(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ty kauzy, které tady ve Sněmovně řešíme, dokonce se tady opakovaně k tomu snažíme dělat mimořádné schůze a vy se tomu bráníte, tak ty kauzy budou pokračovat, a dokonce budou vznikat nové. My touto novelou na tom nezměníme nic. Dále budeme mít kauzy ProMoPro, dále budeme mít kauzy Opencard, dále budeme mít miliardové investice z veřejných peněz, ve kterých se budeme až později dovídat, kam plynuly, ale z hlediska skutečných vlastníků se to nakonec nedovíme nikdy. Takže všechny ty řeči o transparentnosti, o boji s korupcí, které byly tak časté i před posledními parlamentními volbami, kdy snad nebyla politická strana, která by neřekla a nezavázala se, že v tomhle slibuje voličům, že v tom udělá pořádek, tak všechny ty řeči byly bohužel opravdu jenom planými jablky. Bylo to prostě něco, co se říkalo jenom jako spektákl v době, kdy bylo třeba to říkat.

Dnes, kdy budeme hlasovat, tak vy budete hlasovat na základě koaliční dohody, kterou jste učinili na nějaké vaší K9, že vlastně nebudete podporovat návrhy, na kterých se společně nedohodnete. A výsledek je, že nejde o argumenty, nejde o to, že vám tady mohu prokázat, že ten váš systém neřeší nic a že ten systém, který je tady navrhovaný, by vedl skutečně k tomu, že bychom se dobrali toho, kdo je vlastníkem firem, které vítězí v soutěžích o veřejné peníze, tak ty argumenty jsou na nic. Vy na ně tady ani nemusíte odpovědět, když o tom mluvím, a pravděpodobně se ani nebudete namáhat.

Tak já to tady říkám opět jenom pro pořádek. V tom vašem systému, v tom, kde se budou odkrývat vlastníci do 10 % akcií a ve kterém se bude maximálně dodávat seznam subdodavatelů, a pokud ho, přátelé, někdo nedodá, zaplatí pokutu do 20 milionů korun - ono je to, kamarádi, všechno úplně směšné, protože seznam subdodavatelů je v podstatě k ničemu. To, že se dozvím, že tam někde je subdodavatel firma odněkud z Kypru, to mi neříká vlastně vůbec nic. To mě neposouvá. A navíc, pokud se někomu udělí pokuta do 20 milionů, ono to ani nemusí být těch 20 milionů, to můžou být 2 miliony. V případě půlmiliardové zakázky, kdopak by to nezaplatil, kdyby náhodou takovou tu malinkou, mrňavou pokutu dostal! Takže je to úplná legrace, to, co vy navrhujete. Chápete, z hlediska toho, o jaké peníze se jedná, jsou vaše nástroje úplně směšné. To je skoro slabé říct, že se to dá obejít. To skoro ani nepřinutí toho dotyčného nějak moc zrychlit krok, to, k čemu vy ho nutíte. Vůbec se nedá mluvit o tom, že by na základě toho, co se tady přijme, se skutečně docílilo transparentnosti.

Já neříkám, že ten samotný návrh zákona a ta novela, tak jak jste ji přijali, by byla nesmyslná nebo že by tam nebyly věci, které jsou podstatné a které mají smysl. To nechci říci, to bych zjednodušoval. Jde mi teď o problém transparentnosti a o otázku, jak součástí této novely učinit také to, aby se vyjasňovala vlastnická struktura, aby se zprůhledňoval tok veřejných peněz. O tento problém se mi jedná. A já říkám, že pokud to přijmeme v té podobě, že tohle se nezmění, že tohle se zásadně neupraví, tak tady máme velikou bezzubost v téhle věci. A právě je to to, co mělo být středem zájmu, co nás mělo zajímat a za co jsme byli zodpovědní, že to změníme.

Takže řekněme s určitou hořkostí a nespokojeností konstatuji, že pokud jsme vyvolávali ve veřejnosti dojem, že tato Sněmovna provede něco podstatného v boji za transparentnost, zacházení s veřejnými penězi, pokud si veřejnost - a ona už snad ani veřejnost nepodléhá tomu pocitu - tohle je jenom další ujištění o tom, že se nemůže spoléhat na to, co se slibuje třeba před parlamentními volbami, a že nemůže brát vážně sliby, které zaznívají, když se v této zemi mluví o korupci. Protože dnes je ten den, kdy se bude rozhodovat o tom, jestli se skutečně bude něco dělat, kdy se rozhoduje o tom, jestli ta slova přejdou z úst do rukou a jestli se promění v nějaký konkrétní skutek.

Takže já vám říkám, dá se doložit na kauzách ProMoPro, Opencard a řadě dalších, že vaše navrhovaná úprava na těchto kauzách nezmění do budoucna nic a bude budovat stejnou nejistotu, stejnou nejasnost, stejné pochyby o tom, kdo dneska je příjemcem veřejných peněz.

Existuje jediné řešení, které dnes máme, pokud chceme předvést takto před očima veřejnosti, že v téhle věci chceme něco podniknout - přijmout ten návrh, který říká, že vlastnická struktura v případě vlastníka musí být odkryta takovým způsobem, že to bude jednak odkrytí vlastnické struktury dodavatele, subdodavatelů u všech zakázek, u všech těch, kteří budou čerpat více než 250 000 korun. Tato úprava je podle mě to, co činí ten proces transparentní, když to trochu zjednoduším, celou tu věc.

Takže vás žádám, abyste to zvážili v hlasování a abyste nedali další důvod veřejnosti k tomu, aby si poslanců a politiky nevážila. Nevážila proto, protože není schopna plnit slovo. Nevážila proto, protože politik je někým, kdo pokud toto neschválíme tak, jak jsem říkal, je schopen jednu věc slibovat, a pak se zařídit ve Sněmovně úplně jinak.

Já vás tedy prosím, abyste tohle celé ještě jednou dobře promysleli a aby podle toho proběhlo hlasování ve Sněmovně. Jedná se o jednu z nejcitlivějších a nejvážnějších věcí podle mě dnes v této zemi. Souvisí to i s rozpočtem, který jsme tento týden v prvním čtení schvalovali, protože máme-li rozhodovat o veřejných penězích, musíme zároveň se chovat jako ten, komu není jedno, kam veřejné peníze mizí a který se snaží něco udělat s těmi smutnými, velmi nešťastnými kauzami, které v poslední době skoro každý týden se v médiích řeší. Takže prosím vás proto, abyste vzali vážně to, co jsem tady řekl, a teď už to poroučím pánu bohu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně, pokud jsem měl možnost vyslechnout vystoupení pana Zaorálka, tak musím říci, že v jeho vystoupení je celá řada logických aspektů, ale myslím, že pan místopředseda opomněl ještě poměrně zásadní část, která se dotýká zadávání veřejných zakázek a která podle mého názoru by neměla úplně uniknout ani jeho vystoupení, ani pozornosti jeho stranických kolegů.

Celý problém u veřejných zakázek se dnes netýká pouze subdodavatelů, které jsou jaksi nasvícené, ale týká se samozřejmě i zadávání veřejných zakázek u sektorových zadavatelů a jejich dceřiných společností. A zde je třeba říci, že v navrženém postupu je rovněž tato otázka řešena pod bodem 9, kdy usnesení výboru pro veřejnou správu do jisté míry zřejmě nevyhovuje zadání, které zde je projednáváno, a usnesení výboru pro veřejnou správu nebude bráno za základ projednávané materie k veřejným zakázkám a stane se tak naopak usnesení hospodářského výboru.

Chci upozornit kolegy, že v hlasování (?) číslo 9 budeme hlasovat o tom, jestli i dceřiné společnosti budou ve veřejném zadávání u sektorových zadavatelů provádět veřejné soutěže. Já si velmi počkám na to, jak budou hlasovat kolegové ze sociální demokracie a jak tedy splní všechna ta kritéria, o kterých zde hovořil pan kolega Zaorálek právě ve vztahu i k sektorovým zadavatelům a dceřiným společnostem, protože ten byznys, který se tam točí, je mnohonásobně větší než to, o čem uvažujeme např. u subdodavatelů a u běžných zakázek. Takže si velmi počkám na to, jak sociální demokracie bude hlasovat u bodu 9, protože to je docela klíčové hlasování a myslím, že z proslovu pana Zaorálka to skoro tak jako nevypadalo. Tak chci pouze doplnit jeho vystoupení aspoň touto stručnou informací pro jeho kolegy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP