(23.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 331 z přihlášených 181 poslance pro 71, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o zdravotnické záchranné službě ve znění, ve kterém byl postoupen Senátem, podle sněmovního tisku 406. (Nesouhlasné hlasy.)

 

Přečtu ještě jednou celou větu: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o zdravotnické záchranné službě ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 406/3."

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 332 z přihlášených 181 poslance pro 109, proti 51. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona schválili. a končím jeho projednávání. (Potlesk koalice.)

 

Přistoupíme k následujícímu bodu, kterým je

88.
Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem

Ptám se navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 410/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 410/4."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 333 z přihlášených 180 poslanců pro 49, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy nyní hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K tomuto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 410/3."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 334 z přihlášených 180 poslanců pro 108, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nefunguje mi hlasovací zařízení, ani když jsem se snažil hlasovat jinde, tak to nešlo. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nezpochybňujete hlasování, ale v případě, že se ten problém neodstraní - já vás zkusím všechny odhlásit nebo si nechte vydat náhradní kartu.

Prosím, paní poslankyně Hanáková má podobný problém?

 

Poslankyně Alena Hanáková: Paní předsedající, já bych chtěla požádat. Já jsem při hlasování 332 chtěla hlasovat ano a na sjetině mám ne. Takže nezpochybňuji hlasování, jenom bych to chtěla opravit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To je pro stenozáznam. Já se dotážu pana poslance Krákory, zda už je jeho hlasovací zařízení v pořádku. Všechny vásodhlásím a uvidíme, jestli se tím problém vyřeší. Prosím, přihlaste se znovu hlasovacími kartami.

 

Kolegyně a kolegové, přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

89.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
/sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem

Pan zpravodaj Opálka se hlásí o slovo, které mu tímto dávám. Prosím o klid. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Mohli jsme si to odbýt v rozpravě, nevyšlo to, nebojte se, do 7. listopadu to přetahovat nechci.

Vážené kolegyně, kolegové, jedná se o daleko větší materii než jednotlivé zákony, které byly předloženy, proto si myslím, že si zaslouží větší pozornost. Tento materiál má od svého prvopočátku velice nezvyklé procedurální projednávání. V podstatě stejný text je archivován v Poslanecké sněmovně už pod č. 120, 155 a 315. Měl jsem to štěstí, či neštěstí jako zpravodaj provázet vás jejich sněmovním legislativním procesem. Možná už naposledy v této funkci, neboť organizační výbor začal vyřazovat opoziční poslance z funkcí zpravodajů. Pak už se jen dozvíte z úst zpravodaje, že vše podstatné řekl ministr, případně že se zpravodaj zříká svého slova.

Ani jeden tisk z těch, které jsem uvedl, nebyl projednáván standardně. Tisk 120 byl vládou stažen. Schválený zákon, který vzešel v takzvané legislativní nouzi z tisku 155, napadl Ústavní soud a předpokládám, že ani tento tisk 315 to nebude mít v dalším čase jednoduché.

Přihlásil jsem se jako zpravodaj do rozpravy, v hektické slovní přestřelce jsem žádal u mikrofonu a pak i osobně u paní předsedkyně, která v té době jednání řídila, o zařazení mé přihlášky do pořadí s tím, že nežádám přednostní pořadí, ale zařazení jako zpravodaje v pořadí, jak jsme se postupně přihlašovali. Zmatky, což dokazuje stenozáznam - odpovídám tak na kritiku, která je vznesena z vašich řad od kolegy Doktora. Zmatky, které zde panují, pomohly k tomu, že se moje přihláška nakonec nezařadila, na což jsem upozornil.

Žádám proto jako zpravodaj, aby všechny neuplatněné či zamítnuté přihlášky byly v listinné podobě archivovány, možná ještě budou potřeba. Lidsky rozumím tomu, že místopředsedkyně Poslanecké sněmovny po šesti dnech táhnoucího se jednání místy může ztrácet přehled, ale politicky to není můj problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP