(18.30 hodin)
(pokračuje Drábek)

Na závěr jedna jediná konkrétní poznámka a velmi mě mrzí, že ji tady musím říci, protože to svědčí o naprosté neznalosti designu toho druhého pilíře. Samozřejmě, že pokud se někdo stane invalidní, tak do tohoto systému nebude dál přispívat. To znamená, v žádném případě není problém v tom, pokud někdo ztratí příjmy a nebude mít možnost do toho druhého pilíře přispívat. Ale to je naprosto zásadní věc, kterou skutečně každý, kdo chce vystupovat v diskusi, by měl znát.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Mám zde ještě dvě faktické a potom řádnou přihlášku pana poslance Sobotky. Takže faktické - nejdříve pan poslanec Antonín Seďa, poté pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem již pamětník a tady chci připomenout váženému kolegovi Doktorovi vaším prostřednictvím dvě věci. Za prvé reformy z doby vlády Vladimíra Špidly - a pan kolega Doktor si na to velmi dobře pamatuje - byly provedeny především z důvodu obrovských škod při povodních z roku 2002. To za prvé. (Hlasitý ironický smích jednoho z poslanců ODS.) Já vím, že je to možná k smíchu, možná že ty povodně vám jsou k smíchu.

Za druhé v té době vládní koalici jsme tvořili s lidovci, s KDU-ČSL a s Unií svobody-DEU. Byla stojedničková, bylo to těžké vládnutí a určitě pan Doktor si pamatuje, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, na to, jak to bylo.

Za druhé - zdroje jsou. Ale zdroje jsou i teď. Ano. A vy si to neuvědomujete. Přitom váš pan ministr pro místní rozvoj Jankovský - včera jsem ho poslouchal - jasně řekl: 600 miliard veřejných zakázek, z toho odhaduje úniky 40 až 80 miliard. Ano, 40 až 80 miliard. Tak prosím vás, vládní koalice, začněte bojovat a máte zdroje na vše!

A za třetí - panu ministru - Drábkovi. Vladimír Mode... Vladimír Špidla ... (Ironický hlasitý smích několika poslanců ODS.) Ano, výborně, děkuji, tady se ukazuje... (Předsedající: Dámy a pánové, já prosím o klid v jednacím sále.) Tady se ukazuje opravdu, že máte morálně volní vlastnosti na vysoké úrovni.

Vladimír Špidla v rámci sociální demokracie, v rámci vládní koalice prosazoval takzvaný švédský model individuálních účtů penzijní reformy, kde je osobní zodpovědnost občanů a těch střadatelů. Takže jenom toto byste měli vědět. A já si myslím, že byste neměli zapomínat a měli byste mluvit pravdu. I tady na této půdě. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To byla faktická. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Jiří Dolejš a poté pan poslanec Václav Votava se ještě přihlásil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Příjemný sobotní podvečer. Musím říci, že jsem mírně ožil a neodpustím si tuto poznámku, když jsem postřehl, že se tady dostali do klinče dva relativně mladí, dynamičtí, zhruba asi 40letí politici, z nichž jeden, Martin Doktor tvrdí, že zná recept na růžovou budoucnost, a o druhém svém vrstevníku Bohuslavu Sobotkovi tvrdí, že i přes svůj mladý věk nás táhne někam do pravěku. Já jsem se vyděsil, protože jsem nevěděl, ke kterému z těchto mladých perspektivních politiků se mám přidat, protože na růžovou budoucnost nevěřím a do pravěku se mi nechce. A myslím, že je to trošku jinak.

Samozřejmě že strategická disbalance v penzijním systému tady může vzniknout a hledáme prostě způsoby a zdroje, jak to překlenout. Nikdo nechce, abychom budovali penzijní systém jako za Bismarcka, ale jestliže máme doplnit k prvnímu pilíři druhý a třetí, čemuž se nikdo nebrání, tak jde o to, za jakých podmínek, za jaké peníze a jak se tam ty peníze budou zhodnocovat. A jestliže nám bude chybět v řádu - já nevím, 100 miliard Kč, když vyjdeme z toho, že zaměstnanost je spíše konstantní či zhoršující se, tak kde se ty peníze vezmou? Kapitalizací v tomto sektoru, když nevíme, jestli jsme schopni zabezpečit takové výnosy, které by pokryly inflaci? Já se obávám, že tak tomu není. Prostě se berou peníze z prvního pilíře. Ten bude mít podvázanou samozřejmě valorizační schopnost a zaplatí se to samozřejmě z DPH, místo aby se sáhlo na jiné peněžní prostředky. Nic jiného v tom není. Je to samozřejmě střet koncepcí, to je legitimní, ale růžová budoucnost, pravěk, takhle to není. Prostě se současní důchodci - a bohužel já jsem Metuzalém, já už jsem o deset let starší než vy, takže i mě se to týká, já už si nový systém nezaložím - tak se mohou obávat, jestli v prvním systému bude dost peněz. To je vše. Mladí, odvážní, jestli se jich najde 30 % populace, že do toho půjdou, to je jejich riziko, ale za své, ne za naše!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S další faktickou vystoupí pan poslanec Václav Votava. Mám zde ještě přihlášku pana poslance Doktora k faktické. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já bych měl takovou otázku. Pan ministr tady řekl, že pokud se někdo stane invalidním, tak samozřejmě už nebude přispívat do druhého pilíře, ale on tam třeba bude mít naspořené nějaké prostředky 10 let, 15 let. Pak se mu stane nemilá událost, bude invalidní a co s těmi prostředky bude? A i kdyby mohl pokračovat, kdo za něj bude platit? To si myslím, že je zásadní otázka.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou tady vystoupí pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Mně připadá úplně neuvěřitelné, že odpověď na otázku, kterou tady položil pan poslanec Votava, nezná. To skoro přemýšlím nahlas o tom, jestli vůbec může diskutovat na takové téma, protože prostě pokud nezná odpověď na tuhle otázku, pak neví, co vypráví lidem.

Ale já jsem se přihlásil proto, abych odpověděl panu poslanci Dolejšovi. Tak za prvé, nezlobím se, protože mi zkomolil jméno. To dělá kdekdo. Za druhé, chci mu poděkovat za to, že poprvé od KSČM slyším, že je ochotna připustit existenci druhého důchodového pilíře. Za třetí, vyslovuji mu výtku, že z hlediska metodologie neřekl, že je rozdíl mezi příspěvkem ve výši 8 % HDP a 13 % HDP na financování prvního průběžného systému, je zhruba 150 miliard nových daní. Prosím, pojďte sem a řekněte mi, kde je chcete vzít!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S faktickou poznámkou se ještě přihlásil pan ministr práce a sociálních věcí Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Já jenom skutečně odpověď na vyžádanou otázku. Vysvětlení pro ty, kdo to nenastudovali. Je to tak, že do spořicího systému přispívá účastník spořicího systému procentem z příjmu. To je ten systém 3+2, to znamená 5 % ze svého příjmu, tedy ze základu pro sociální pojištění odvádí do spořicího systému. Samozřejmě ve chvíli, kdy tento člověk přestane mít pracovní příjmy, to znamená například stane se nezaměstnaným, stane se invalidním, je na rodičovské dovolené, tak v tu chvíli samozřejmě do toho systému nespoří, nicméně ty peníze tam zůstávají, ty peníze se dál zhodnocují. To znamená, určitý čas výpadku nerozhoduje v dlouhodobé perspektivě. Po tu dobu, po kterou nemá daný člověk pracovní příjem, do systému nepřispívá a samozřejmě ty prostředky mu zůstávají, včetně zhodnocení, a čerpá je potom tak jako každý jiný.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A opět s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ale budu ještě kratší, ani ten budík snad není třeba zapínat. Za prvé, chci říct, že se omlouvám, že jsem kanoistu Martina zaměnil za potápěče Michala. Oba jsou od vody, tak mi to snad prominou. To za prvé.

A za druhé. Pokud jde o propočet chybějících peněz, samozřejmě, že za určitého pohledu může jít až o takto velké peníze, ale problém je, že jejich úhrada se opírá o velmi labilní předpoklady, takže i v té vaší dynamické variantě nejspíš nebudou vůbec naplněny.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a já slovo předávám - s přednostním právem je přihlášen předseda klubu ČSSD pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já myslím, že stejně jako platí, že tato Sněmovna není paralyzována, tak stejně tak platí, že tady nikdo nepředčítal telefonní seznamy. Já jsem docela s úžasem sledoval vystoupení, byť bylo tedy velmi krátké, pana poslance Bárty, který zde hovořil o tom neustále, že jsme tady předčítali telefonní seznamy. Já si ani nevzpomínám, že by telefonní seznamy předčítala ODS na jaře 2010, když tady organizovala svoji tehdejší obstrukci, a mám pocit, že snad tady nikdo telefonní seznam nepředčítal v Poslanecké sněmovně. Čili to je takové rčení, které se užívá v souvislosti s obstrukcemi, ale myslím si, že nikdy v těch posledních dvaceti letech se taková věc tady nepraktikovala.***
Přihlásit/registrovat se do ISP