(14.40 hodin)
(pokračuje Vandas)

O potřebnosti důchodové reformy je už jiné téma, které však bezprostředně souvisí. Jde tady o likvidaci systému, který by mohl fungovat ještě desítky let, kdyby vláda svými ať už realizovanými, nebo plánovanými zásahy nepřipravovala jeho rozvrat. Přitom se vláda zuřivě brání progresivnímu zdanění mezd v tom nejvyšším pásmu, které je úplně běžné ve státech, jejichž životní úroveň je naší cílovou metou. Někdy ale pochybuji, jestli tato cílová meta platí ve všem. Tyto státy na západ od nás mají také zároveň vysoce rozvinutý stupeň toho, čemu se říká sociální stát.

Často tady z tohoto místa vedeme disputace o tom, jaký rozdíl mezi levicí a pravicí, zda končí, nebo pokračuje sociální stát. Rozdíl mezi námi vidím hlavně v tom, že my nalevo chceme společnost, kde míra solidarity zajišťuje, aby se každý cítil jako plnoprávný občan, který nikomu nic nedluží za to, že je o něj v případě nouze postaráno, nemusí nikomu děkovat a líbat ruce. A co chcete vy pod heslem "pracovat se přece musí vyplatit"? Toto heslo by se také dalo přeložit: Co nejlevnější práci pro úspěšného podnikatele. Funguje to asi následovně. Občánku, vem jakoukoliv práci, když se budeš zpěčovat, tak i omezíme nebo úplně vezmeme podporu v nezaměstnanosti, pak tě necháme trochu zadlužit a pošleme na tebe soukromého exekutora. Když už nevíš kudy kam, tak ti do ruky vrazíme koště a pošleme do ulic, abys změkl, ať tě, ty darmožroute, občané, kteří se na tebe v potu tváře skládají, vidí. A když už jsi tak starý, abys mohl uniknout do předčasného důchodu, tak tě vlastně znevýhodníme. A toto celé martyrium ti okořeníme zdražením základních potřeb. Nepokoušej se, občánku, být ani nemocný, léky bys sotva zaplatil, natožpak pobyt v nemocnici. A mohli bychom ještě dodat - to je tisk, který budeme ještě projednávat - i s tou nejtěžší nemocí tě zavřeme doma, a aby se kruh uzavřel, tak zdražíme i pohřební služby.

Reforma jako na dlani, přehledně a názorně. A jako nejodpornější z toho všeho pokládám výroky členů vládní koalice, jak ten, kdo je v hmotné nouzi, musí být vděčný za to, že se na něj spoluobčané skládají. Jsou to diskriminační výroky, které ničí sociální smír. Potom se nemůžeme divit, že i u nás se protestuje. Důvodem nejsou jenom hmotné statky, ale arogance moci, která takzvanými reformami se snaží dále dělit společnost. Je jasné, že i dnes nebo zítra, možná pozítří revoluční nadšení koalice dopomůže na svět novele zákona o dani z přidané hodnoty. Takže konečný výsledek bude zdražení pro všechny, vylepšení rozpočtových příjmů pro pana ministra financí, vysáté miliardy ze zdravotnictví a snížení procenta z daně pro města a obce.

Zaregistroval jsem výtku, že opozice není konstruktivní, protože vnáší politiku tam, kde by mělo jít o technologii při tvorbě zákonů. Vážené kolegyně a kolegové, jednání o technologii musí předcházet politický konsenzus a ten tady nikde v tomto volebním období nevidíme. Proto politika a i obstrukce je pro opozici a zůstane denním chlebem.

Na závěr bych vám dal kontrolní otázku: Tipněte si, kolik zákonů navržených opozicí prošlo celým legislativním procesem v tomto volebním období? Mohu vám prozradit výsledek, ocituji vám několik čísel z tabulky, kterou zpracovává Parlamentní institut. Nechal jsem si ji vyjet zhruba do období začátek října - vzal jsem jenom začátek a konec, to znamená kolik zákonů bylo předloženo v prvním čtení. V prvním čtení bylo předloženo 248 zákonů - 154 vládních, 4 zákony jednotlivého poslance vládní koalice, 1 zákon jednotlivého poslance opozice, 16 zákonů skupiny poslanců vládní koalice, 31 zákonů skupiny poslanců opozice. To číslo je třeba si zapamatovat. Sedm zákonů skupina poslanců společně, 15 zákonů ze Senátu, 20 z kraje.

A teď, když se podíváme na konec, kolik prošlo zákonů a bylo schváleno ve třetím čtení, takže celkově 125, z toho 105 vládních, jednotlivý poslanec vládní koalice 2, skupina poslanců vládní koalice 6, skupina poslanců společně 3, Senát 6, kraje 2. To nejlepší jsem si nechal nakonec, skupina poslanců opozice - tam to číslo bylo 31 - tak 1. Byl to asi velice důležitý zákon, protože já si osobně tento zákon nepamatuji, co to bylo. (Poznámka z místa soc. dem.) Tak jo.

Já bych ještě pokračoval - DPH - říkal jsem, že to má návaznost na důchodové spoření. K tomu důchodovému spoření by se dalo předpokládat, že vláda přistoupí k tam významnému kroku, jako je změna důchodového systému, že si ověří průzkumem nebo studií, jaký o ně byl zájem. Při projednávání -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, váš čas vypršel, bohužel.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Michal Doktor. Poté dostanete slovo ke své druhé přihlášce. Prosím, pane poslanče Doktore. (Poslanec Vandas: Děkuji.)

 

Poslanec Michal Doktor: Zjišťuji, že budu muset dočasně opustit tento sál, abych neobtěžoval své okolí faktickými poznámkami, nicméně cítím povinnost reagovat na tu část vystoupení, kde pan kolega komentoval projednávání rozpočtového výboru ve věci DPH. Já jsem autorem těch slov a budu je donekonečna opakovat.

Ano, pane kolego, jsem hluboce přesvědčen o tom, že dostane-li se rodina do situace, kdy řeší výběr mezi tím, zda utrácet za cigarety, nebo knihy a učebnice pro své děti, má omezit kouření. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že má-li na výběr, nebo musí-li mít na výběr mezi školním výletem svých dětí, tabákovou či alkoholovou závislostí otce či někoho jiného v rodině, musí omezit spotřebu za cigarety a alkohol a případně léčit, respektive odstranit svou závislost, to jsem hluboce přesvědčen. Je to také základní kategorický a filozofický rozdíl mezi politickou sociální demokracie a postojem ODS. Já řeknu zbavte se své závislosti a seřaďte si řádné priority a dejte dopředu ty, které vás učiní schopným uspět v konkurenčním boji. Vy řeknete ponechte si své návyky a boháčům sebereme peníze, které vám dáme, abyste si mohli ponechat své cigarety a alkohol. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Jen věřím, že to "vy" bylo v plurálu, že jste neoslovoval pana poslance přímo. Děkuji. Pan poslanec Vandas a jeho druhé vystoupení.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Jako mně to nevadí, paní předsedající, já si myslím, že kdo chtěl, tak ví, jak jsem to myslel, že tady vůbec nešlo o kouření. Takže já mohu pokračovat?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím ano, máte možnost.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Takže druhé vystoupení bude k úspornému balíčku pana ministra Drábka, sněmovní tisk 315. Já bych tady začal citací z textu, který doprovází tento zákon. Píše se tady: Navrhuje se zachovat příspěvek na péči ve stupni 1 - lehká závislost u osob starších 18 let ve výši 800 korun měsíčně (lehký smích z pravé strany). - Asi je to k smíchu.

Tato výše snížení od 1. ledna 2011 ze dvou tisíc korun odpovídá náročnosti a intenzitě péče a současně vyrovnává hodnotu dávky v porovnání s vyššími stupni příspěvků na péči. Snížení příspěvku ve stupni 1 - lehká závislost u osob starších 18 let oproti výši tohoto příspěvku podle právní úpravy platné před rokem 2011 vycházelo z analýzy způsobu jeho využití, analýzy systému posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a současně z analýzy nákladovosti služeb sociální péče, které jsou pro osoby v této situaci vhodné.***
Přihlásit/registrovat se do ISP