(14.20 hodin)
(pokračuje Koskuba)

To vše stojí peníze a tam zvyšujeme DPH a předpokládáme její velmi razantní zvýšení. Já tajně doufám, že snad je v trojkoalici tolik rozumu, že bez ohledu na bezesporu ekonomickou krizi nedojde k tomu, co snad nám média podsouvají, že jednou bude opravdu sjednocena DPH, ale někde kolem 17 až 19 %. To už by byla pro zdravotnická zařízení tragédie.

Myslím, že tyto příklady vcelku postačí. Já nemohu pro tento zákon hlasovat, protože zastupuji asi skupinu lidí, kteří s tímto postupem logicky nesouhlasí. Povede to k tomu, že naši lidé budou jezdit základní věc, na kterou jsou Češi zvyklí, a často se jim posmíváme, jak vozí plné košíky potravin - ale v příhraničních oblastech hrozí, že oni budou jezdit na druhou stranu hranice, převážně do německy hovořících států, a ať chceme, nebo ne, může to dopadnout stejně, jako když se z mého pohledu, prosím vás, poměrně neprozřetelně vyhnala díky spotřební dani cena pohonných hmot tak vysoko, že prvně v historii naše zvláště kamiony tankují před českými hranicemi a snaží se s pohonnými hmotami vydržet, než toto území opustí. Jestli takto vyženeme lidi i za potravinami, nakonec efekt zvýšení DPH může být i zcela opačný. A o to ani vám snad přece nejde!

Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Rád bych se rozdělil s panem kolegou Koskubou o informace, které jsou až do této chvíle tajeny. Nabízím určité osvobození z obav, které tady vyjádřil. Dozvěděl jsem se, že existuje tajný plán, podle kterého se staví novodobá Noemova archa v ČR. Světe div se, investorem je sama sociální demokracie. Zjistil jsem, že všichni, kteří se budou cítit ohroženi reformami, které budou spuštěny od 1. 1. příštího roku, se mohou ihned v lednu uchýlit do péče soukromého zařízení budovaného investorem Jaroslavem Palasem. Pravý důvod toho, že jeho soukromý penzion ještě není zkolaudován, je ten, že to, co se tváří, že je penzion, je ve skutečnosti zařízení, které poskytne ochranu všem sociálně ohroženým. Řeknu vám, to je příkladný sociální demokrat, který z peněz své manželky zubařky investuje do sociálního bezpečí svých spoluobčanů! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí též pan poslanec Jiří Koskuba.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych velmi nerad, aby došlo k přestřelce faktických poznámek právě pro zdravotní hendikep pana poslance Doktora. (Poslanec Doktor má ortézu na noze, chodí o francouzských holích.) Nicméně vaším prostřednictvím, paní předsedající, pane poslanče, já nejsem ani příbuzný pana Palase, ani žádný jeho společník. To jediné, co máme společné - nebo dvě věci máme společné - tři: jsme oba dva muži, oba dva snad občané České republiky a oba dva jsme v sociální demokracii. Já jsem tady mluvil sám za sebe jakožto poslance a mně nepřišlo k věci na mé eventuální otázky mi odpovídat tímto prostřednictvím. To právě naši debatu poněkud deklasuje, a proto možná měla být vedena trochu déle. Jste pokládán za ekonomického experta ODS. Já bych uvítal, kdybyste mě třeba ujistil nebo vysvětlil, jak to zdravotnická zařízení budou řešit. Omlouvám se, vaši reakci považuji za poněkud neopodstatněnou. Samozřejmě máte na ni právo, ale já bych nechtěl v takovémto charakteru diskuse dále pokračovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, nicméně skončit tento charakter diskuse ještě nemůžeme, protože se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se se svým dočasným zdravotním hendikepem rád vyrovnám proto, abych kolegovi Koskubovi odpověděl, že o to radostněji se odvolávám na reálnou politiku ctihodného sociálního demokrata Jaroslava Palase, protože on i v oblasti, kterou pan kolega diskutoval, a to je funkce a práce zdravotnických zařízení, důsledně naplňuje politiku ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byly faktické poznámky. Děkuji a zvu paní poslankyni Miladu Emmerovou k jejímu vystoupení v rozpravě.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, v tomto sdělení bych se spíše jakoby věnovala stránce sociální, protože bych chtěla hovořit o seniorech. Ale víme všichni dobře, že to není jenom stránka sociální, že to jsou právě ti, kteří potřebují relativně nejvíce - vedle dětí - zdravotní péče a kteří každou změnou, která pomáhá vyprazdňovat jejich kapsu, velmi citelně trpí a jsou tím frustrováni. Samozřejmě ne všichni, ale myslím většina.

Mrzí mě, že se v naší společnosti dostává do rozporu efektivita zdravotní péče, která je výborná, zvláště po revoluci, poté co se zavedly nové technologické postupy, například likvidace předpokladu srdečního infarktu, to znamená zlikvidování nějaké sraženiny ve věnčitém řečišti a člověk je do tří dnů doma, ne-li dříve. Za mých mladých let... (odmlčení pro hluk v sále)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím pány poslance, aby šli diskutovat na chodbu! Děkuji.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Tehdy se pacient s infarktem vyskytoval v nemocnici šest týdnů a zdaleka nebyl tak efektivně vyléčen jako nyní. Neboli to je věc, která výrazným způsobem snížila úmrtnost na choroby kardiovaskulární, a to všechno - i jiné efekty a moderní léčebné přístupy - vede k tomu, že se prodlužuje střední délka života, a že tedy konstatujeme opakovaně, že demografické údaje hovoří o stárnutí této společnosti. Je to všechno pravda, jen chci podotknout, zda se staráme o to, aby přibývali obyvatelé z toho druhého konce, to znamená, aby se zvyšovala natalita a pak by se tento statistický údaj jistě změnil. Ale mám pocit, že o to se staráme málo.

Chtěla bych říct, že co se týká dětí, tam jde spíše o choroby akutní a nemusí se v žádném případě tatáž choroba opakovat, ale u starších lidí, kde převládají choroby mobilního aparátu a vleklé potíže a hlavně vleklé poruchy funkce těchto orgánů, tak ti jsou na zdravotní péči přímo závislí. A teď si vezměme, že se zavedly tzv. regulační poplatky. Co se vlastně zreguluje? Člověk bude mít problém, a tak k doktorovi raději nepůjde? To právě je ten nesmysl! A poplatky navíc v ambulantní sféře nejsou detailně a podrobně sčítány, ohlašovány, ty se prostě nechávají tam, kam je nemocný položil, neboli v ordinaci. Něco jiného jsou poplatky v nemocnicích, u kterých víme, že bude zvýšen na sto korun, a tím, že se to nelimituje délkou pobytu v nemocnici, tak to představuje výrazný náklad. Když se nad tím zamyslíme, do nemocnice posílá pacienta lékař. To není jeho výmysl! To není umístění nějakého simulanta! Neboli prodlužování pobytu například s tím následkem, že nejenom léčebné náklady ze strany pojištění, ale i náklady ze strany samotného nemocného jsou vysoké. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP