(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím si, že není v pořádku, že ačkoli sociální demokracie má svého místopředsedu Poslanecké sněmovny, pouze tedy jediného, i když jsme vyhráli volby, tak je odstaven z řízení schůze Poslanecké sněmovny. Myslím si, že není vůbec v pořádku, jestliže předseda koaličního klubu tady hlasuje v Poslanecké sněmovně proti návrhům sociální demokracie vztyčeným prostředníčkem. A myslím si, že není v pořádku, jestliže ministr financí v této Poslanecké sněmovně nehájí vládní reformy, ale pouze se soustředí na to, aby urážel jednotlivé poslance opozice. (Potlesk z řad ČSSD.) A přitom tento ministr financí je známý jako žalobníček k mandátovému a imunitnímu výboru, protože když se tady o něj někdo otře v Poslanecké sněmovně, tak hned běží na mandátový a imunitní výbor a žádá mandátový a imunitní výbor, aby dal tomu poslanci pokutu. (Potlesk z řad ČSSD.) A tento člověk se nestydí tady permanentně urážet poslance opozice.

Já musím říci, že jsem nespokojen s tím, jakým způsobem tady pravice vede debatu v Poslanecké sněmovně, a chtěl jsem to říci jasně, chtěl jsem to říci nahlas. Možná bych to neříkal zrovna teď, kdyby nedošlo k jednomu incidentu během vystoupení pana místopředsedy Zaorálka, který mne skutečně velmi rozzlobil. Paní místopředsedkyně napomenula Lubomíra Zaorálka za to, že se dopustil podle jejího názoru urážlivého výroku. Představte si, pan místopředseda Zaorálek tady řekl, že ministři tady sedí jako duby. To je podle paní místopředsedkyně výrok, za který by měl být poslanec v této Poslanecké sněmovně napomínán a napomenut. Vzpomeňte si na to, co tady říkal ministr financí, co tady říkal premiér Nečas, vzpomeňte si na vaše sprosté pokřikování, které tady realizujete permanentně, když mluví představitelé opozice. Vzpomeňte si na všechno, co se tady odehrává a odehrálo, možná ještě odehrávat bude, jestli výrok sedí tady ministři jako duby si zaslouží výtku ze strany místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, která řídí schůzi této Poslanecké sněmovny. Jenom chci připomenout, že k ničemu jinému, nikoho jiného, nikdo jiný tady nebyl napomenut. Nikdo jiný nebyl napomenut za to, co tady říkal. Pouze Lubomír Zaorálek, a představte si tu strašlivou věc, které se dopustil, řekl, že ministři tady sedí jako duby. Nepřipadá vám to jako rozdílný metr?

Já bych chtěl připomenout paní místopředsedkyni, že není místopředsedkyní koaliční Poslanecké sněmovny. Toto je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Ona je ústavním činitelem a měla by být místopředsedkyní celé Poslanecké sněmovny. A měla by se oprostit od toho, aby při řízení schůze Poslanecké sněmovny fandila té či oné straně a realizovala své politické preference tím, že sprosté výroky bude tolerovat, na urážky nebude reagovat, ale když se zcela uměřeně vyjádří představitel opozice o tom, jak se chovají ministři vlády, nepoužije jediné vulgární slovo, nedělá si žádnou útrpnou legraci a posměšky, ale řekne, že sedí jako duby, tak si vylouží pokárání ze strany řídící schůze. To je podle mého názoru nepřijatelné jednání.

Já nebudu navrhovat odvolání z řízení schůze. To byste možná udělali vy. My nic takového navrhovat nebudeme. Ale cítím potřebu to tady jasně říci a chtěl bych požádat o to, aby tato Sněmovna byla během zbytku této schůze řízena korektně.

Já chápu, kolegové z pravice, že na základě vaší snahy permanentně jednat, schvalovat noční jednání, jednat v noci se cítíte unaveni. Já bych chtěl jasně říci, že není záměrem sociální demokracie, aby tato Sněmovna jednala o víkendech a v noci, protože to samozřejmě zvyšuje napětí a možná to snižuje i koncentraci na ta vystoupení a schopnost vést logickou argumentaci a skutečnou argumentaci. Ale vy jste si to takto přáli! To je přece vaše vůle, že se jedná i v takto vypjatých okamžicích a že se jedná pod tímto tlakem. To je váš tlak, který vy tady uplatňujete, a musíte samozřejmě být schopni nést důsledky vlastních rozhodnutí, která jste přijali. A chtěl bych vás požádat, kolegové z pravé části této Poslanecké sněmovny, abyste je nesli sami a abyste nás do toho nezatahovali. (Potlesk v řadách opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Mám zde k faktické poznámce přihlášeného pana ministra práce a sociálních věcí Drábka, poté paní poslankyni Wenigerovou. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Já bych si jenom dovolil, paní předsedkyně, prostřednictvím vás vyzvat sociálně demokratické poslance, aby se vrátili k tématu té rozpravy. Protože si myslím, že těch slov tady zaznělo už skutečně hodně. Myslím si, že je docela dobré, ti, kteří se zúčastnili včerejšího večerního jednání, si dát do kontrastu to, co se tady děje teď, a to, jakým způsobem probíhala rozprava včera večer. Včera večer tady vystoupili jednotliví senátoři se svými zprávami, s konkrétními argumenty, na které se dalo konkrétně reagovat. Dnes od rána se tady mele prázdná sláma. No, nevím, jestli je to ten příspěvek demokracii. (Potlesk z řad koalice, projevy nesouhlasu z řad opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S faktickou poznámkou je dále přihlášena paní poslankyně Wenigerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, samozřejmě, že se mně nelíbí situace, kterou tady zažíváme, a já už jsem dospěla do toho stavu, že to spíš posuzuji z hlediska jazykového, z hlediska kultury jazykového projevu a určitých syntaktických prvků. (Smích.) Takže pokud by pan kolega Zaorálek možná řekl, že naši páni ministři jsou dubové, pak bych to brala, protože je to noblesnější, je to rodu životného mužského a i v pravopise se to objeví. To je spíš ta hyperbola, kterou jsem chtěla říci.

Ale dokonce mě už ani nenadzvedává ten způsob, ten jazyk, mnohdy útočnost, a to neříkám ani na tu, ani na tu stranu. Ale když Karel Hašek napsal svého Švejka... (Smích a poznámky z opozičních lavic: To je Jaroslav.) Pardon, Jaroslav Hašek napsal svého Švejka, tak nepoužíval příliš slova, která se líbila ve společnosti. Radko Pytlík, který ho rozváděl, tak říkal "dyť je to o válce a v té válce se nepracuje v bílých rukavičkách". A každé situaci je přizpůsoben jazyk. I dnes tady je tomu jazyk přizpůsoben. Takže možná my ženy tolik nevystupujeme, protože nejsme příznivci ani anakolutu, vybočení z vazby (smích v sále), ani metajazyku a ani příliš velké hyperboly. (smích) Promiňte mi, ale je to svým způsobem odreagování od situace, kterou zde už třetí den zažíváme.

Jinak vám všem i sobě přeji hezký den. Děkuji. (Déletrvající potlesk v řadách koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou zde mám pana poslance Michala Doktora, poté se hlásil pan Zaorálek, nevím, jestli k faktické. Pokud ne, tak před ním byl ještě pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik s faktickou. Takže prosím, pane poslanče, teď máte slovo vy.

 

Poslanec Michal Doktor: Vstoupila sem pokora. Cítím povinnost na ni navázat a nějakým způsobem ji pojmout. A nabízím tudíž panu kolegovi Sobotkovi dohodu. Já jsem vcelku rád, že vystoupil tak, jak vystoupil, a přijímám ruku, kterou tady symbolicky nabídl ke smíru a k dohodě. A pro mě ta dohoda kvalitativně znamená toto: Navrhuji mír. A jako od toho, kdo tu ruku nabízel, od vás očekávám toto: Až příště největší sprosťák této Poslanecké sněmovny, a za tento výraz se i omlouvám, pan poslanec Rath napadne, urazí jakoukoli z dam, bez ohledu na politickou příslušnost, očekávám, že budete první, kdo jej vyzve, aby se omluvil. (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. (K panu místopředsedovi Zaorálkovi:) Hlásíte se, pane místopředsedo, s faktickou poznámkou prosím? Je to tak. Takže vám pouštím stopky. (K panu poslanci Kováčikovi:) Hlásil se před vámi, pane poslanče Kováčiku, poté budete samozřejmě vy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nebudu mluvit o žádných stromech. Já jenom jsem chtěl - pan ministr Drábek řekl, abychom se vrátili k tématu. On sám byl ten, koho jsem vyzval, aby se k tomu tématu vrátil. Ale ne tím, že bude mluvit o mlácení prázdné slámy, ale že reaguje na to, co jsem tady říkal například o zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Já jsem tady zvedl opravdu několik témat, která se ho bezprostředně týkají, nevšiml jsem si, že by pan ministr na to reagoval. Já jsem ho upozornil na to, že očekávám, že například transfer úřadů práce, kompetencí z obcí na úřady práce je něco, co se po 1. lednu bude obtížně zvládat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP