(23.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Pan premiér, když představoval v úvodu tento návrh zákona, tak zmínil to, že by se měl týkat i zpravodajských služeb. Já bych si jej dovolil mírně opravit. Zákon se netýká kontroly zpravodajských služeb, ale rozumím tomu, že pan premiér nemůže mít přehled o každém detailu, který v zákoně je uveden. Navíc se o této variantě dlouho uvažovalo a já osobně jsem rád, že právě nezvítězila varianta, kdy by generální inspekce zpravodajské služby kontrolovat měla, protože by to logicky vedlo k tomu, že by v mnohém byla zvýšena nejen kontrola, ale také riziko úniku informací.

Naopak, a to jsem tady zdůrazňoval několikrát při třetím čtení návrhu zákona, jsem chtěl, aby generální inspekce se zabývala i možnou trestnou činností městských a obecních policistů. Právě proto, že jsem přesvědčen, že tato kontrola není na ideální úrovni, a v současné době v rámci policie funguje inspekce, která už dnes dohlíží na vyšetřování trestných činů policistů, zatímco v případě městských a obecních strážníků tomu tak není a jediným arbitrem je primátor nebo starosta, samozřejmě s doplněním trestního řízení, které je možné i v tomto případě. Vnímám to jako realitu. Vnímám to, že tento zákon kontrolu městských a obecních policií nepřipouští. Má to jistě své klady i zápory. Na druhé straně bych byl rád, aby ta diskuse tady neustala a abychom se na půdě výboru pro obranu a bezpečnost dohodli na jiném modelu kontroly obecních a městských policií, pokud už nedošlo k rozšíření tohoto zákona.

Za určitý nedostatek považuji to, že důvodová zpráva neobsahuje žádné výchozí statistické údaje o počtu a struktuře trestných činů příslušníků zahrnutých sborů. Protože pokud by tomu tak bylo, tak z takových údajů by se zjistilo, že těžiště problémů je na straně příslušníků Policie České republiky - logicky, jich je nejvíc. A ani z hlediska obecného povědomí není patrné, že by byly nějaké zvláštní problémy s trestnou činností celníků nebo příslušníků vězeňské služby, byť samozřejmě zejména v poslední době vyvstává otázka fungování vězeňské služby jako takové.

Důvodová zpráva je bohužel poměrně chudá, i pokud se jedná o zhodnocení ekonomických dopadů. Celá myšlenka je postavena na tom, že dojde k jakémusi sloučení tří různých mechanismů, které v současné době fungují společně. To by bylo logické a mělo by to také přinášet finanční úspory. Inspekce policie i vnitřní inspekční orgány vězeňské služby a celní správy totiž mají svou samostatnou hierarchii, mají své řídící orgány, informační a spojovací systémy a každý má vlastní logistické zázemí a automobilový park. Jejich sloučením by patrně mělo dojít k úsporám, nicméně o tom v této důvodové zprávě není ani slovo. Je otázkou, jak vlastně bude vypadat územní struktura a která ze stávající páteřní struktury by měla být základem územního členění této složky. Jestliže se tedy v současné době slovo úspory tak často skloňuje, bylo by dobře, kdyby právě důvodová zpráva přesně vyčíslovala alespoň kvalifikovaný odhad.

To stejné platí bohužel ve věci důvodové zprávy ohledně personální politiky. Důvodová zpráva i návrh zákona se blíže zabývají pouze pozicí generálního ředitele generální inspekce, což je samozřejmě významné, ale nikoli zdaleka nejdůležitější. V této souvislosti bych si dovolil upozornit na pozměňovací návrh Senátu a i důvod, proč já osobně jsem připraven podpořit Senátní verzi návrhu zákona, protože Senát tento návrh zákona, jak je známo, nezamítl, ale pouze vrátil s pozměňovacím návrhem. Ten spočívá především v tom, že ředitelem služby by mohl být jmenován pouze občan, který vedle splnění požadavků stanovených zákonem upravujícím služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, tedy v zásadě jen na školách v České republice, kde studenti studují obor právo. Týká se to čtyř právnických fakult veřejných vysokých škol. A zároveň by ředitelem nemohl být jmenován ten, kdo by v předchozích letech byl příslušníkem Policie České republiky, vězeňské služby nebo celní správy a nebo zaměstnancem České republiky zařazeným k výkonu práce v některém z těchto bezpečnostních sborů.

Ten důvod je logický a nelogický zároveň. Přiznávám, že na to mohou být dva zcela odlišné pohledy. Jeden, který říká, že ředitel takové inspekce by měl znát prostředí těch sborů, které kontroluje, měl by znát tu práci tak dokonale právě proto, že pochází z jejich prostředí. To je jeden argument a já jej rozhodně nechci zpochybňovat. Ten druhý hovoří o tom, že by ředitelem právě neměl být někdo, kdo pochází z onoho prostředí. Ne proto, že by ho znal, ale právě proto, že již navázal spoustu kontaktů jak přátelských, tak pracovních a mohlo by to v určitém případě vést k pochybnostem o nezávislosti této inspekce. Mně osobně připadá ten druhý model daleko vhodnější, tedy to, že by ona osoba neměla pocházet z daného bezpečnostního sboru. Tedy hlava té inspekce by měla být mimo, měla by být nezávislá, zatímco ostatní příslušníci té inspekce už by zkušenost měli mít a měli by znát ono prostředí. To je podle mého názoru docela klíčová věc a já bych vás všechny, vážené kolegyně a kolegové, chtěl požádat, abychom se při hlasování o tom, jestli podpořit senátní, anebo sněmovní verzi, nad tímto rozhodnutím ještě jednou zamysleli a pokusili skutečně na miskách vah vážit, zda to řešení, které navrhuje Senát v oblasti jmenování ředitele, není prospěšnější, než které jsme tady zvolili ve Sněmovně my.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní prosím o slovo pana poslance Adama Rykalu, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dovolte mi vystoupit nejprve k projednávané novele zákona o dani z příjmu, kterou se mimo jiné zvyšuje snížená sazba daně - pardon, dani z přidané hodnoty, kterou se mimo jiné zvyšuje snížená sazba daně z přidané hodnoty, a to tak, že od roku 2012 bychom měli mít čtrnáctiprocentní DPH a od roku 2013 17,5 %. Podle mého názoru a podle názoru sociální demokracie to jde proti zájmům 90 % občanů České republiky. Proto se na mě prosím nezlobte, koaliční poslanci, ale chtěl bych vystoupit s kritickým pohledem na tuto předloženou novelu.

Nevím, zdali si uvědomujete, že prakticky ničíte střední třídu, která by měla být tím tahounem české ekonomiky a zároveň hlavní kupní silou na našem trhu. Návrh novely ohrožuje ekonomický růst České republiky. Naše vláda myslí bohužel pouze na 10 % příjmově nejsilnějších občanů v této republice. Novela zákona o dani z přidané hodnoty stojí na vybírání těch nepřímých daní, které přímo ovlivní obyvatele této země, kteří už po pěti letech pravicových vlád bohužel žijí od výplaty k výplatě a nezbývají jim finanční prostředky na nic jiného než nezbytné výdaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP