(19.50 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Dále je zde návrh pana poslance Petra Hulinského, který v písemné podobě zní na zařazení, nicméně z vystoupení pana poslance Hulinského vyplynulo, že naopak žádá vyřadit bod č. 413 - penzijní spoření.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 294 z přihlášených 143 poslanců pro 48, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde poslední návrh. Ten podal pan poslanec Miroslav Svoboda. Navrhuje zařazení nového bodu, a to bodu s názvem Vývoj inflace v České republice, jako pátý bod 4. 11.

Slovo má pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, nikdy bych nevěřil, jak je těžké říkat pořád totéž. Připadám si opravdu dnes jako Bohuslav Sobotka. Ale naposled... (Hlasitý smích, potlesk z řad koalice.) Dnes naposled říkám, že jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, tak jak zde byly podány, a můžeme se vrátit


do sloučené rozpravy k bodům 87 až 100,

která byla včerejšího dne přerušena. Já prosím, aby mi byly dodány přihlášky do této rozpravy. (Krátká prodleva.) Prosím, krátkou technickou přestávku, než mi budou přihlášky doručeny. (Krátká prodleva.)

Jak vidno, přihlášky jsou a jako první vystoupí paní poslankyně Marková Soňa. Já tady vidím faktickou - pan poslanec Michal Hašek. Ne. Tak volám paní poslankyni Soňu Markovou k jejímu vystoupení.

Prosím, aby tabule byla upravena, nebo alespoň můj displej upraven na časomíru 10 minut. Děkuji.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy vyjádřila k zákonům, které se týkají zdravotnictví. Velmi mě mrzí, že jsme byli omezeni tím časem, protože si myslím, že pokud chceme jedno stanovisko za klub, tak že to zase bychom nechtěli tak moc. Nicméně dovolte mi, abych se... (Poznámka z okolí.) Prosím? (Poznámka z okolí, že pokud jde o stanovisko klubu, není to omezeno žádnou dobou. Hlas: Stanovisko klubu je bez omezení.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pokud paní poslankyně vystupuje se stanoviskem klubu, tak prosím nepřihlížejte k té časomíře. Samozřejmě teď ji mažu a vaše vystoupení není časově omezené.

 

Poslankyně Soňa Marková: Dobře. Děkuji. Jsem ráda, že... (Reakce na poznámku z okolí:) Dokonce ke každému bodu. To se nebojte, to bych vás zase tak úplně neobtěžovala. Přesto děkuji za vstřícnost, nebojte se, rozhodně tady nehodlám předčítat žádné dalekosáhlé projevy, nicméně bych si dovolila vyjádřit se k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a potom tedy ještě jednou bych využila svůj čas k tomu, abych se vyjádřila i k zákonu o zdravotnické záchranné službě. (Neustálý hluk v sále. Řada poslanců opouští jednací sál.)

Domnívám se, že právě tyto zákony jsou páteří našeho vyjádření ke zdravotnictví. Jsem ráda, že jste byli ke mně tak vstřícní, ale domnívám se, že bychom mohli i snížit hladinu hluku natolik, abychom se vzájemně neobtěžovali.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, já požádám naše kolegy a kolegyně, aby se opravdu pokud možno ztišili nebo aby alespoň na chvíli opustili jednací sál, abychom tady ve snesitelné atmosféře mohli pokračovat.

Doufám, že se nám to společnými silami podařilo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Včera na zdravotnickém podvýboru jsme probírali právě hladiny hluku, limity a víme velmi dobře, že vysoká hladina hluku může způsobit i kardiovaskulární choroby a další věci. Takže děkuji.

Zákon zamítnutý Senátem má spolu se zákonem o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě nahradit dle mínění vlády překonaný zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Spolu se změnovým zákonem a další novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tvoří druhou část takzvané zdravotnické reformy. Reformy, kterou si ve skutečnosti velká část občanů České republiky nepřeje a vláda ji pro jistotu neprodiskutovala s opozicí, s odbory, s pacientskými organizacemi ani s odbornou veřejností.

Již takzvaná první část reformy, protlačená Poslaneckou sněmovnou poněkud nestandardním způsobem a určitou arogantní silou, je podle mínění mnohých na hranici ústavnosti, a to především zrušením § 13, který zamezoval placení si za zdravotní péči, i když ta je garantována článkem 31 Listiny základních práv a svobod a ta je zase součástí dosud platné ústavy.

Druhým krokem, o kterém se domníváme, že je na hranici ústavnosti, je stanovení nároku pacienta, tedy toho, na co má pacient nárok z veřejného zdravotního pojištění, takzvaného standardu, a to ne zákonem, ale podzákonnou normou. Stanovení toho, co bude nadstandardem je však prozatím v nedohlednu. Odborné společnosti oznámily, že to do konce roku nestihnou. Pan ministr zatím tedy pouze odhaduje, že příští rok se od pacientů vybere za nadstandard zhruba 200 milionů Kč. Připlácelo by se podle jeho slov například na lehčí sádru, lepší čočky a klouby a zřejmě i na část robotických operací. V 290miliardovém zdravotnickém rozpočtu však bude zmíněných 200 milionů tvořit asi 0,7 promile. Vládní koalice je ale zastáncem hesla - zřejmě - nemusí pršet, jen když kape a schválně nejasně nastavená pravidla budou znamenat stále vyšší nároky na peněženky těch, pro které je zdravotní péče nezbytná. Pacientům se tak bude dostávat zdravotní péče ne podle jejich potřeb, skutečných potřeb, ale podle finančních možností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP