(19.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A my tedy můžeme přistoupit k tomu, abychom hlasováním rozhodli o návrzích, které zde byly podány. Přivolám naše kolegy a kolegyně do sálu a můžeme k tomu zčerstva přistoupit.

Jako první je návrh paní poslankyně Vlasty Bohdalové, která navrhuje zařadit nový bod, a to tisk 482, Informace ministra obrany, jako 19. bod v sobotu 5. listopadu.

Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS pana Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09, Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Je zde veto poslaneckých klubů a o tomto návrhu nebudeme hlasovat.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Antonína Pavla. Navrhuje zařadit nový bod Informace ministra vnitra jako 7. bod 4. listopadu.

Opět vidím přihlášku pana Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů TOP 09, Věcí veřejných a ODS vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ani o tomto návrhu nedám hlasovat. Dalším návrhem je návrh pana poslance Robina Böhnische, který navrhuje zařadit nový bod Informace Ministerstva životního prostředí o řešení problému se špatným životním prostředím v Moravskoslezském kraji jako 13. bod dnes od 18.30 hodin - a pan Stanjura k tomu má nějaké vyjádření.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů Věcí veřejných, ODS, TOP 09 vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: I tento návrh byl zavetován. Přistoupíme k dalšímu návrhu. Ten podal pan poslanec František Bublan. Navrhuje zařadit nový bod, tisk 437, jako 11. bod na sobotu 5. listopadu.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tento návrh byl též zavetován. Dalším návrhem je návrh pana poslance Václava Votavy. Navrhuje zařadit nový bod tisk 435 jako šestý bod v sobotu 5. listopadu. Je to návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava.

Hlásí se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří koaličních klubů vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh je zavetován a my přistoupíme k dalšímu návrhu, který podal pan poslanec Ladislav Šincl. Navrhuje zařadit nový bod, a to Informaci Ministerstva životního prostředí o řešení špatného stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Aby nebyly pochybnosti, jménem všech tří koaličních poslaneckých klubů vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh zavetován. Další návrh je návrh pana poslance Ladislava Šincla, a to za prvé zařadit nový bod za prvé Zpráva České národní banky, zřejmě tisk 400 jako 12. bod v sobotu, a druhý návrh Informace ministra životního prostředí k ovzduší. To je prakticky stejný návrh jako před chvílí. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív k prvnímu bodu. Já bych poprosil, pokud je to možné, aby akceptovali sociální demokraté, aby nevtahovali do svých obstrukcí třeba guvernéra České národní banky, protože kdybychom to schválili, tak tady na zítřek, nevím, jestli máte zajištěnu přítomnost guvernéra, takže minimálně proto jménem tří poslaneckých klubů, a to ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, vznáším námitku.

A k druhému bodu, přestože je to podruhé dokonce od toho samého poslance, dvakrát navrhuje to samé, tak já dvakrát řeknu to samé. Jménem tří poslaneckých klubů, a to ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh zavetován. Dalším návrhem je návrh pana poslance Pavla Holíka na zařazení nového bodu s názvem Projednávání petice Chceme nové volby, a to jako 12. bod v pátek 4. 11. od 18.30.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří poslaneckých klubů, TOP 09, Věcí veřejných, ODS, vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, bylo podáno veto. Dalším návrhem je návrh poslance Jaroslava Foldyny na zařazení nového bodu Projednávání petice Zastavme devastaci naší země, a to jako 11. bod v pátek 4. 11. od 18.30.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože je pátek 4. 11. 19.34, tak z tohoto i z jiných důvodů vznáším jménem tří poslaneckých klubů námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Důležité je to, že bylo podáno veto k tomuto návrhu. Další je návrh pana poslance Karla Černého. Navrhuje zařadit nový bod s názvem Informace ministra obrany České republiky o hospodaření Ministerstva obrany, a to jako 15. bod dnešního dne od 18.30.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dalším návrhem je návrh poslance Václava Zemka, který navrhuje zařadit bod Informace ministra dopravy o stavu čerpání prostředků z evropských fondů do resortu obrany jako 6. bod v pátek 4. 11.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů TOP 09, Věcí veřejných a ODS vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dalším návrhem je návrh poslance Jeronýma Tejce. Navrhuje zařadit nový bod sněmovní tisk 475 jako první bod 5. listopadu. Chce-li Sněmovna, mohu upřesnit. Je to návrh poslanecký na přiznání zákona o přiznání k registrovanému majetku atd.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů Věcí veřejných, TOP 09 a ODS vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Miloslavy Emmerové. Navrhuje zařadit nový bod, tisk 448, a to jako 5. bod na 5. 11.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem tří poslaneckých koaličních klubů vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh zavetován. Přikročíme k dalšímu návrhu. Ten podal pan poslanec Roman Váňa a týká se zařazení nového bodu s názvem Informace ministra obrany o pořizovací ceně a provozuschopnosti letounů CASA. Jako 14. bod v pátek od 18.30 hodin.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem klubu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: I tento návrh je zavetován. Další návrh podal pan poslanec Antonín Seďa. Jde o zařazení nového bodu s názvem Situace v resortu Ministerstva obrany a Armády České republiky jako 16. bodu v pátek 4. 11. od 18.30 hodin. Ovšem potom je zde zřejmě ještě návrh na sobotu 5. listopadu od 12 hodin.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám k oběma alternativám stejné sdělení. Jménem tří poslaneckých koaličních klubů vznáším námitku, jak alternativně jedna zařazení dnes, tak alternativně dvě zařazení zítra.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Návrh byl zavetován. Dalším návrhem je návrh poslance Michala Haška. Ten navrhuje zařadit nový bod Informace ministra zdravotnictví o záměru optimalizace akutní lůžkové péče ve veřejných nemocnicích v České republice jako poslední bod schůze.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, jestli by to bylo letos. Nejen z tohoto důvodů jménem tří poslaneckých koaličních klubů vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dalším návrhem je návrh poslankyně Miroslavy Strnadlové. Navrhuje zařadit nový bod s názvem Výzva českých sportovců Hvězdy nepadají z nebe na pořad této schůze jako 6. bodu v pátek 4. 11. od 18.30 hodin.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09, Věcí veřejných vznáším námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jestli jsem uvedla paní poslankyni Emmerovou jako Miloslavu, tak se omlouvám. Samozřejmě, že vím, že se jmenuje Milada.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Adama Rykaly. Ten navrhuje zařadit nový bod Informace ministra průmyslu a obchodu o likvidaci nebezpečných kalů z lagun v Ostravě jako 9. bod v pátek 4. 11. od 18.30.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jménem poslaneckých klubů Věcí veřejných, TOP 09, ODS vznáším námitku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP