(18.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Debata je možná. Sociální demokracie se jí nebrání, ale je potřeba, aby k diskusi byly dvě strany. A tyto reformy s námi projednány nebyly, a jestliže tady není konsenzus, tak není možné očekávat, že sociální demokracie bude přihlížet tomu, jak se tady vytvářejí nová rizika pro život občanů, rizika pro snižování životní úrovně, rizika pro vývoj ekonomiky, a že bude jen tak trpně tzv. konstruktivně sledovat, jak zde vládní koalice tyto návrhy prosazuje.

Vy jste se samozřejmě rozhodli v těch uplynulých hodinách obstrukci omezit způsobem, který je nezákonný. Je zřejmé, že se schyluje k porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že to bude velká chyba ze strany vládní koalice. Chtěl bych to říci také jasně ještě teď, předtím, než se případně takovýto postup tady na půdě Poslanecké sněmovny začne praktikovat. Já myslím, že je poctivé to říci dopředu, tak aby bylo jasné, že to riziko tady je a že jsme ho pojmenovali jako sociální demokraté. A chceme se chovat i v této věci zcela transparentně a srozumitelně. A proto chci také jasně říci představitelům vládní koalice: My jsme přesvědčeni o tom, že jednací řád garantuje poslancům možnost vystoupit dvakrát k jednomu bodu v rozsahu dvakrát deset minut k jednomu bodu, který je zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny. Fakt, že vládní koalice v reakci na náš postup sloučila rozpravu, na této garanci nic nemění. Garance je dána jednacím řádem Poslanecké sněmovny. A jestliže vy jste se rozhodli, abyste si zjednodušili život a zkrátili dobu, kterou budete muset s reformami trávit v této Poslanecké sněmovně, jestliže jste se rozhodli jako vládní koalice jít cestou porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pak my jako sociální demokraté musíme jasně říci dvě věci. Za prvé, jednoznačně s tím nesouhlasíme a protestujeme proti takovému postupu. A za druhé, využijeme všechny ústavní možnosti, abychom takovýto postup zpochybnili. A myslím si, že je dobře, aby to představitelé vládní koalice slyšeli dopředu, abyste věděli, do jakého rizika jdete tím, že se nyní snažíte ohýbat jednací řád Poslanecké sněmovny a podle našeho názoru porušovat práva, která zde jednotliví poslanci a poslankyně mají definované.

Chtěl jsem to říci ještě teď než dojde k tomu, že se rozběhne rozprava k jednotlivým návrhům, které jsou na programu této schůze, protože průběh této rozpravy do značné míry ovlivní také to, zdali zde bude důvod pro to, aby sociální demokracie využila svého ústavního práva, případně se obrátila na Ústavní soud v této věci. Já říkám případně se obrátila, protože to přece není jistá věc. Bude záležet na tom, jakým způsobem bude nyní vládní koalice během této schůze Poslanecké sněmovny postupovat a zdali překročí onu mez, kterou by na základě ústavy překračovat v žádném případě neměla.

Říkám to také proto, že určitě nikoho netěší, pokud je zde na straně občanů, na straně institucí, na straně podniků právní nejistota. Právní nejistota vzniká také v okamžiku, kdy jsou schváleny zákony, které vyjdou ve Sbírce zákonů a jsou vystaveny testu ústavnosti na straně Ústavního soudu. Kdyby vládě záleželo na stabilitě reforem, tak by měla možnost dohodnout se s opozicí, pak by reformy přežily jedno volební období a mohly by mít stabilnější podobu. A kdyby vládě a vládní koalici záleželo na zachování právní jistoty u těchto tzv. reforem, tak by přece neriskovala test ústavnosti ze strany Ústavního soudu. Protože nikdo z nás samozřejmě nemůže vědět, jakým způsobem Ústavní soud tuto věc a tuto situaci v Poslanecké sněmovně posoudí. My jsme byli svědky různých stanovisek Ústavního soudu. Některá byla více překvapivá, některá byla méně překvapivá. Zažili jsme rozhodnutí, které se týkalo faktického zrušení předčasných voleb, což byla věc, která určitě měla zásadní vliv na vývoj české politické scény. Ale zažili jsme i rozhodnutí, která jsme tady diskutovali v minulých dnech, která se týkala zákona o stavebním spoření a zákona o sociálních škrtech, a tam už se přece Ústavní soud jasně vyjádřil k tomu, jakým způsobem by zákony měly být v Poslanecké sněmovně projednávány.

Čili dovolte mi, abych jasně ještě předtím, než se rozhodnete zvolit postup, kterým budete chtít omezit práva poslanců diskutovat k jednotlivým bodům, tak aby bylo zřejmé, jakým způsobem na tu věc bude muset v každém případě reagovat sociální demokracie jako hlavní opoziční strana.

Chtěl jsem tady popsat jasně důvody, proč volíme takový postup jako sociální demokraté volíme. Ten postup je součástí vyjádření našeho názoru k metodám, které volí vláda při prosazování reforem, ale také k obsahu těchto tzv. reformních zákonů, které tento týden v Poslanecké sněmovně projednáváme a budeme určitě dnes a v příštích dnech ještě projednávat. Ale já chci říci, i toto patří k parlamentní demokracii. Vláda musí počítat s tím, že pokud se nedohodne s opozicí, tak opozice hledá možnosti, jak vyjádřit svůj názor, jak vyjádřit svůj nesouhlas. A parlamentní obstrukce je prostě legitimní metoda.

Parlamentní obstrukci tady používala i ODS na jaře roku 2010. Tehdy, musím říci, že my jsme nezkoumali a neporovnávali, jaké seznamy tady četli jednotliví poslanci Občanské demokratické strany. Prostě brali jsme to jako výraz obstrukce. ODS se tehdy také netajila tím, že na jaře 2010 dělala obstrukci. Jediný rozdíl je v tom, že my jsme neomezovali takovýmto způsobem postup tehdejších poslanců ODS a vzali jsme na vědomí, že prostě ODS se rozhodla obstrukci využít. Určitě nás to netěšilo jako sociální demokraty, také jsme proti tomu protestovali, vyjadřovali jsme nesouhlas s tímto postupem, ale prostě bylo to legitimní využití parlamentních procedur a jednacího řádu. My nyní postupujeme obdobně tvrdě vůči vládním návrhům, ale neznamená to, že by vládní většina neměla odpovědnost za to, jakým způsobem legislativní proces bude probíhat a jakým způsobem nakonec legislativní proces skončí.

Tolik několik málo poznámek na úvod rozpravy, která nás ještě čeká v těch příštích hodinách. Ale já jsem chtěl v tomto vystoupení, které nebylo tak hluboce meritorní, určitě ještě tady budou další, podrobnější vystoupení, ale chtěl jsem skutečně shrnout některé hlavní důvody, které nás vedou k tomu, že jsme se rozhodli uplatnit tento tvrdý opoziční postup vůči politice vlády. A chtěl bych také vyjádřit naději, že zde budou příležitosti k tomu, pokud zde budou předkládány návrhy ve prospěch země, ve prospěch občanů, že se zde v budoucnu najdou příležitosti, kde nebudeme muset volit takovýto tvrdý obstrukční postup a kde budeme schopni ve prospěch občanů a země tyto legislativní návrhy společně schvalovat. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní má slovo ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo.

Máte, pane předsedo sociální demokracie, kupodivu jednu věc velmi společnou s předsedou mé vlastní politické strany. Občas vám lidé nerozumějí. Pravda, v obou dvou případech z úplně jiného důvodu.

Nic z toho, o čem jste teď téměř hodinu mluvil, se netýkalo bodů, o kterých mluvila paní předsedkyně Němcová. Ona mluvila o bodech, které se vůbec netýkají té problematiky, kterou vy jste teď říkal. Ona si dovolila jenom poznamenat, že to, co ještě včera pro vás bylo zbytečným bodem a chtěli jste to vyřadit z programu schůze, to dneska pokládáte za body zásadní a chcete to zařadit na program schůze.

A to ústí v jednu jedinou řečnickou otázku, kterou si vám dovolíme z vládních lavic položit: Opravdu vám záleží pouze na formě a pouze na čase a je vám úplně ukradený obsah? My vám nemůžeme samozřejmě upírat fakt, že k právu vykonávat mandát patří nezadatelné právo také každého veřejně se zesměšňovat. (Potlesk z pravé strany sálu.) To je svaté právo každého a nelze to od sebe oddělit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP