(16.00 hodin)
(pokračuje Vondra)

Pro mě to samozřejmě bylo výrazným impulsem k tomu, abych do Sněmovny předložil některé zákonné návrhy, které sledují jeden cíl: více transparentní nákupy a omezení role prostředníků, protože jsem přesvědčen, že nadužívání prostředníků, a tady konkrétně v tomto nákupu byl podle mého soudu prostředník zbytečný, že logicky z povahy věci se tím nákupy zbytečně prodražují. A chci této Sněmovně poděkovat, že letos v létě tyto naše zákonné vládní návrhy byly schváleny a přijaty.

Pokud se týká vaší otázky, jaké aktivní kroky Ministerstvo obrany nyní podniká, tak samozřejmě cítíme nutnost a zároveň i povinnost se nějakým způsobem s tím nákupem vypořádat, protože na jedné straně letouny CASA armádě již nyní slouží, jsou všechny v provozu a je na nich nalétáno k dnešnímu dni zhruba 1500 hodin a jsou v zásadě schopny plnit přepravní úkoly, výsadky i úkoly MEDEVACu, tedy evakuace raněných. A pokud jde o vlastní dodávky, tak bylo dodáno v zásadě 97 % pozemního logistického vybavení, které zahrnuje i prostředky pro provoz, údržbu letadel a výcvik. To je to plus.

To minus je prostý fakt, že k dnešnímu dni nebylo předáno ještě kompletní operační vybavení, konkrétně systém vlastní ochrany letadla DAS, neboť během provádění letové části vojenských zkoušek toho systému byly zaznamenány chyby v dokumentaci, vady ve funkčnosti části systému DAS a systému IFF, čili to je identifikace přítel-nepřítel. Je to mimo jiné důvod, proč letouny zatím nemohou být nasazeny v Afghánistánu, což byl jeden z důvodů, proč se tehdy šlo cestou nákupu napřímo, nikoliv v soutěži.

Čili pod mým vedením samozřejmě Ministerstvo obrany se snaží dělat všechno pro to, aby byly jakékoli škody minimalizovány. Za prvé jsme uzavřeli nové smlouvy o výpůjčkách letadla pro výrobce, aby mohl systémy dál zkoušet a všechny tyhle vady byly odstraněny. A zde upozorňuji na to, že v původní smlouvě by náklady za takovéto korektury nesl příjemce, nikoliv dodavatel, což je jedna z ukázek původního charakteru smlouvy, a nám se podařilo vyjednat, aby náklady za to nesl dodavatel. Čili první aktivní krok.

Druhý aktivní krok: Podařilo se nám vyjednat prodloužení záruční lhůty na zapůjčeném letounu o půl roku, to je ten letoun, na kterém se nyní všechno zkouší, tak aby bylo možno přistoupit k novým vojskovým zkouškám.

Za třetí: Rozhodli jsme se, poučeni situací, navázat přímý kontakt s výrobcem. Nikoliv jenom s překupníkem (upozornění na čas). Takže proběhlo jednání minulý týden s šéfem Airbus Military, tedy s koncernem EADS, a vedeme příslušná jednání a stupňujeme tlak přímo na výrobce, aby závady byly odstraněny.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec chce ještě reagovat. Mezitím, než dojde k mikrofonu, vás seznámím s právě doručenou omluvou. Omlouvá se z dnešního jednání od 14 hodin dodatečně pan ministr Tomáš Chalupa.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Ano, děkuji. Děkuji panu ministrovi a jenom z důvodu časového presu věřím, že na ostatní otázky mi odpoví písemně nebo nějak v tom duchu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a můžeme pokračovat další interpelací. Ta bude podána prostřednictvím pana poslance Krupky na ministra Tomáše Chalupu, jehož omluvu jsem právě přečetla. Tématem je obsah síry v ostravském ovzduší. Prosím, pane poslanče. Pardon - stav ovzduší na severní Moravě. Čili opravuji sama sebe.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, byť pan ministr Chalupa se právě omluvil, tak já využiji této možnosti a požádám o písemnou odpověď.

Právě v těchto dnech je typické započetí zhoršeného prostředí v Moravskoslezském kraji právě vinou horších rozptylových podmínek. Moravskoslezský region je lokalitou s největším znečištěním v celé Evropě a také regionem s prokazatelně nejvyšším počtem dětských astmatiků na světě. O nutnosti zlepšovat životní prostředí na severní Moravě se neustále mluví, praktický posun kupředu však není, alespoň z pohledu místních obyvatel, znát. Kritika z řad severomoravské veřejnosti zní především na adresu velkých znečišťovatelů, tedy velkých průmyslových společností, ale především a také na polskou stranu, odkud na Moravu denně putuje obrovské množství znečišťujících látek z 22 průmyslových podniků, které jsou v bezprostřední blízkosti hranice s Českou republikou.

Protože jsem patřil k iniciátorům usnesení minulé Poslanecké sněmovny, která vyzývala vládu České republiky, aby učinila konkrétní kroky k nápravě tohoto stavu, dovolil bych si vás, vážený pane ministře, požádat, a budu rád, pokud mi zodpovíte, co konkrétního dělá ministerstvo pro to, aby tyto dva primární zdroje znečišťování ovzduší v moravskoslezském regionu eliminovalo. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan ministr vám jistě odpoví v písemné formě, tak jak mu káže jednací řád.

Můžeme přistoupit k další interpelaci. Tu podává nebo přednese pan poslanec Adam Rykala na pana ministra Martina Kocourka. A teď bude tématem obsah síry v ostravském ovzduší. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Jsem rád, že vyšel los tak, že přede mnou hovořil pan poslanec Krupka, protože v Ostravě a Moravskoslezském kraji je opravdu hrozný vzduch. A proto vás, pane ministře, zvu na návštěvu do Ostravy. Přijeďte nejlépe hned zítra a pojďte se nadýchat zdravého vzduchu, který tam musíme dýchat.

Občané Ostravy si už zvykli, že s přicházejícím zimním obdobím se budou muset zavírat doma, nesmějí větrat, nesmějí chodit ven a nejraději by odjeli na zimu mimo Ostravsko. A vláda? Vláda České republiky na nás kašle. Ale co je moc, to je moc! V několika minulých týdnech byli občané města Ostravy a Bohumína vystaveni silným výpadům síry, které byli nuceni při čase stráveném venku dýchat. Špatný stav místních lagun, které jsou sanovány, a jejich přehnané zavápňování způsobilo nepříjemné reakce většiny občanů Ostravy, protože mnoho z nich má díky oxidům síry leptání na sliznici a bohužel záněty průdušek a průdušnic. Dovolte mi citovat pana Matěje Bendu, který mi kvůli zápachu volal. "Je to tady fakt hnus­! Kašlu, smrkám a bojím se, že z toho dostanu zápal plic."

Zápach, který zastihl každého, kdo vyšel ven, byl tak nepříjemný, že bylo znemožněno i pouhé větrání obydlí. Když se někdo z občanů ozval, situace se na den, snad na dva uklidnila, poté se však vrátila do původního stavu a silný zápach narušoval poklidné životy Ostravanů. Dokonce včera večer dosáhla hodinová koncentrace oxidu síry 504 mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je 350 mikrogramů. V září to bylo až 4300 mikrogramů na metr krychlový, což je několikanásobně více, než je povoleno.

Pane ministře, já se vás ptám, co udělá vláda pro změnu tohoto stavu a co uděláte konkrétně vy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP