(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za dotaz, paní poslankyně. Zprávu veřejného ochránce práv beru velice vážně. Nechal jsem odpověď zpracovat jak regulátora, tak jsem požádal nezávislý útvar o to, aby prověřili zprávu regulátora, tak reakce, které regulátor zpracuje. Názor si udělám na základě těchto zpráv a rád vás o tom budu informovat.

Jinak dovolte, abych zatím konstatoval, že regulátor postupuje podle zákona. K obecným podmínkám, které musí zadavatel splnit, patří doložení základního kapitálu, složení jistoty. Nechci vás obtěžovat tím, že bych citoval zákon. Spíše přejdu k oněm posledním rozhodnutím české jurisdikce, neboť ombudsman není rozsudek, ombudsman je zpráva. Tím nechci říci, že bych to nebral vážně.

Dne 14. června přijal Ústavní soud nález v kauze Chrastava, v němž dovodil oprávnění obcí regulovat obecně závaznými vyhláškami nejen výherní hrací přístroje, nýbrž širší kategorii i v jiných upravených hrách. Na Ústavní nález ve věci Chrastava pak navázaly nálezy Ústavního soudu ve věci Františkovy Lázně a Kladno. V návaznosti na výše uvedené nálezy tedy zahájilo Ministerstvo financí správní řízení o zrušení povolení podle § 50 odst. 3 loterijního zákona na adresách dotčených vyhláškami obcí. Jedná se však o problematiku, kde Ministerstvo financí v souladu s nálezem Ústavního soudu musí poměřovat ústavní právo obcí na samosprávu s ústavně chráněnými zájmy provozovatelů, přičemž samozřejmě nálezu Ústavního soudu je pro nás závazný, ale zrovna tak má provozovatel právo na ochranu svého majetku, to znamená, je to docela citlivá záležitost.

Rád bych vás informoval, že ve světle vydaných ústavních nálezů Ministerstvo financí zamítlo stovky žádostí o povolení k provozování sázkových her podle § 50 a z iniciativy Ministerstva financí ukončili provozovatelé činnost ve všech hernách na území města Chrastavy. Finance zahájily správní řízení o zrušení všech povolení vydaných na území města Františkovy Lázně, která se vztahují k adresám, které jsou dotčeny obecně závaznou vyhláškou. Toto nejsou jediné kroky.

Znovu se omlouvám, ale zprávu ombudsmana jsem viděl poprvé před dvěma dny, teprve jsem udělal opatření k příslušným podkladům a rád vám v nějaké relevantní době odpovím na všechny otázky, které ta zpráva klade.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Paní poslankyně chce položit ještě doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, já děkuji za odpověď. Vítám informaci o zrušení povolení, vítám informaci o zamítnutí některých žádostí. Trošku mě překvapuje to vlažné přijetí a informace z médií, že jste údajně odmítl názory, které byly zveřejněny v této zprávě.

Já bych jenom chtěla zmínit, že všichni víme, že gamblerství ohrožuje všechny věkové kategorie, z toho nejvíce mladé lidi. Chci připomenout, že více než 3 % šestnáctiletých hraje více než jednou týdně a že gamblerství má samozřejmě dopady i na českou ekonomiku. Podle údajů se jedná o 46 miliard korun, které tak dopadají na českou ekonomiku, to znamená na zdravotnictví, na sociální otázky, kriminalitu atd. Připomínám také to, že pod gescí Ministerstva financí jsou i kasina, kterých je v současné době jenom tady v Praze 146, přičemž před třemi roky jich bylo pouhých 46.

Já bych se chtěla ještě dodatečně zeptat na termín ověřování, kdy budou nějaké konkrétní výsledky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Obávám se, paní poslankyně, že je to dokonce více než 46 miliard. A znovu opakuji, že beru tuto otázku velmi vážně. Prosím ale, abychom společně dokázali rozlišit konání podle správního řádu a správní řízení a politickou kontrolu a politické rozhodování politika, který stojí v čele úřadu. Regulátor, který je oprávněn, je přesvědčen, že jinak postupovat podle správního řádu nemohl. A já mu v jeho stanovisku těžko mohu bránit, dokonce ho musím brát také vážně. Mou povinností politika je zkontrolovat, jak to bylo doopravdy. Předpokládám, že s tím budu do měsíce hotov.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tím končí tato interpelace. Můžeme přistoupit k následující. Pan poslanec Jan Čechlovský interpeluje ministra Martina Kocourka ve věci kontroly kvality paliv v České republice. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně, vážená paní předsedající. Páni ministři, ctěná Sněmovno. Česká obchodní inspekce při svých posledních kontrolách pohonných hmot u čerpacích stanic opět zjistila poměrně výrazný nárůst podílu vzorků, které neodpovídají požadavkům na jakost. Jinými slovy, zvýšil se podíl nekvalitních paliv. Podle údajů České obchodní inspekce bylo letos v září mezi kontrolovanými palivy bezmála 7 % nevyhovujících vzorků jak nafty, tak benzinu.

Tato čísla jsou určitě významná, možná o to více, že v současné době se právě na této půdě vede debata o výši spotřební daně vztahující se k pohonným hmotám. Jakkoliv se může někdo tvářit, že nekvalitní palivo vzniká nešťastnou náhodou při uskladnění, distribuci nebo prodeji, tak pravdou je, že záměrem možná je uniknout povinnosti platit příslušné odvody tím, že si čerpací stanice namíchají nebo nechávají namíchat směsi, které sice palivo připomínají, jejichž kvalita je přitom ale navýsost pochybná. Tratí na tom jak stát, který přichází o příjmy v oblasti výběru daní, tak motoristé, které to logicky stojí peníze za opravy auta, a co je neméně důležité, je to, že takováto praxe poškozuje důvěru spotřebitelů ve fungování trhu.

Asi všichni by chtěli ušetřit výdaje za dopravu, resp. za pohonné hmoty. Může to být aktuální na této půdě po zdanění náhrad. Ale ty čerpací stanice, které nabízejí paliva za neobvykle nízké ceny, stejně cílí spíše na ty, kteří potřebují ušetřit nejvíce, to znamená, že na nich vlastně parazitují.

Chtěl bych se proto, pane ministře, zeptat, jakým způsobem se vaše ministerstvo, do jehož kompetence tato oblast spadá, hodlá k těmto problémům postavit a jakým způsobem zkusíte zajistit to, aby se naši motoristé u čerpacích stanic nesetkávali s palivy, která mohou v extrémních případech způsobit zničení jejich aut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Odpoví pan ministr Martin Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v oblasti kontroly pohonných hmot sleduje Ministerstvo průmyslu a obchodu dva hlavní cíle. Je to ochrana motoristů před nekvalitními pohonnými hmotami, které mohou v extrémním případě, jak už bylo zmíněno, až poškodit nebo zničit motor auta. Stejně tak ale je pro nás důležitá i ochrana férového podnikatelského prostředí v České republice. Pokud někdo dlouhodobě prodává benzin nebo naftu tři koruny pod průměrnou cenou, musí to být přinejmenším zvláštní. Motoristé, které taková nabídka osloví, sice mohou bez úhony přestát třeba i několik návštěv takovéto čerpací stanice, jenže pak se naakumulované problémy mohou projevit později, třeba po návštěvě některé z normálních, bezproblémových čerpacích stanic, na kterou pak může neprávem padnout podezření.

Právě vytváření důvěry spotřebitelů v trh v České republice je možná tím nejdůležitějším důvodem pro existenci České obchodní inspekce, protože spotřebitel, který důvěřuje trhu, rovná se spotřebitel, který rád a často nakupuje, což nakonec prospívá i samotné ekonomice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP