(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přeje si pan ministr ještě vystoupit?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já jsem opravdu nemyslel pouze jako frázi, že si vážím toho, že se poslanci věnují vězeňství, protože to bylo často opomíjené téma. Vězeňský sbor velmi svědomitě a tvrdě pracuje. Mají můj obrovský obdiv. Nestávkují, pracují, jsou loajální vůči státu.

Ale k tomu, co říkal ještě pan poslanec. Mně to číslo 18 tisíc na celé Československo připadá dost málo. Já to mohu ještě ověřit. Nemá cenu se tady přít. Je to spíše zajímavý údaj, protože víceméně kapacity, které dnes jsou naplněné, byly tenkrát také plné s tím, že k tomu ještě patřily slovenské věznice. Jak říkám, nic to nemění na tom, že číslo 23 tisíc je vysoké a je to třeba řešit i v té rovině, že je třeba změnit trestní politiku státu. To znamená to, že hledáme, jak lépe u přečinů podmíněně propouštět a tak dále, není to jenom o tom, že nám v uvozovkách podle někoho teče do bot a řešíme přeplněnost, je to o filozofii trestní politiky země, protože takový systém, který dnes je, je také mimořádně nákladný a měl by dlouhodobě být levnější.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Budeme pokračovat další interpelací. Pan poslanec Ivan Ohlídal interpeluje ministra Petra Bendla ve věci státního podniku Lesy České republiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, před několik dny antimonopolní úřad pozastavil pětileté komplexní tendry Lesů České republiky na práce v lesích po roce 2012. Mezi hlavní výtky proti těmto tendrům patří především fakt, že slučují soutěž na pěstební práce a těžbu dřeva, která navíc probíhá takzvaně při pni, tedy metodou, která v podstatě vylučuje jakoukoliv kontrolu vytěženého dřeva. Další zásadní výtkou je to, že pokud by tyto tendry byly uskutečněny, tak by došlo k vyložené monopolizací prací při těžbě dřeva v Lesích České republiky.

Těch výtek je samozřejmě více. Ukazuje se, že toto pozastavení tendrů je víceméně v souladu s kritikou různých odborníků a podnikatelů, kteří tyto tendry kritizovali. Samozřejmě kritika českých lesů je daleko širší. Podle mnoha odborníků současná situace při činnosti státního podniku Lesy České republiky je taková, že dochází k neefektivnímu hospodaření, především k neefektivní těžbě dřeva, což vede například k nárůstu ceny dřeva, ale i k jakési devastaci tohoto podniku, který vylepšuje svoje hospodaření rozprodáváním svého majetku a podobně. Čili je tady vidět, že v podniku Lesy České republiky je něco v nepořádku. Dokonce i schválená takzvaná Dřevěná kniha, která má představovat strategii vývoje v českých lesích, je mnoha odborníky kritizována jako jakýsi koncept některých podnikatelů, nikoliv výsledek práce odborníků.

Proto se vás, pane ministře, chci zeptat: Co učiníte v nejbližší době, aby se tento nepříjemně fatální stav v Lesích České republiky zlepšil? Druhá otázka: Uvažujete o nějakých personálních změnách ve vedení tohoto podniku? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím o dodržování časového dvouminutového limitu. Prosím pana ministra, aby odpověděl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji. Paní místopředsedkyně, pane kolego poslanče, děkuji za interpelaci. Svědčí o zájmu, který máme všichni společný.

Já jsem se k té situaci dostal v okamžiku, kdy vyhlášené tendry byly ukončeny. Dle tvrzení vedení Lesů České republiky byly podmínky tendru kontrolovány nejenom Lesy České republiky samotnými, ale tvrdí, že byly konzultovány podmínky i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, stejně tak s Transparency International a podmínkám tendru se věnovala i dozorčí rada Lesů České republiky.

Já jsem si, poté co jsem nastoupil do funkce, vyžádal podrobné informace k celému tendru a požádal jsem pana generálního ředitele, aby dokud se podrobně neseznámím s výsledky tendrů a průběhem tendru, nečinil žádné kroky, které by nebylo možné vzít zpět. Tendr, který byl vyhlášen, je pětiletý, je takovým tím senátním způsobem rozdělený, vždycky rok po roce se má část zakázky vlastně realizovat. Jsou tady obavy z toho, jestli vítěz soutěže nebude mít monopolní postavení na trhu. Argumenty Lesů České republiky jsou takové, že říkají: my jsme tendr vyhlásily po velké veřejné konzultaci a nemůžeme, protože byl jednoparametrový, a tím parametrem byla cena, říct vítězi, že nevyhrál z titulu toho, že získává monopolní postavení na trhu.

Nicméně je tady řada pochybností, které si i já chci nechat prověřit, a to je takové to přepouštění zakázek z prvního na druhého či třetímu úspěšnému, zdali je to tak správně. A samozřejmě nechávám právníky posuzovat, zda do toho ministr může po proběhlém tendru vůbec vstoupit, abyste mě následně neinterpelovali jako opozice, že jsem si měl uvědomit, že něco ze zákona, byť jako ministr, nemohu učinit. To, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tendr v podstatě pozastavil a vydal nařízení neuzavírat žádné smlouvy, já respektuji. Je tady 15 dní na to, aby Lesy České republiky dodaly rozklad Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a tudíž ani ministr nebude vstupovat do tohoto procesu a nebude říkat Lesům České republiky to či ono. Nechá si sám zpracovat materiál a počká na výrok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podle toho se pak zachová.

Já nemám dlouhou zkušenost s vedením Lesů České republiky, a tudíž hodnotit vedení je pro mě složité. Nicméně nepopírám, že se na hodnocení vedení budu dívat i skrze proběhlou zakázku a skrze proběhlý tendr, do jaké míry byl, či nebyl v souladu s tím, abychom mohli říci, že to byla transparentní soutěž a byla to soutěž, která odpovídala zákonu.

Je asi nepopiratelné, že vysoutěžená cena bude pravděpodobně vysoká, ale je otázkou, a tím navážu na vaši zmínku o Dřevěné knize, jestli je to tak správně, jestli bychom debatu o Dřevěné knize neměli brát jako debatu sice ukončenou, nicméně život jde dál, a jestli nechceme reflektovat to, co se dále děje, a brát Dřevěnou knihu do budoucna jako její nutnost aktualizace, to znamená jako materiál, který do určité míry je živý tím, že se k němu budeme neustále vracet a případně ho modifikovat. K tomu já jsem připraven, k této debatě napříč politickým spektrem se o takovémto materiálu do budoucna bavit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Ohlídal se ještě chce vyjádřit, respektive možná doplnit svoji otázku.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, ještě jednou děkuji za odpověď. Chci se vás ale ještě zeptat, nebo si upřesnit: Připouštíte tedy, že po zhodnocení situace v nejbližší době může dojít k zásadním změnám v personálním složení vedení státního podniku Lesy České republiky? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto doplňující otázku bude reagovat pan ministr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já jsem to v podstatě připustil, neboť říkám, že počkám na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na výsledky šetření, kterého se mi dostane, a nemohu takovou alternativu vyloučit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A budeme pokračovat další interpelací. Paní poslankyně Černochová interpeluje ministra obrany Alexandra Vondru na téma podmínky vojáků v Afghánistánu. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP