(14.50 hodin)

 

Poslankyně Alena Hanáková: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, jsem ráda, že mám možnost promluvit o problému, který zcela jistě znáte i vy, a to je problém dopravy, který se týká kromě jiných částí naší republiky taky Vizovic. Je to město, které tvoří vstupní bránu do Valašska a Vizovických vrchů. Řeší obrovský problém s budoucím rozvojem vzhledem k naplánovaným koridorům, rychlostní komunikaci pro R49, tedy koridor pro R49, a železniční koridor pro plánovanou železnici Vizovice - Valašská Polanka, případně třetí koridor pro vedení velmi vysokého napětí směrem na Slovensko. Tento je také zmiňován v politikách územního rozvoje České republiky. Nicméně i ty dva první zmiňované stačí k zablokování podstatné části vizovického katastru a tím zabraňují rozvoji města a jeho infrastruktury.

Pro vaši představu, na příjezdu do Vizovic směrem od Zlína jsou koridory tak blízko sebe, že zabírají celou šíři hrdla údolí v šířce asi 800 metrů a do Vizovic nelze například protáhnout ani plánovanou páteřní cyklostezku Otrokovice-Zlín-Vizovice. Železniční koridor, který půlí město s městskou památkovou zónou, je naplánován v tak těsné blízkosti dvou největších sídlišť města, že tato případná stavba zasáhne téměř každého občana. Při výjezdu z Vizovic je železnice naplánovaná tak, že v délce 300 metrů je souběh se silnici první třídy I/49 s touto tratí, přičemž obepínají oblast s rodinnými domy v šíři 30 metrů. Nedovedu si představit, že někdo může žít v prostředí, kde mu před okny domu projede denně 15 000 aut a za domem se budou prohánět nákladní vlaky s osobními. Tento koridor také způsobuje, že se celá oblast Vizovic, proslavená nejen po staletí vyráběnými produkty z ovocných destilátů, stává oblastí určenou k přestavbě a demolici. V celé délce trasy plánované železniční trati není téměř místo, kde bychom s klidem mohli říci, že zde není a do budoucna nevznikne problém. Tento stav vznikl tím, že město postupnou zástavbou tuto dráhu pohltilo a se znovuoživením myšlenky průtahu železnice městem byl maximálně rozšířen ochranný koridor zemního tělesa původní Baťovy dráhy, jehož budování (upozornění na čas) bylo ukončeno v 50. letech.

Vážený pane ministře, žádám vás o vyjádření, zda bude nebo již je plánovaná trať Vizovice - Valašská Polanka zahrnuta do aktualizované politiky územního rozvoje a zda je železniční trať Vizovice - Valašská Polanka v tuto chvíli prioritou vaší a Ministerstva dopravy a zda lze tento koridor vypustit z politiky územního rozvoje České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. A dalším interpelujícím poslancem je opět pan poslanec Jan Látka. Tentokrát interpeluje ministra Miroslava Kalouska a téma jsou opět stravenky.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti rozhodování o daňové podpoře stravování v rámci zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových zákonů, sněmovní tisk 473. Návrh zákona přináší celou řadu zásadních změn daňového systému včetně jeho proklamovaného zjednodušení, zejména v podobě rušení řady dosavadních výjimek a údajně selektivních výhod.

Chápu a vítám snahu o zavedení průhledného a jednoduchého daňového systému se zrušením daňové výhody pro zaměstnanecké stravování, nikoliv pouze pro stravenky, jak je někdy zjednodušováno. Souhlasit však rozhodně nemohu. Vůbec se totiž nejedná o výhodu selektivní nebo výjimku. Příspěvek na stravování využívají prakticky čtyři pětiny všech zaměstnanců. Zrušit tuto výhodu znamená nahradit ji zaměstnaneckým paušálem a znamená rezignovat na veřejný zájem, který spočívá zejména v podpoře zdravější výživy a stravovacích návyků zaměstnanců. Jestli je stravenkám někdy vytýkáno, že je lze využít k jakémukoli účelu, paušální příspěvek v podobě hotových peněz lze skutečně utratit za cokoliv. Mnohé podniky budou vystaveny rozhodování, zda zachovat podporu stravování, podnikové jídelny či stravenky, a zvýšit svoje náklady na pracovní sílu, anebo podporu zrušit a tím připravit své zaměstnance o tento významný sociálně efektivní motivační prvek. Velká většina firem uvádí, že bude nucena rozhodnout se pro druhou variantu.

Obracím se proto na vás, vážený pane ministře, se žádostí o podporu zachování současného daňového režimu stravování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Na vaši interpelaci odpoví ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za váš dotaz, pane poslanče. Třeba mi jednou prozradíte, zda pan předseda John opisuje od vás, nebo vy od pana předsedy Johna. Máte zcela stejné formulace.

Dovolte, abych se pokusil odpovědět. Já opravdu nemám nic proti zaměstnaneckým benefitům. Nejsou to jenom stravenky, je to celá řada zaměstnaneckých výhod, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům. Pokládám to za důležitou součást kolektivního vyjednávání a v zásadě to podporuji. Ale jak už z názvu vyplývá, mělo by se jednat o dvoustrannou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Bohužel obě dvě strany, a já se jim nedivím, protože je to pro ně výhodné, trvají na tom, aby ta dohoda byla třístranná, aby přistupoval ještě ten třetí, daňový poplatník, který je nedobrovolně nucen jim na to přispívat, aniž by byl jakkoli schopen ovlivnit výši té dohody nebo výši té daňové úlevy.

V praxi to pak vypadá asi tak, že - dovolíte-li ten příměr - vy jako můj zaměstnanec požadujete ode mě, abych vám zvýšil o 2000 korun čistého měsíčně. Já vám řeknu, že nemohu, protože bych z toho musel platit ještě 35 % odvodů, sociálního a zdravotního, a vy byste také musel platit daň, takže na 2000 čistého nedosáhnu, nicméně nabídnu vám, že vám dám 2000 ve stravenkách, což je vlastně 2000 čistého, protože vy můžete v supermarketu nebo kdekoli - bulvární novináři dokonce tvrdí, že tím lze platit i v erotických salonech - v podstatě kdekoli to můžete uplatnit jako platidlo, máte to čisté, máte to nezdaněné, nemusíte z toho platit daň z příjmů ani sociální a zdravotní a já si to jako váš zaměstnavatel mohu z 55 % odečíst z daní. Můžeme si to dovolit, protože máme bohatého sponzora. Ten se jmenuje daňový poplatník a ten to zaplatí.

Stravenky - já nevím, jestli 2,5 milionu, nebo 3 miliony využívají výhod závodního stravování. Já si myslím, že to je dobře, nechť to je dohoda se zaměstnavatelem, ale skutečně nevidím důvod, proč dalších 7 milionů lidí, neboť jak známo, i kojenci mají své daňové odvody - když mu koupíte plenky, tak prostě to dépéháčko mu zaplatíte - proč dalších 7 milionů lidí musí přispívat na nákupy činěné v supermarketech za stravenky. Kdykoli ve frontě před sebou uvidíte u pokladny - a to zcela jistě vidíte, chodíte-li nakupovat - jak někdo platí nákup stravenkami, prosím o to, abyste si uvědomil, že vy mu na to přispíváte a kdokoli jiný, kdo stravenky nemá, že mu na to také přispívá. A položte si otázku, zda se vám to líbí, nebo ne. Já jsem na straně té většiny. Jsem přesvědčen, že mají platit rovné podmínky pro všechny a že náročnost zaměstnání nemá být ovlivněna rozdílným způsobem zdanění, ale výší mzdy.

Koneckonců opozice velmi často, a často i oprávněně, hovoří o daňových únicích, dokonce v souvislosti s penzijní reformou troufnu si říci neoprávněně hovoří o tunelování sociálních a zdravotních fondů. Toto je přesně ten příklad: tunelování sociálních a zdravotních fondů! Stravenky jsou nástrojem, jak vám zvednu reálný příjem, abyste z něj musel platit do solidárního penzijního spoření nebo veřejným zdravotním pojišťovnám. Jsem přesvědčen, že vy ani já, oba dva nechceme, aby byly tunelovány sociální fondy, a proto jistě zvednete ruku pro zrušení stravenek. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda pan poslanec Látka chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Tak polootázku, poloodpověď. Jednak děkuji, že pan ministr přišel. Mě ta první část interpelace ani nebavila, až když jsem ho tady viděl, tak to mělo pro mě smysl.

Já si nemyslím, že stravenky jsou tunelem na sociální a zdravotní pojištění, ruku pro jejich zrušení nezvednu.

A co se týče pana kolegy Johna, tak nevím, já jsem od něj tedy ještě neviděl zpracovaný nějaký větší písemný text, a že by on opisoval ode mě, to si taky nemyslím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pan ministr, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pravděpodobně jste oba dva na sobě nezávisle došli ke stejným chybným závěrům. To se stává. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak a ukončíme tuto interpelaci a následující přednese pan poslanec Jiří Šlégr. Bude interpelovat ministra Tomáše Chalupu ve věci nebezpečný odpad v Litvínově. Já vás musím seznámit s tím, že... Ne, pan ministr Chalupa byl omluven do 14 hodin. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP