(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat dalším bodem naší schůze. Tím jsou ústní interpelace určené jak předsedovi vlády České republiky, tak ostatním členům vlády.

Dříve než k nim přistoupíme, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá z dnešního odpoledního jednání od 14 hodin z pracovních důvodů.

77.
Ústní interpelace

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejdříve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, pro které je vymezen čas od 14.30 do 16 hodin, pro interpelace na ostatní členy vlády je stanoven čas od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Předseda vlády Petr Nečas je řádně omluven a odpovědi na vznesené interpelace budou interpelujícím poslancům zaslány ve lhůtě stanovené jednacím řádem.

Upozorňuji, že po vyčerpání přihlášek k ústním interpelacím na předsedu vlády zahájíme hned interpelace na ostatní členy vlády České republiky.

Nyní dávám slovo panu poslanci Josefu Tancošovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Nečase. Připraví se pan poslanec Adam Rykala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Dobrý den, dámy a pánové. Bohužel zjistil jsem, že pan premiér tady není, nebo respektive se omluvil, a interpelaci proto stahuji a použiji ji pro příští jednání Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Vystoupí tedy další v pořadí. Tím je pan poslanec Adam Rykala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem původně uvažoval také, že svoji interpelaci na premiéra stáhnu, ale vzhledem k tomu, že každý den, kdy vládne tato vláda, je pro Českou republiku špatně, tak jsem se rozhodl to neodkládat a přednesu svou interpelaci.

Vážený nepřítomný pane premiére, po celou dobu, kdy jste seděl ve vládě jak v pozici ministra práce a sociálních věcí, tak dnes v pozici nejvyšší na místě premiéra, nám dáváte za vzor Slovensko počínaje rovnou daní přes důchodovou reformu až po zdravotní reformu. Inspirujte se proto prosím i vaší kolegyní slovenskou premiérkou paní Radičovou. Podívejte se, jak se tato velká dáma zachovala zodpovědně vůči svým občanům. Díky jejímu přístupu budou na Slovensku předčasné volby a Slováci snad vymění neschopnou a nezodpovědnou pravicovou vládu za vládu levicovou.

Nepromyšlené změny daní anebo každý den jinak, nepromyšlená asociální penzijní reforma, která slouží jen penzijním fondům, přesouvání daňové zátěže na chudší a střední vrstvy obyvatel, nesnižování korupce, rozpočet postavený na nereálných číslech, nesnižování veřejných výdajů, omezení sociální péče hendikepovaných občanů, úsporné zákony přijaté za umělého vyhlášení legislativního stavu nouze, kauza ProMoPro, kauza Bátora, kauza Drobil, kauza sledování politiků na Praze 11, kauza tendru Lesy České republiky, Vít Bárta - je toho mnoho, viďte?

Nemyslíte si, pane premiére, že už je čas skončit?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak i váš čas vypršel, pane poslanče.

Dále vystoupí pan poslanec Jaroslav Vandas a připraví se pan poslanec Jan Látka. Prosím, pane poslanče Vandasi.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se spokojím, když pan premiér není přítomen, s písemnou odpovědí.

Vážený pane nepřítomný premiére, dne 5. 5. jsem vás interpeloval ve věci šikanování občanů České republiky při návštěvě Německé spolkové republiky. Ve vaší písemné odpovědi je zmínka o možné spolupráci německých a českých policistů. Přiznám se, že jsem si pod tím představoval reciproční kontroly na obou stranách hranice, a to až do 17. 8. tohoto roku, kdy jsem se v hlavním zpravodajském pořadu na ČT1 dozvěděl, že naši celníci asistují při prohlídkách českých občanů v Německu. O tom, zda se podobné kontroly konají za účasti německých celníků na české straně, jsem se nedozvěděl. V televizním šotu byla vidět jen auta z České republiky. Čeští celníci se určitě neúčastnili této akce proto, aby kontrolovali německé řidiče. Už tato skutečnost má příchuť diskriminace.

Vzhledem k tomu, že se změnilo pouze to, že u šikany českých občanů asistují české orgány, jinak se nezměnilo vůbec nic, vás, pane premiére, žádám o nápravu. Nápravou rozumím po provedených jednáních buď omezení těchto kontrol na případy prokazatelného důvodného podezření, nebo zavedení recipročních akcí na české straně hranic. Možná, že se vám moje téma zdá malicherné, ale stát s rukama od těla a obrácenými kapsami na kraji rušné silnice bych vám nepřál.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. A nyní zvu k řečništi pana poslance Jana Látku, který vystoupí s interpelací nazvanou "Jak dál s touto vládou?". Připraví se pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Jak dál s touto vládou? Tak jsem nazval, vážený pane premiére, svou dnešní interpelaci. Vaší vládě dnes nedůvěřuje a je s ní nespokojeno více než 70 % lidí. Svojí neúčastí při písemných a ústních interpelacích vláda jen dokazuje své pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Kromě jednoznačného pohrdání názory občanů činí vaše vláda uspěchaná a především nesprávná rozhodnutí, která jí buď zamítá Ústavní soud, nebo vrátí pan prezident. Ať už bylo příčinou vládních krizí cokoliv, způsob jejich řešení je dost podivný.

Neptám se, co uděláte pro svých pomyslných pět procent nejbohatších. To je celkem zřejmé. Co ale vaše vláda udělala pro mladé rodiny s dětmi, vícečetné rodiny, důchodce, zdravotně postižené nebo sociální slabší občany? Co zatím udělala? Snížila přídavky na děti, snížila rodičovský příspěvek, snížila porodné, snížila nemocenské dávky, snížila příspěvek na péči, snížila podporu při zaměstnávání postižených občanů a také snížila podporu stavebního spoření.

Vážený pane premiére, vaše vláda již není vládou rozpočtové zodpovědnosti, ale vládou nezodpovědnosti vůči svým občanům. Občané mají za hlavní při demonstracích heslo "Zbavme se této vlády!". Proto se ptám: Je ještě vůbec možné změnit tak zoufalý obraz této vlády v očích naší veřejnosti? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Paroubek s interpelací nazvanou Šluknovský výběžek a poté opět pan poslanec Jan Látka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný premiére, v minulém týdnu projednala vláda návrh rady Ústeckého kraje na řešení situace ve Šluknovském výběžku zejména v souvislosti s tamními lokalitami sociálního vyloučení. Návrhy, které materiál Ústeckého kraje obsahuje, nepovažuji za vzor dokonalosti, to chci podtrhnout, nicméně je to lepší nežli nic. Vláda zatím žádný komplexní materiál, alespoň pokud je mi známo, který by byl východiskem pro řešení nastalé situace, veřejnosti nepředstavila.

Řešení na Šluknovsku i jinde dlouhodobě nevidím v použití policejních těžkooděnců, ale v tom, že vláda bude uplatňovat takovou politiku, která povede k příchodu nových investorů, kteří budou vytvářet nová pracovní místa. Umím si představit systém investičních pobídek anebo daňových úlev anebo kombinaci obojího zejména pro střední podnikatele zahraniční i české. Umím si také představit, že vznikne specializovaná agentura pro oblasti se strukturálními problémy a s vysokou mírou sociálního vyloučení či divize CzechInvestu, která bude pracovat s investory ve prospěch hospodářsky zaostávajících mikroregionů s lokalitami či s koncentrací lokalit sociálního vyloučení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP