(10.20 hodin)
(pokračuje Rath)

Já chápu, že vám je to nepříjemné o těchhle věcech tady debatovat. Já tomu naprosto rozumím. Ale opět výmluvy, výmluvy, výmluvy. Tak přijďte a řekněte, kolik bere paní Nagyová, kolik dostává odměn. A možná bychom to chtěli vědět o to víc, že jste ji označili za příbuznou pana premiéra.

Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc, kterému předávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych jen reagoval na to, co v debatě řekl pan předseda Stanjura. Narážel na neúčast některých poslanců. Já bych chtěl říci, že pan poslanec Rath tady je, účastní se interpelací. Když jsem udělal rychle jen takovou lehkou prohlídku našeho poslaneckého webu, kde se lze dozvědět účast a neúčast jednotlivých poslanců, tak jsem zjistil, že pan premiér tady buďto nehlasuje, nebo je omluven ve 42 % hlasování, která jsou na půdě Sněmovny, a místopředseda vlády pan ministr Schwarzenberg má dokonce 65 % neúčasti. Já myslím, že ta čísla hovoří za vše a není potřeba k nic dodávat. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou byl ještě přihlášen pan poslanec Stanjura. Už ji stahuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Luděk Jeništa: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pan poslanec Rath tady řekl, že žasne. Já musím říct, že žasnu také, protože jeho vystoupení v zrcadle toho, jak jedná na zastupitelstvech Středočeského kraje, je mírně řečeno absurdní. On tady spílá Sněmovně z nedemokratičnosti, z prohlasování si toho, co chce apod. Já jsem zároveň zastupitelem Středočeského kraje a můžu vám říci, že mi z toho trochu běhá mráz po zádech. Byl jsem účasten zasedání zastupitelstva, kdy pan hejtman odebral slovo při diskusi, při návrzích programu, nechal tři vteřiny hlasovat, vyhlásil výsledky - neodhlasování programu - a ukončil víceméně schůzi tím, že utekl od řídicího pultu a absolutně nedodržel jednací řád, ve kterém je psáno, že je možné vznést námitky proti hlasování apod.

Když svolá zastupitelstvo na sobotu v 7 hodin ráno, což samozřejmě je jeho právo, a dohodne se s poslanci komunistické strany, že se tohoto zastupitelstva nezúčastní, takže takřka 30 opozičních poslanců během půl hodiny jede zase domů, kdy návrhy opozičních stran jsou nehlasovatelné, kdežto totožné návrhy v uvozovkách koaličních stran se lehce prohlasují -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, nerada vás přerušuji. Byl jste přihlášen k faktické poznámce, pokud se nemýlím. Čas vám vypršel. Pokud byste rád pokračoval, ráda vám dám slovo, až se přihlásíte k řádné.

 

Poslanec Luděk Jeništa: Dobře, přihlásím se ještě k řádné.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Teď vystoupí poslanec Rath. K faktické poznámce, pane poslanče? K řádné. Nechcete si to rozmyslet?

 

Poslanec David Rath: Nechci. Dámy a pánové, tak my tady řešíme to, že pan premiér nechce sdělit poslanci, kolik dává odměn své blízké spolupracovnici Janě Nagyové. Místo toho, abychom debatovali o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, že to premiér tají, tak tady vystoupí pan Jeništa, který mi vyčítá, že jsem hejtman a poslanec - on je starosta a poslanec a ještě krajský zastupitel, takže funkcí má také řadu - a začne nám tady vyprávět, jak to chodí na krajském zastupitelstvu. Tam to chodí lépe než v této Poslanecké sněmovně. Kdybych já měl řídit krajské zastupitelstvo, jak vy řídíte Sněmovnu, tak bych vám totiž slovo vlastně ani nedal. Kolikrát jen paní Němcová mi tady odebrala slovo!

Vy prostě nechápete, že tam je stejný jednací řád, kde třeba k programu mohou vystupovat jen lidé s právem přednosti. Můžete mi říci, pane Jeništo, co by se tady stalo s jakýmkoliv poslancem, který by k programu vystoupil a neměl právo přednosti? No řídící mu odebere slovo! To se tady v téhle Poslanecké sněmovně děje běžně. (Stále silnějším hlasem:) A vy se podivujete, že totéž se děje na krajském zastupitelstvu. Naučte se jednací řád! Jednací řád, který je platný jak pro Poslaneckou sněmovnu, tak pro krajské zastupitelstvo. Je to úplně stejné, přes kopírák!

K tomu bodu, o kterém jste hovořil. Tak samozřejmě tam mluvili vaši lidé s právem přednosti. Mimochodem, vy tam také máte právo přednosti jako poslanec a také jste k tomu mluvil. Tak k tomu byla vedena debata minimálně hodinu a půl. A tady říkáte, že k tomu nebyla vedena debata. Vystoupili k tomu všichni s právem přednosti několikrát, stejně jako v této Poslanecké sněmovně. Tak co to tady blábolíte, s odpuštěním? To se nestydíte ani trochu?!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, prosím, abyste se choval slušně. (Poslanec Rath: Prostřednictvím předsedající.) A když tak blábolit mým prostřednictvím. Ano prosím?

 

Poslanec David Rath: To bych si nedovolil, paní předsedající. Prostřednictvím vás bych si skutečně nedovolil blábolit. To si může dovolit pan poslanec Stanjura, ale já nikoliv. Já tohle respektuji.

Takže dámy a pánové, promiňte, že jsem se takto rozohnil, ale když tady někdo říká, že je hrůza, že na krajském zastupitelstvu Středočeského kraje platí stejné podmínky jednacího řádu a stejné jednací podmínky jako tady, tak já tedy žasnu. A promiňte, že jsem použil slovo blábolení. Nic jiného mě v té souvislosti nenapadá. Prostě je platný jednací řád tady i tam, jsou dokonce téměř identické. A tady ve Sněmovně se přece nikdo z nás nepodivuje, že k určitým bodům mohou vystupovat jen lidé s právem přednosti, protože to tak stanoví jednací řád. Úplně totéž platí pro jednání krajského zastupitelstva.

Mimochodem, zajímavé je, že někomu se nechce - a vy to tady říkáte, vy jste ta vládní koalice, která tady prohlasovává neustále, že se bude jednat po 24. hodině, že se bude jednat v jednu hodinu v noci a ve dvě hodiny v noci. To tady máme každou poslaneckou schůzi. Minule kvůli tomu ruply nervy chudákovi jednomu našemu kolegovi, který se za to pak musel omlouvat, protože mu přišlo nenormální, že má jednat v jednu hodinu ve dvě hodiny o zákonech. To vám nevadí. Pro to tady, pane Jeništo, budovatelsky zdviháte ruku. To se vám líbí jednat v jednu, ve dvě, ve tři. Když jde o vaše zákony, tak to chutě podpoříte! Proč ne? Ale v sobotu ráno lézt z postele kvůli nějakému krajskému zastupitelstvu, kde vy nevládnete? Tak to je přece příliš! To si ten Rath tedy dovoluje až až. Lump jeden! Třeba ho zkritizovat. Trošku se vzpamatujte!

Dámy a pánové, pane poslanče, já bych tady netahal krajské věci, zvlášť ve vašem případě. Je zajímavé, že vy se čím dál tím víc stylizujete do osoby, kterou hanba nefackuje.

Představte si, že tento pan poslanec Jeništa, který bere plné poslanecké náhrady za cestovné - počítám, že jste uvolněný starosta Vlašimi - čili plný plat starosty, takže má plný plat starosty, plný poslanecký plat, plné cestovní náhrady, plné odměny jako krajský zastupitel - které já nemám, ale vy je máte (ohlas v sále), to vám nezávidím, to vám přeju -, tak za této situace si představte, že tento poslanec beroucí plné cestovní náhrady ve výši kolik - 25, 30 tisíc měsíčně? - mi posílá cesťáky na kraj, abych mu podepsal cesty na krajské zastupitelstvo, abychom mu ještě jako kraj zaplatili, že v sobotu ráno chudák musí dojet na krajské zastupitelstvo.

A tady máte tu drzost a vystupujete. Nezlobte se, neměl byste se spíš lidem omluvit? A spíš říct: asi jsem to trochu přehnal, jsem trochu moc nezažraný, když už beru plat starosty, krajského zastupitele, poslance, plné náhrady na cestovné - plné náhrady! - a ještě si žádám o cesťáky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP