(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Paní poslankyně Kateřina Konečná žádá též o zařazení nového bodu. Měla by to být Informace předsedy vlády o postupu vlády při odstraňování starých ekologických zátěží. Je to tak? (Ano.) Žádá zařazení tohoto bodu na příští úterý po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přítomno 186, pro 75, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Rath žádá dnes po pevně zařazených bodech zařadit Informaci ministra zdravotnictví o platové situaci zdravotních sester a lékařů.

Zahajuji hlasování číslo 14. Ptám se, kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přítomno 186, pro 72, proti 101. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jan Vidím žádá pevné zařazení bodu 116, sněmovního tisku 476, na středu, tedy zítra, jako první bod bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přítomno 186, pro 107, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jeroným Tejc žádá zařazení nového bodu s názvem Informace předsedy vlády, ministrů financí a vnitra o financování Hasičského záchranného sboru v letech 2012 až 2014. Žádá zařazení tohoto bodu do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přítomno 186, pro 82, proti 87. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Roman Váňa navrhuje zařazení nového bodu, a to do bloku zpráv, Informace ministra spravedlnosti o zajištění financování Vězeňské služby do roku 2011 a výhled na rok 2012.

Zahajuji hlasování číslo 17. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přítomno 187, pro 79, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Milada Emmerová navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o uplatňování zákona o úřadech práce v praxi. Žádá o zařazení tohoto bodu na úterý 1. 11. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 18. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 18. Přítomno 187, pro 79, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Michal Hašek navrhuje zařazení nového bodu Informace ministra zemědělství České republiky o aktuálním stavu ve státním podniku Lesy České republiky. Je to tak? A navrhuje tento bod na středu, zítra tedy, jako první bod po polední přestávce.

Zahajuji hlasování číslo 19. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přítomno 186, pro 79, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Ladislav Skopal nám oznámil zpětvzetí bodu 20, sněmovního tisku 481. O tom Sněmovna hlasovat nemusí.

 

Pan poslanec Jan Bauer navrhuje vyřazení z pořadu schůze bod 41, sněmovní tisk 348-E.

Zahajuji hlasování číslo 20. Kdo je, prosím, pro tento návrh na vyřazení? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 20. Přítomno 187, pro 133, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly vzneseny, a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 21. Táži se, kdo je pro schválení návrhu pořadu 25. schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21. Přítomno 187, pro 103, proti 76. Pořad schůze tedy byl schválen.

 

Než se začneme věnovat prvnímu schválenému bodu, žádá o slovo místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážený premiére, vládo, Sněmovno, já si neodpustím, abych nevyjádřil lítost nad tím, že poslanci vládní koalice odmítli zařadit na program schůze bod, který jsem navrhoval. A to bylo to, co jsem tedy žádal, abychom jednali o pozici České republiky na nadcházejícím summitu. Já jsem přesvědčen, že je to velká chyba, protože se mi zdá, že nemáme v této chvíli definovaný národní zájem. Že nemáme definovanou nejen pozici České republiky, ale to, co je skutečný zájem České republiky, který bychom byli schopni před veřejností hájit.

Dovolte, abych připomněl slova polského ministra zahraničí pana Sikorského, který před pár dny řekl toto - poslouchejte: Teď Polsko poprvé je součástí Evropy. Teď, když je Evropě zle, stojíme při ní. Polsko je nyní součástí řešení finanční krize.

To znamená, náš soused větší než my vyhodnotil takto zájem Polska. U nás nemáme vyjasněno, co vlastně tím zájmem je. Máme dokonce vládní strany koalice, která každá má jiný názor. Mně to připadá charakteristické, že v takové situaci, místo abychom se o tom bavili, tak postupujeme tak, jak v minulosti se v této zemi postupovalo víckrát. Já připomenu, když se jednalo o Mnichovské dohodě, tak tehdy prezident republiky rozhodl bez toho, že by informoval parlament a vládu. Tady je to prostě už v této zemi takový zvyk. Když se něco významného v Evropě děje, tak my se o tom raději nebudeme ani bavit.

A opakuji: To, co se děje mezi vládními stranami, je mi důkazem toho, že vůbec nemáme jasno, kde je dnes zájem České republiky. A všichni víte, že ten summit, který zítra začne, bude jednat o zcela zásadních věcech - o budoucí podobě eurozóny, o budoucí podobě Evropské unie. Bude jednat také o tom, jaká bude zítra pozice České republiky. My jsme odmítli Pakt pro euro plus, my jsme odmítli se účastnit toho hledání řešení.

A já bych se tady rád zeptal premiéra, který jede na ten summit, kde je alternativa, když dneska mluví o vystupování z evropského projektu. To bylo směřování, které v této zemi bylo odsouhlaseno a veřejně potvrzeno, referendem potvrzeno českou veřejností. Teď někdo mluví o tom, že pravděpodobně má alternativu. Chtěl bych slyšet jakou. Budeme zítra mít Rusko jako partnera?!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže ještě teď dostane slovo pan poslanec Pavel Hojda, který chce pro stenozáznam jednu informaci ohledně hlasování uvést na správnou míru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, děkuji. Já bych pro stenozáznam jenom chtěl sdělit, že u hlasování číslo 2, to bylo to nesmyslné prodloužení po 19. hodině, jsem hlasoval proti, přestože na sjetině mám ano. Tak jenom pro stenozáznam.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní zahajuji projednávání prvního bodu.

Ještě pan ministr Kalousek se hlásí o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP