Začátek schůze Poslanecké sněmovny
22. září 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 149 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 24. schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala.

Schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a to na základě žádosti 49 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve čtvrtek 15. září tohoto roku.

Nejprve vás všechny požádám, abyste se přihlásili svými kartami. Také vás žádám, abyste mi oznámili, kdo máte vydanou kartu náhradní.

Nejprve musíme schválit ověřovatele této schůze. Navrhuji, abychom určili za ověřovatele schůze pana poslance Otto Chaloupku a pana poslance Marka Šnajdra. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů. Pokud tomu tak není, prosím všechny přítomné, abyste se ještě přihlásili, neboť nemáme dostatečné kvorum k tomu, abychom mohli zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby se ověřovateli této schůze stali pan poslanec Otto Chaloupka a pan poslanec Marek Šnajdr. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 85, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 24. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Otto Chaloupku a pana poslance Marka Šnajdra.

 

Nyní k omluvám. Z dnešního jednání jsem do této chvíle obdržela žádost o omluvení od těchto poslanců: Vojtěch Adam, Michal Babák - oba z pracovních důvodů, Robin Böhnisch, Jan Farský - pracovní důvody, Jan Florián - zahraniční cesta, taktéž Jaroslav Foldyna, Michal Hašek - pracovní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Radim Jirout od 19.30 hodin, David Kádner - pracovní důvody, Kateřina Klasnová od 18.15 hodin pracovní důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Jiří Koskuba z dopoledního jednání pro pracovní důvody, Patricie Kotalíková do 12 hodin - pracovní důvody, Jan Látka - pracovní důvody, Jaroslav Lobkowicz z dopoledního jednání pro zahraniční cestu, Jaroslav Martinů - osobní důvody, Vít Němeček taktéž, Josef Novotný mladší z odpoledního jednání - pracovní důvody, Miroslav Opálka - zdravotní důvody, od 11 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá Jiří Papež, Ivana Řápková - pracovní důvody, Antonín Seďa - zahraniční cesta, Pavel Staněk - pracovní důvody, Jana Suchá - zdravotní důvody, Igor Svoják od 10 hodin, Jaroslav Škárka - zdravotní důvody, Jiří Šlégr do 12 hodin - pracovní důvody, Milan Šťovíček - zdravotní důvody, Roman Váňa od 11 hodin - pracovní důvody, Vladislav Vilímec - pracovní důvody, Václav Votava - pracovní důvody, Radim Vysloužil - zdravotní důvody, Jiří Zemánek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jiří Besser, Josef Dobeš, Pavel Dobeš, Ivan Fuksa od 12 hodin pro pracovní důvody, Tomáš Chalupa - zahraniční cesta, Jan Kubice - zahraniční cesta, Karolína Peake - pracovní důvody, Jiří Pospíšil - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zahraniční cesta.

Ještě jedna omluva mi byla doručena. Pan poslanec Miroslav Petráň se omlouvá z dnešního jednání, a to od 14 do 17.30 hodin dnes, a to z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Jako první se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěl bych vás přece jen požádat o pozornost. Ještě než se budu vyjadřovat k navrženému obsahu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, tak bych se velmi rád vrátil k včerejšímu podvečeru a k incidentu, ke kterému došlo tady nedaleko Poslanecké sněmovny. Já to chci zmínit v souvislosti s tím, že několikrát tady na plénu Poslanecké sněmovny byly diskutovány různé výroky členů Poslanecké sněmovny, tu ostřejší, tu méně ostré, a velmi často byla zvažována otázka, zdali takovéto chování poškozuje, či nepoškozuje Poslaneckou sněmovnu a poškozuje, či nepoškozuje politickou kulturu v naší zemi.

Já osobně - nevím jak vy, kolegyně a kolegové - jsem přesvědčen o tom, že do slušné politické kultury ve slušné demokratické zemi nepatří členové vlády, nepatří ministři, kteří fackují občany na chodníku. Já si nevzpomínám, že by někdy od roku 1989 tady byl člen vlády, který se zachoval podobným nebo stejným způsobem, jako se včera vůči občanovi tady poblíž Poslanecké sněmovny zachoval ještě stále ministr financí Miroslav Kalousek.

Já jsem včera té zprávě původně nevěřil, protože ministr Kalousek je mistrem mystifikace, a než ta informace byla ověřena z dalších zdrojů, tak jsem se původně domníval, že se jedná o další nepovedený žert ministra financí. A pak jsem také čekal včera večer na reakci předsedy vlády Petra Nečase. Já se domnívám, že každému premiérovi, bez ohledu na to, zda patří k pravici nebo k levici, by mělo záležet na tom, jakou pověst a autoritu má jeho vláda mezi občany. Ale jakou pověst a autoritu může mít vláda, jejíž ministr financí po cestě na jednání vlády zfackuje občana, který se, byť hrubě, vyjadřuje na jeho adresu? Taková vláda žádnou autoritu ani dobrou pověst mít prostě z povahy věci nemůže. Je samozřejmé, že každý z nás, kdo je v politice, musí počítat s tím, a také se s tím setkává, že čelí občas nevybíravé, někdy i hrubé, někdy také sprosté kritice, ale nemůže na to reagovat tím, že napadne občana, který vyjadřuje, byť vulgárně, svůj názor na výkon ve veřejné funkci. Já jsem čekal, jaké stanovisko včera k této kauze zaujme. Očekával jsem, že se od ministra financí distancuje, že jeho chování odsoudí a že z toho vyvodí patřičné závěry. Ale k ničemu takovému včera večer nedošlo. Pan premiér pouze - pokud jsou tedy informace pravdivé, které se objevily po jednání vlády v médiích - žertoval na téma pedagogických schopností či neschopností ministra financí Kalouska. Žádné odsouzení tohoto incidentu.

Znamená to tedy, že premiér takovéto jednání ministra schvaluje? Je tedy v pořádku, že členové vlády chodí po ulicích a fackují občany, útočí fyzicky na občany, kteří se rozhodnou je kritizovat za jejich výkon ve veřejné funkci? Jak je možné, že se premiér od počínání ministra nedistancoval? Jak je možné, že premiér takového člena vlády nevyzval k tomu, aby na funkci člena vlády rezignoval? Vždyť přece poškozuje pověst celé vlády!

Mně by to jako členovi opozice mohlo být jedno. Dokonce bychom se jako sociální demokraté mohli škodolibě radovat. Ale tady jde přece o autoritu demokratického systému! A autoritu vládě nelze zjednat tím, že vláda a její členové budou fyzicky napadat občany na ulicích. Prostě všechny kritiky této vlády ministři zfackovat nemohou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP