(18.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 420/1. Prosím o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jaroslava Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své schůzi konané dne 8. září 2011 po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Jirky, zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Plachého a po obecné a podrobné rozpravě, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky do ní. Nehlásí se nikdo, končím tuto rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Plachý má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení, které jsme právě slyšeli. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 118, přítomno 88, pro 78, proti 2. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

Dámy a pánové, to byl poslední bod našeho dnešního jednání. Chtěla bych vám ještě oznámit, že naše schůze bude pokračovat zítra, tzn. v pátek 23. září, v 11 hodin dopoledne. Je to na základě žádosti poslaneckého klubu ČSSD a na základě dohody všech ostatních poslaneckých klubů.

Příjemný večer. Tolik pro dnešek vše.

 

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP