(18.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jinými slovy, pane poslanče Babáku, vy berete zpět svůj návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, beru zpět svoji námitku na vzetí zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Berete zpět návrh na zpětvzetí. Na zamítnutí.

 

Poslanec Michal Babák: Beru zpět návrh na zamítnutí. Pardon, díky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Babák tedy bere zpět svůj návrh, nicméně hlásí se pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, takže vidí pan ministr, že jeho přesvědčovací schopnost je dobrá. Už někoho zviklal. Takže já se musím znova hlásit o slovo a podávám návrh na zamítnutí tohoto tisku s tím, že ještě budu reagovat na slova pana ministra.

Slyším velmi výrazně teď, že vlastně dividendy budou používány i do tohoto systému důchodového zabezpečení. A víte, že pár let zpátky, není to tak dlouho, to bylo tabu a o tomto se nemohlo hovořit. A kdo připomínal, že by se z podniku ČEZ a z jiných podniků používalo něco do takovéto spotřeby, že by to byl problém. Já samozřejmě jsem pro to, aby to tak dopadlo, protože těch 20, 22 mld. bude málo, abychom vykryli těch 80 mld., které budou chybět po několik let z hlediska zavedení druhého pilíře. Ale to je do jiné debaty.

Takže dávám návrh na zamítnutí a jsem rád, že se mění názory i pana ministra financí v této věci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Prosím, ještě je zde jedna přihláška pana poslance Rykaly, jestli se nemýlím. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená ctěná Sněmovno, v tuto chvíli jsme byli svědky toho, jak poslanec Věcí veřejných změní hned svůj názor. Mně je pana Babáka velmi líto, že byl pozván na kobereček panem Bártou a panem Kalouskem, aby stáhl svůj návrh na zamítnutí. Ale protože tady ten návrh na zamítnutí máme, tak bude zajímavé sledovat, jak budou poslanci Věcí veřejných hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu Vít Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Já musím zklamat tady debatu o tom, kdo byl na jakém koberečku, nebo ne. Mám potřebu vysvětlit, že moje osobní odpovědnost je o tom, že jako člen K9 jsem byl na jednání K9, kde byla koaliční dohoda o tom, že peníze z ČEZu a spol. půjdou na důchodový účet. Extenzivní formulace, která tady není, je, je samozřejmě zapotřebí precizovat, a já děkuji panu ministru Kalouskovi, že v tomto duchu jasně řekl, že finance půjdou z ČEZu na právě minusový důchodový účet. Myslím si, že na tom není nic tak složitého, abychom z toho museli dělat nějaký další kinoteátr.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Závěrečná slova si pan navrhovatel a pan zpravodaj přejí? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu...

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Velmi se omlouvám. Jak jsme se vášnivě dostali do té diskuse, tak jsme zapomněli na lhůtu, takže já se omlouvám, otevřu rozpravu a požádám pana zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě jednou, já jsem neslyšela na kolik. Je velmi špatně rozumět.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan ministr si přeje, abych v rámci komunikačního porozumění já navrhl zkrácení lhůty o 30 dnů, tak tedy tak činím a prosím, aby bylo v hlasování akceptováno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. V tuto chvíli nás čeká hlasování. Ještě jednou se pokusím přivolat naše kolegy, poté vás odhlásím a poté se pustíme do hlasování. Teď jsem vás právě odhlásila a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Jako první budeme hlasovat návrh, který byl nakonec přednesen panem poslancem Braným, a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo podporuje návrh na zamítnutí, prosím, stiskněte tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 34 z přihlášených 152 poslanců pro 62, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Já se ptám, zda někdo má ještě jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání k projednání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 35 z přihlášených 154 poslanců pro 152, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Konečně budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 30 dní.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 36 z přihlášených 154 poslanců pro 92, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Dovolte, abych vás seznámila s další omluvou z našeho jednání. Od 19 hodin se omlouvá pan ministr Jaromír Drábek, neboť bude účasten na jednání Rady hospodářské a sociální dohody.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu a tím je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh změny zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o druhé čtení, jehož hlavním důvodem je povinnost transponovat do právního řádu ČR 21 směrnic Evropské komise, kterými se zařazují do přílohy římská jedna směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, o uvádění biocidních přípravků na trh, účinné látky, které je možno v těchto biocidních přípravcích použít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP