Začátek schůze Poslanecké sněmovny
20. září 2011 ve 14.03 hodin
Přítomno: 180 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás přivítala a oznámila vám, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 23. schůze dne 8. září 2011. Pozvánka vám byla rozdána téhož dne prostřednictvím poslaneckých klubů.

Prosím, abyste se nejprve všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Oznamuji, že pan poslanec Ladislav Skopal dnes bude disponovat náhradní kartou číslo 9. Prosím, abyste mi ohlásili vy další, kdo budete mít vydanou náhradní kartu.

Nyní přistoupíme k ověřovatelům této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů.

Ptám se Sněmovny, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Není-li tomu tak, přivolávám naše kolegy.

 

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 1, které jsem zahájila, a ptám se vás, kdo je pro, aby se ověřovateli schůze stali pan poslanec David Kádner a pan poslanec Jiří Petrů. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 1. Přítomno 124, pro 103, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 23. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Dámy a pánové, než budeme pokračovat v těch dalších formálních věcech.

Dovolte mi, abych vaši pozornost upoutala následující informací. Na galerii pro hosty máme společně tu čest přivítat delegaci Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky, v jejímž čele je místopředseda pan Uong Chu Luu. A já vás všechny prosím, abych tuto delegaci uvítali.

Buďte vítán, pane místopředsedo. Buďte vítáni, všichni členové této delegace. (Potlesk.)

Nyní budeme pokračovat tím, že vám oznámím omluvy z dnešního jednání.

Z poslanců se omlouvají Radim Fiala - pracovní důvody, Dana Filipi - po 19. hodině, Jan Florián - zahraniční cesta, taktéž Michal Hašek, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Jiří Koskuba - pracovní důvody, Jaroslav Lobkowicz - zahraniční cesta, Miroslav Opálka - zdravotní důvody, Marie Rusová - pracovní důvody, Antonín Seďa - zahraniční cesta, Ladislav Šincl, Jaroslav Škarka - zdravotní důvody, Tomáš Úlehla - do 15 hodin zahraniční cesta, Radim Vysloužil - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá Karel Schwarzenberg pro zahraniční cestu a od 14.30 se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Tomáš Chalupa.

Pan poslanec Šlégr má náhradní kartu číslo 12. Pan poslanec Šťastný má náhradní kartu číslo 20.

Omluvy jsem vám sdělila a nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 23. schůze. Návrh je uveden na pozvánce.

Nejprve oznámení z dnešního ranního grémia. Grémium navrhuje Poslanecké sněmovně vyhovět nejprve žádosti předsedy hospodářského výboru Milana Urbana o vyřazení bodu 29 a 121 návrhu pořadu, jedná se o sněmovní tisk 370 ve druhém a třetím čtení.

Dále vyhovět místopředsedovi vlády ministru zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi, který požádal o vyřazení bodů 61, 60, 90 a 91 z pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o sněmovní tisky 328, 348-E, 439 a 464.

Dále chceme vyhovět žádosti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody, který byl usnesením číslo 9/14 ze dne 15. 9. 2011 zmocněn zastupitelstvem hlavního města Prahy vzít zpět sněmovní tisk 33, bod 92 návrhu pořadu schůze. Protože tento návrh zákona měl být projednáván již ve třetím čtení, musí rozhodnout Sněmovna o jeho zpětvzetí hlasováním.

Taktéž je zde návrh na vyřazení bodu 70, je to sněmovní tisk 360, smlouva ve druhém čtení.

A dále grémium navrhuje, abychom dnes projednávali body v následujícím pořadí. Nejprve bod číslo 31, je to sněmovní tisk 262, bude to tedy bod číslo jedna našeho jednání. Bod číslo dvě bude bod číslo 32, sněmovní tisk 268, a dále sněmovní tisk 473, který navrhuje grémium zařadit do programu 23. schůze.

Pokračovali bychom dále body 26, 35 a 58, jsou to sněmovní tisky 287, 399 a 433, body 16, 17, 45, 46 a 76, sněmovní tisky 324, 375, 425, 460 a 421.

Následoval by bod 40, což je sněmovní tisk 415. Poté bychom pokračovali zákony z bloku druhých čtení.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa požádal o pevné zařazení bodů 14, 15, 42, 43, 83 a 84 návrhu pořadu, jsou to sněmovní tisky 311, 329, 445, 449, 423 a 436, na středu 21. září jako první až šestý bod dopoledne. I této žádosti grémium doporučuje vyhovět.

To je všechno z mé strany. A nyní tedy se dostaneme k tomu, aby své návrhy vznášeli poslankyně a poslanci.

S prvním návrhem pořadu schůze se hlásí pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Dále je zde přihláška paní poslankyně Bebarové-Rujbrové a pana poslance Marka Bendy. Vidím přihlášku paní kolegyně Putnové.

Prosím o klid v jednacím sále. (Hluk je značný.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové.

Už jsem četl ledacos ve zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu, ale zprávu, která se mi dostala do rukou nyní a která se týká kontrolní akce 10/27 - Ubytovna personálu Ústřední vojenské nemocnice, tak to je zpráva, jakou jsem ještě nečetl nikdy. Tohle překonalo všechno, co prozatím z NKÚ jsem studoval nebo jsem se s tím seznámil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP