(21.00 hodin)
(pokračuje Braný)

A další poznámka, odpověď na to též nebyla. Proč my jsme 8 až 8,5 % v nákladech na penzijní systém z HDP a v Evropě je 12 až 14 %? Z toho systému nám samozřejmě vypadávají za prvé určité propady OSVČ, kde se to pohybuje v rozdílu asi 100 % proti zaměstnancům, možná ještě více vlastně, ale zejména studující, nemocní, nezaměstnaní, ti z toho systému vypadávají a to je to nižší procento. Takže zase tady ta sociální oblast. Zejména proto, vedle obrany, v zájmu republik byla vytvořena vláda a stát, aby řešily zejména tu sociální oblast, a my ji tady přece jenom držíme na spodní hranici i ve srovnatelných rozpočtech evropských zemí. Také na to nebyla nějaká větší reakce.

Zároveň ty propady. Neudělala se ta analýza. Například dlouhodobě více než 60 mld. nevybráno na sociálním odvodu z firem a je to bráno jako daňový nedoplatek. Já tomu rozumím, ale jestli je od zaměstnance vybráno, ale neodvede to ten podnik, ta firma, tak je to na hranici zpronevěry, to by se mělo řešit jinak, a ne že je to určitý daňový delikt, který se zase řeší jiným způsobem. Já tady nechci nic kriminalizovat, ale je tu tento problém a mělo by se to řešit. Možná ministr financí poví, že se to řeší a bude řešit v jiných úpravách.

A ještě k transformačním nákladům. Zatím všude, kde se to pokusili zavést anebo to zavedli a ještě to nezrušili, tak mají do 2 % HDP, což je u nás těch 60 až 75 mld. korun. Tam ředitel z Ministerstva financí v rozpočtovém výboru uvedl, že tak 27 až 28 mld. Jinak ten tisk to vůbec nijak nevyjadřuje, jaký bude tento transformační náklad, a víme, že z toho DPH, když se zadaří, tak bude nějakých 20 mld. Takže je to v této oblasti též určitý propad z hlediska finančních nákladů na celou transformaci a bude se to muset dorovnávat. A když víme, že z 28 % sociálních odvodů jsou 8 % pozůstalostní a invalidní důchody, a tam se ta procenta snižují, tak je logické, že se to bude muset doplňovat, že perpetuum mobile zde nebude.

Já už o tom dál nechci hovořit. Návrh zatím nedávám, nehlásím se do podrobné rozpravy, protože jsem ho dal v prvém čtení a byl zamítnut návrh na zamítnutí. Vím, že z hlediska již přihlášených kolegyň a kolegů se k tomuto vrátíme a bude i tento návrh podán. Nebyl-li by podán, tak samozřejmě se přihlásím též do podrobné rozpravy.

Takže jestli pan ministr ještě na něco zareaguje, budu mile potěšen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je pořád sloučená obecná rozprava. Pan ministr zareaguje.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom velmi stručně. Já se velmi omlouvám, pane poslanče. Já si uvědomuji, že některé vaše dotazy, které v rozpravě zazněly, zůstaly nezodpovězeny, ale prosím, zeptám se auditoria, jak má nešťastný ministr financí odpovědět na otázku, kterou jste položil, jak je možné, že někdo platí o sto, možná i více procent méně než ten druhý. Na to se odpověď hledá velmi špatně. Zdvořilá odpověď se na to najít skoro nedá. Já jsem ji nenašel, a proto jsem radši neodpověděl. Prosím o pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Obecná rozprava zřejmě skončí, to bylo asi poslední vystoupení. Tak tu společnou obecnou rozpravu ukončíme a teď se zase vrátíme do jednotlivých bodů k podrobné rozpravě. Podrobná rozprava.


Nejdřív se vracíme do tisku 412.
 

Zahajuji podrobnou rozpravu k tisku 412. Vidím tam paní poslankyni... Aha, pan ministr chce. Ale ano, můžete vystoupit, já potom dám slovo ostatním.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já si jenom dovolím jako u těch předcházejících předloh požádat Poslaneckou sněmovnu, aby u tisků 412, 413 a 414 zkrátila lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže teď do podrobné dopravy paní poslankyně Langšádlová jako první. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, já jsem se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 412, který má pouze technicko-legislativní charakter. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona o důchodovém spoření. Já myslím, že sociální demokracie zcela jasně, zřetelně důvody pro toto zamítnutí vyjádřila už v prvém čtení. Vyjádřili jsme je i ve výborech, mimo jiné rozpočtovém a sociálním výboru. Myslíme si, že druhý pilíř je zcela nadbytečný, a vyvedení peněz ze solidárního prvního pilíře je pro nás nepřijatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Upozorňuji, že rozprava je oddělená, neb jsem byl právě dotázán. Ta podrobná musí být oddělená, pouze obecná byla sloučená. Teď probíhá rozprava k bodu 412.

Pokud se do podrobné rozpravy k bodu 412 nikdo nehlásí, tak rozpravu k bodu 412 rovnou ukončíme a zároveň musíme hlasovat.

Tady zaznělo od ministra Kalouska v podrobné, že chce zkrátit lhůtu k projednávání pro třetí čtení na 48 dní. Takže já gonguji, budeme... (Námitky ze sálu.) Hodin. Chcete hodiny, máte mít hodiny. (Gonguje.) Budeme tedy hlasovat, snad jsou všichni tady.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno 148, pro hlasovalo 84, proti 53, takže zkrácení lhůty bylo přijato pro tisk 412.


Teď tisk 413.

Pan ministr se hlásí do podrobné rozpravy jako první.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek I zde pokorně prosím o zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bylo požádáno o zkrácení lhůty. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tisku 413. Opět pan poslanec Václav Votava. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, i zde mi nezbývá nic jiného, než podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, podán návrh na zamítnutí. Prosím paní poslankyni Langšádlovou, aby se ujala slova v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 413. Pouze bych vás chtěla poprosit - v bodě 6 první řádek, tam je malá chyba, kde v textu je napsáno "v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru číslo 43" a má tam být "číslo 42". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Vilímec do podrobné.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům k tomuto tisku 413. První pozměňovací návrh je vlastně formulační úprava znění § 69 odst. 4. Tento návrh byl již projednán rozpočtovým výborem, ale nedopatřením nebyl zapracován do textu přijatého usnesení rozpočtového výboru, takže činím tento návrh coby poslanec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP