(20.50 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vzhledem ke zprávám zpravodajů cítím jako povinnost hluboce se omluvit výboru pro sociální politiku. To, že nebyli včas informováni o nezbytných změnách předkladatele, je nepochybně moje vina a já se za ni pokorně omlouvám. My jsme někdy na Ministerstvu financí do té míry fascinováni autoritou rozpočtového výboru, že někdy pozapomeneme na autoritu výborů nepochybně důležitějších. Opravdu mě to mrzí. Zkazil jsem práci výboru, který byl připraven to projednávat. Nebude se to opakovat. Prosím, přijměte moji omluvu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak obecná rozprava probíhá. Nemám tady žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Á - paní poslankyně Orgoníková. Omlouvám se velice. Byla tam, ano, ano, ano. Málem jsem ji zlikvidoval. Prosím, paní poslankyně, nestalo se, máte možnost vystoupit.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, dovolte, abych vás informovala, že dnes jsem převzala dvě petice, a poněvadž byla sloučena rozprava k tiskům 412 a 413, seznámím vás s obsahem těchto peticí.

První petice - cituji: "Petice proti bezohledné důchodové reformě. My, níže podepsaní, vyzýváme vládu, poslance, senátory a prezidenta republiky, aby odmítli důchodovou reformu obsahující tak zvaný opt-out, tedy možnost vyvedení peněz ze solidárního průběžného systému do soukromých penzijních fondů. Podle návrhu vlády by mohli lidé mladší 35 let rozdělit 28 % svého odvodu na sociální důchodové pojištění, které odvádí každý pracující, na dvě části. Do společného průběžného solidárního důchodového systému by směřovalo 25 % a do soukromých penzijních fondů by bylo možné vyvést zbývající 3 % za předpokladu, že občan k těmto třem procentům přidá navíc svůj osobní vklad okolo dvou procent.

Takovou podobu důchodové reformy odmítáme. Vedou nás k tomu následující důvody: Nejedná se o žádnou reformu. Jedná se pouze o dobrovolné převedení části státního rozpočtu na desítky let soukromým penzijním fondům. Tuto možnost budou moci volit převážně lidé s vyššími příjmy. Podmínkou vyvedení tří procent z průběžného systému má být totiž přidání ještě dalších dvou procent ze mzdy. Dojde tak k významnému snížení solidarity. Důchody lidí s nízkými a průměrnými příjmy mají být tedy v budoucnu ještě nižší, než kdyby k žádné reformě nedošlo.

Nikdo z nás neví, co se stane v následujících 40 letech. Může přijít krize, vysoká inflace, měnová reforma. Je těžké mít důvěru v to, že budoucí vlády naspořené peníze nezdaní tak jako stavební spoření či neznárodní, jako se to stalo v Maďarsku či v Argentině. Toto umělé a zbytečné zvětšování deficitu veřejných financí v řádu desítek miliard korun ročně chce vláda řešit zvýšením DPH. Půjde o nejvyšší zdanění za posledních 17 let. Takovýto zásah sníží zásadním způsobem spotřebu domácností a tvrdě dopadne na české firmy a to vše kvůli pochybné naději na zhodnocování úspor ve fondech. Takto plánovaná penzijní reforma, jejíž náklady chce vláda zafinancovat zásadním zvýšením DPH, tíživě dopadne na rodiny. Kromě sedmi vládou vybraných potravin se jim zdraží veškeré další náklady na výchovu dětí, dětské pleny, autosedačky, kvalitní domácí potraviny, náklady na bydlení a další. To vše v situaci, kdy Česká republika má jednu z nejnižších porodností v Evropské unii. Vláda tedy navrhovanou reformou ještě zhorší postavení rodin ve společnosti. Přitom vytváření vstřícného prostředí pro rozvoj rodiny by měl být jedním z hlavních cílů zodpovědné vlády."

Iniciátory této petice jsou bývalí spolustraníci pana ministra financí Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka.

Petici podepsalo 13 599 petentů, z toho 3 091 občanů podpořilo petici na internetu.

A nyní další petice. Tato petice se nazývá - cituji - petice "Za vznik povinných zaměstnaneckých penzijních fondů, které umožní vyplácení doplňkových důchodů pro zaměstnance pracující po dlouhou dobu v riziku nebo vykonávajících těžké fyzické práce". Cílem je, aby zaměstnanci překlenuli za důstojných podmínek dobu, kdy již nemohou vykonávat z uvedených důvodů své zaměstnání, do nabytí řádného nároku na starobní důchod a poté aby jim byl vyplácen starobní důchod bez jakýchkoliv sankcí.

Petice, kterou inicioval Odborový svaz KOVO, podepsalo 25 162 petentů. Případná zákonná úprava by se týkala cca 350 tisíc zaměstnanců.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr chce reagovat. Vážení kolegové, je tady taková celkem družná atmosféra, ale chtěl bych upozornit, že ještě pořád probíhá sněmovna. I když je tedy už devět hodin, tak pořád ještě probíhá sněmovna a je tady jeden řečník, který dostal slovo.

Prosím pana ministra.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem chtěl opravdu faktickou poznámku. Nechci polemizovat s těmi peticemi, to v žádném případě. To mi snad ani nepřísluší. Snad jenom bych rád zareagoval na to, že pod tou první jsou dvě jména, která se přihlásila k tomu, že jsou mí bývalí spolupracovníci. Já při vší úctě k jejich názorům, se kterými nesouhlasím - to neznamená, že bych si těch názorů nevážil - při vší úctě k jejich názoru protestuji proti tomu, že by to někdy byli mí spolupracovníci. Nikdy nebyli. A aby mi to snad někdy náhodou nehrozilo, tak jsem z té strany radši vystoupil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně fakticky chce reagovat, paní poslankyně Orgoníková, tak jí to umožním.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já panu ministrovi. Já jsem neřekla, že jsou jeho spolupracovníci. Já jsem říkala bývalí spolustraníci. Ale oni neříkali, že oni jsou. Oni se k tomu nehlásili, ale já to vím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To dělá ten hluk v té sněmovně právě. Ano, ten hluk potom vytváří tyhle situace.

Prosím pana poslance Braného. A ještě pardon, pan ministr Kalousek ještě jednou.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek V takovém případě, paní poslankyně, si vám dovoluji říct, že když jste říkala, že citujete petici, tak jste si tam přidala něco ze svého, protože vy to tak jako víte. To byla taková docela hezká mystifikace a já vám ji odpouštím, protože vás mám rád. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Prosím pana poslance Braného.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl upozornit, že tedy poslanci by se neměli navzájem oslovovat, možná ani si nic vyznávat během toho jednání. (Smích.) Ani ministr nemůže vyznávat poslancům. Jsem o tom přesvědčen, nebudeme o tom diskutovat.

Prosím, pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Já už nebudu panu ministrovi nic vyznávat.

A k tomu, proč jsem se přihlásil. Já už jsem v rozpravě v prvním čtení k tomu dost podrobně hovořil. To samozřejmě opakovat nechci. Jenom bych chtěl upozornit na jedno, že teď stojíme před zase závažným reformním krokem v penzijní reformě a je to krok těžce vratný. Je to krok nevratný. Takže třeba doby odchodu do důchodu - tady si dovolím říct svůj názor - kyvadlo dějin se sune doleva v České republice, ať někteří brzdí sebevíce, a po příštích volbách se toto dále chce změnit - doby odchodu do důchodu. Ale přijmeme-li druhý pilíř, smlouvy třetích subjektů a celou změnu z hlediska bankovního sektoru a penzijních fondů, je to krok velmi těžce vratný. Tak na to bych chtěl upozornit při tom stachanovském snažení, kterému jsme podlehli v tomto letním měsíci.

Druhá poznámka je, že když jsme tady byli v prvém čtení v rozpočtovém výboru, tak trochu mi to připomíná, ta rozprava, ale to bych ještě snižoval pořady mistra Donutila, Zeptejte se mě, na co chcete, já vám, na co chci, odpovím, většinou ani odpověď nebyla. Tam jde o to, že za prvé my říkáme, že je to kvůli demografickému vývoji, ale na otázku, proč se tam nepočítá s produktivitou práce, tak odpověď není v podstatě. Pořád se jenom počítá, kolik nás bude za 30, 50 let. Já jsem na výboru řekl, že jeden prognostik mi řekl, že prognózy se nedělají pro to, jak to bude vypadat, ale pro to, aby měla vládnoucí vláda vždy nějaký jeden z argumentů, proč tak činí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP