(17.40 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Já samozřejmě vnímám atmosféru v této Sněmovně i modus operandi, způsob práce, který zvolili koaliční poslanci i vláda, takže vím, že se mohu dočkat jednoduché odpovědi: navrhujte si, co chcete, my máme reformu, ta je nejlepší na celém světě a my se jí budeme držet, dokud to půjde a dokud nás z této Sněmovny neodnesou buď volbami, nebo jiným způsobem; budeme to valit dál, budeme jak parní válec, který má řidiče, co přišel o zrak, o sluch a pojede. Problém je, že ten parní válec se nepohybuje v jednosměrce, kde se nedá zabloudit. Ono se zabloudit samozřejmě dá, dá se toho spoustu poničit, a proto je dobré se i dnes bavit o alternativách. Ta alternativní logika je skloňována nejenom levicí, nebo dokonce komunisty, kteří samozřejmě někdy jsou na černé listině, ale mluví takto odboráři a mluví tak dokonce mnozí pravicoví politici. Vezměte si - Sarkozy Nicolas, který navrhoval, aby bohatí Francouzi se v daleko větší míře podíleli na nápravě ekonomiky ve Francouzské republice. Je to skrytý komunista, tento člověk? Někteří kolegové kývou hlavou. Možná, že až pojedou do Paříže, mu to vyřídí. Já jim klidně dám na cestu členskou přihlášku. Ale myslím si, že je to prostě člověk, který si klade v rámci své odpovědnosti za jeden významný stát v Evropské unii otázku, zda skutečně nejsme ve slepé uličce a jestli bychom se neměli zamyslet v širších souvislostech.

Zkrátka toto je uvedení tématu, které dostanete písemně, a v podrobné rozpravě se už jenom odkáži na ten písemný materiál, abych vás nevyčerpával. Ale myslím si, že když kritizujeme, je dobré taky navrhnout, jak bychom to dělali jinak. Možná znáte Ezopovu bajku o skokanovi, který přijel z ciziny a vytahoval se před domácími, jak výborně a daleko skákal. A ztuhly mu rysy, když mu řekli: Ty jsi skákal na Rhodosu tak, že olympionici by před tebou bledli závistí? Tak teď máš ten Rhodos tady a tady skákej. Tak já si myslím, že to, co navrhuji, je skok, který odpovídá jak ekonomické logice, tak - věřím tomu - že i přání a uvažování spousty občanů České republiky. Vezměte to v potaz, vezměte to vážně a zamyslete se nad tím, než přijde třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do ní jsou přihlášeni dva poslanci. Jako první vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající. Jak jsem avizoval, odvolávám se v této podrobné rozpravě na písemný materiál a samozřejmě i elektronický materiál, který je k dispozici. Byl bych rád, aby v této podobě o něm bylo pak hlasováno a rozhodnuto. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Pouze bych si dovolil zdůvodnění.

Platné znění zákona o DPH počítá v současné době s možností uplatnění odpočtu DPH pro zdravotně postižené při nákupu vozidla výslovně pouze s kategoriemi M1 a M1G. Změna, která se navrhuje v předloženém pozměňovacím návrhu, spočívá v doplnění dalších dvou kategorií vozidel, to jest LB a LE, u kterých bude možno žádat o odpočet DPH při nákupu. Jedná se o vozidla vyrobená na míru individuálním požadavkům osob se zdravotním postižením. Ve srovnání s jinými typy vozidel nevyžadují tato speciální vozidla při obsluze a užívání asistenci dalších osob, čímž podporují nezávislost zdravotně postiženého na svém okolí a umožňují mu zvládnout nástup, výstup i řízení vozidla plně samostatně.

Chtěl bych zdůraznit, že navržená úprava je rozpočtově neutrální. Pro osoby se zdravotním postižením povede pouze k možnosti výběru z širšího spektra vozidel, nikoli k čerpání většího ani častějšího odpočtu daně z přidané hodnoty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, já si dovolím jako navrhovatel požádal Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Nepředpokládám závěrečná slova pánů navrhovatele a zpravodaje. Máme zde tedy k hlasování jeden návrh, který byl přednesen.

Přivolávám naše kolegy. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl ministr financí Miroslav Kalousek, na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Ano, je zde žádost o odhlášení a já vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. O tomto návrhu dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 8 z přihlášených 138 poslanců pro 86, proti 45. Návrh byl přijat, lhůta byla tedy zkrácena.

 

Můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Oběma pánům děkuji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede taktéž ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Rovněž děkuji za slovo. Dámy a pánové, měl jsem tu čest jménem vlády předkládat tento návrh již v loňském roce. Díky péči Ústavního soudu mi bylo umožněno zopakovat tento pokus v prvním čtení v červnu letošního roku, takže vás nebudu zdržovat úvodní řečí. Děkuji za projednání rozpočtovému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Tento návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 378/1. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jak už tady řekl pan ministr, tento zákon je tady už poněkolikáté, po různých úpravách sem vlastně doputoval zbytek, který už vynechal závady, které mu vytkl Ústavní soud a které vyplývaly z termínů. Ale jinak jako princip toho, co se chce ve stavebním spoření, zůstal zachován.

Rozpočtový výbor k tomu přijal stanovisko, ve kterém schvaluje toto znění bez připomínek, čili doporučuje Sněmovně tento návrh zákona přijmout bez připomínek. Já se potom hlásím do rozpravy se svým návrhem, se svými stanovisky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP