(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, nevidím nikoho, že by v ní chtěl vystoupit. (Hlásí se poslanec Opálka.) Chcete, pane zpravodaji, již v obecné rozpravě? (Také.) Také. Prosím, slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já bych chtěl jenom poznamenat, jak říkal pan ministr, jde o zákon v podstatě vynucený nálezem Ústavního soudu. Jedná se o zákon, který možná získá přívlastek Drábkův balíček.

Je to jakýsi reparát jednání v legislativní nouzi parlamentu. Nebudu podrobně rozebírat jednotlivé body. Už jsem o tom hovořil zejména při prvním čtení. Chci však jenom poukázat na to, jak složitě se tvoří legislativa v tomto volebním období. Kromě všech těch restrikcí, které tento zákon přináší v různých zákonech, dotýká se např. zákona o zaměstnanosti, který byl novelizován v zákoně č. 73/2011 Sb., a máme před sebou ve Sněmovně tento tisk 315 a za chvilku budeme projednávat i tisk 373. Čili za osm měsíců třikrát.

Když se podíváme na zákon o nemocenském pojištění, máme v tomto roce už ve Sbírce dva zákony - 73/2011 a 180/2011, tento tisk 315 a taky tisk 441. Čili celkem čtyři zákony. Tady bych se zastavil, že např. tisk 414 řeší přechod ošetřovného z povinnosti České správy sociálního zabezpečení na zaměstnavatele, přitom jsme jednotlivé změny promítali už v těch tiscích předtím.

Taktéž bylo u projednávání tohoto zákona, a to bychom se mohli podívat do stenozáznamu, hovořeno o problematice hasičů a jejich nemocenské, které vyplývá z úrazu při zásahu ve prospěch veřejného zájmu. Ale nějak to vyšumělo.

Chci říci, že čtyřikrát novelizovat jeden zákon za osm měsíců je až dost. Ale podíváme-li se na zákoník práce, který také novelizuje tato předloha, tak je to zákon 73/2011, zákon 180/2011, zákon 185/2011 plus tento tisk 315 a následně tisk 411. Čili pětkrát za osm měsíců.

Myslím si, že nemusím dál rozvádět. Právníkům je asi jasné, jaká je práce předkladatelů a jak složitá práce je potom právníků na různých úrovních. A nejenom právníků, protože to jsou materie, které se dotýkají běžného života každého zaměstnavatele a každého zaměstnance.

Dovolím si tedy jenom konstatovat, že se přihlásím i do podrobné rozpravy, kde se pokusím znovu navrhnout zamítnutí tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ještě jednou se ujistím, že nikdo další si nepřeje vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. A jak již avizoval pan zpravodaj Opálka, nyní vystoupí v této rozpravě. Dále vidím ruku pana poslance Vidíma. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji pěkně. Takže to, co jsem avizoval - navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty pro projednání na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Kdo dále si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nevidím nikoho. Podrobnou rozpravu končím. O návrhu na zamítnutí se bude hlasovat ve třetím čtení.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 5, z přihlášených 147 pro 69, proti 40. Tento návrh nebyl přijat.

 

(Žádost o kontrolu sjetiny.) Ano, bude ještě kontrolována hlasovací sjetina. (Gonguje se.)

Nyní se hlásí pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, paní místopředsedkyně. Nestává se mi to často, ale tentokrát se mi stalo - všichni jste viděli, že jsem tady stál (poblíž řečnického pultu), hlasoval jsem ano, a na hlasovací listině mám ne. Prosím tedy o zpochybnění hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan poslanec Benda zpochybňuje hlasování. (Gonguje se.) Já tedy počkám, až přijdou ještě další poslanci...

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Bendy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto námitku.

V hlasování číslo 6 z přihlášených 155 poslanců pro 104, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Já vás odhlásím a budeme hlasovat znovu o návrhu na zkrácení lhůty. Nyní vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, z přihlášených 142 poslanců pro 90, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Hlásí se ještě pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem avizoval, že by bylo vhodné provést některé technické úpravy, nakonec mluvil o tom i kolega Opálka, tak, aby se ten návrh nedostal do kolize s jinými návrhy, které byly nebo jsou v současné době projednávány. Takže proto bych požádal o znovuotevření rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Rozprava byla otevřena vaším vystoupením, pane ministře. Já se ptám, kdo se do ní hlásí. Hlásí se paní poslankyně Pecková. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, já bych si dovolila podat nejprve pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, a sice k části jedna k bodu 2: V § 44b se na konci odstavce 1 doplňuje věta: Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.

Odůvodnění: Ve vazbě na návrh novely ustanovení § 44a je potřeba řešit otázku poskytování podpory v nezaměstnanosti v případech, kdy odstupné, odchodné nebo odbytné vyplaceno nebylo a místo něj je uchazeči o zaměstnání poskytnuta kompenzace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP