Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. září 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 171 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, Vlasta Bohdalová od 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Husák z pracovních důvodů, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, Václav Klučka ze zdravotních důvodů, Patricie Kotalíková z pracovních důvodů, Jaroslav Krupka z osobních důvodů, Josef Novotný ml. z důvodu zahraniční cesty, Ivan Ohlídal z rodinných důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Jiří Paroubek bez udání důvodu, Jiří Šlégr bez udání důvodu, Milan Šťovíček z rodinných důvodů, Tomáš Úlehla z pracovních důvodů, Jaroslava Wenigerová ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omluvil ministr Ivan Fuksa od 11 hodin z pracovních důvodů, ministr Tomáš Chalupa od 10.30 do 12.30 z pracovních důvodů, ministr Kamil Jankovský z osobních důvodů, ministr Jan Kubice do 12 hodin z pracovních důvodů, ministr Martin Kocourek od 10.30 z pracovních důvodů, ministr Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty a ministr Alexandr Vondra z pracovních důvodů.

Nyní se ptám, jestli si někdo přeje vystoupit k pořadu schůze. Prosím, paní vicepremiérka Karolína Peake.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedající. Ráda bych požádala o předřazení tisku 297 jako první bod dnešní schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pokud se nikdo další nehlásí k pořadu schůze, je zde návrh na předřazení sněmovního tisku 297, bod č. 12 - vládní návrh, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Nechám hlasovat o předřazení tohoto bodu jako první bod dnešní schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 10 z přihlášených 131 pro 77, proti 29. Tento návrh byl přijat a bod č. 12, sněmovní tisk 297, byl zařazen jako první bod jednání dnešní schůze.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

Poslanec Radim Vysloužil má náhradní kartu č. 12.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně představil tuto vládní novelu trestního zákoníku, protože se jedná již o druhé čtení a již v prvním čtení jsme vedli velmi podrobnou debatu o tomto návrhu novely a dále pak byla vedena podrobná debata na příslušném ústavněprávním výboru. (V sále je rušno.)

Pouze tedy řeknu, že tato novela má dva hlavní významy. Za prvé provádí implementaci některých evropských nařízení a směrnic, které se dotýkají trestné činnosti v oblasti životního prostředí, boje proti rasismu, xenofobii a terorismu, kdy tam doplňujeme a zpřesňujeme některé skutkové podstaty.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, omlouvám se, že vás přerušuji. Dámy a pánové, důrazně vás žádám o klid, abyste věnovali pozornost projednávanému bodu.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně.

Doplňujeme a zpřesňujeme některé skutkové podstaty. Za druhé tato novela naplňuje vládní prohlášení, vládní strategii boje proti korupci, kdy zpřísňujeme postihy osob, které se dopustí korupce, jde-li o úřední osoby.

Návrh byl projednán ústavněprávním výborem, který přijal k návrhu pozitivní stanovisko, s tím, že Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s pozměňovacími návrhy, jak byly na ústavněprávním výboru doplněny.

Co je důležité a co zde chci zdůraznit, neboť možná o tom povedeme rozpravu, je to, že Ministerstvo spravedlnosti plně podporuje návrh koaličních poslanců, který zde byl rozdán a který má v zásadě doplnit skutkovou podstatu v § 351 trestního zákona. Jedná se o skutkovou podstatu, která upravuje trestnou činnost spojenou s přípravou a průběhem voleb či referenda. Koaliční poslanci navrhují a ministerstvo se k tomu hlásí, protože ten návrh připravovalo, doporučujeme doplnit do jednání, která jsou trestná a jsou spojena s průběhem přípravy a pak samotným průběhem voleb a referenda, explicitně jednání, které se v uvozovkách mediálně pracovně nazývá kupčením s hlasy. V zákoně by bylo explicitně trestné to, pokud někdo poskytuje někomu majetkovou nebo jinou výhodu, a tím se snaží ovlivnit jeho vůli v rámci svobodných voleb.

Návrh byl písemně rozdán, přesné znění máte tedy na svých lavicích a můžete se s ním seznámit.

Upozorňuji, že v návrhu konstatujeme drobné legislativně technické změny. Návrh byl oficiálně předložen paní vicepremiérkou Peake, ministrem Pospíšilem a poslancem Farským s tím, že doporučujeme určité technické změny, a to takové, že v návětí textu pozměňovacího návrhu by došlo k drobné úpravě v tom smyslu, že místo slov "vkládají slova" bude nově uvedeno "vkládá nová alinea, která zní". Nově bude tedy návětí znít: V § 351 se za slova "v referendu nutí" vkládá nová alinea, která zní - jak už bylo v návrhu rozdáno, začíná slovy "Kdo jinému nebo pro jiného" atd. Cílem tedy není nic jiného než to, co bylo navrženo v poslaneckém návrhu jako pokračování věty, uvést jako samostatnou větu oné skutkové podstaty.

S touto změnou souvisí to, že dojde u pozměňovacího návrhu v části I k přečíslování jednotlivých bodů. Nic se tedy nemění na obsahu, pouze doplněním části věty se vytváří samostatná věta této skutkové podstaty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 297/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Stanislav Křeček.

Než dojde k pultíku, ještě oznamuji, že poslanec Michal Babák má náhradní kartu č. 10, předseda klubu ČSSD pan poslanec Sobotka má náhradní kartu č. 20.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Křeček. Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, abychom mohli slyšet, co vůbec projednáváme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP