(19.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Farskému. Pan kolega Jiří Šlégr je přihlášen jako další do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Vážená paní předsedající, páni ministři, poslankyně, poslanci, zazněla tady spousta odborných záležitostí. Já zde chci vystoupit pouze krátce jako sportovec, protože zde hovoříme o loteriích a i loterijní společnosti vydělávají prostředky díky sportu.

Byl bych rád, aby do budoucna, jak to zde zaznělo z úst ministra financí pana Kalouska, se dodrželo to, že zdaníme loterijní společnosti a budeme myslet na sport. Rozumím tomu, že loterie jsou problémem pro obce, města a že se to musí řešit, a to okamžitě. Myslím si, že osobně nemám problém s tím, jak je vládní návrh postaven, a rád ho podpořím, ale jak říkám, musím zde připomenout, že nesmíme zapomenout na sportovce. Víme, v jaké situaci je dnes Sazka, společnost, která měla svými výdělky podporovat sport. Nyní tak nečiní a nám ve sportu chybí minimálně miliarda korun.

Proto bych byl rád, abychom do budoucna opravdu nezapomněli na to, že sportovce dělají čest naší zemi. Myslím si, že když jedete do zahraničí, všichni stejně tak jako já vnímáte, že Českou republiku dobře jako sportovci reprezentujeme a jsme díky tomu známí po celém světě. Proto ještě jednou apeluji na to, až přijde novela zákona o tom, že můžeme zdanit loterijní společnosti, abyste ji podpořili. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já budu poměrně stručný ve svém vyjádření. Dovolte mi prosím, kolegyně a kolegové, tři poznámky, resp. reakce, mající strukturu zhruba tří podtémat.

Vyslechl jsem si se zájmem vystoupení pana kolegy Farského, a přestože i vystoupení jiného z kolegů, pana poslance Novotného, bylo dejme tomu zlehčováno či posměšky komentováno, rád bych řekl, že si vážím každého, kdo prezentuje dlouhodobě konzistentní názory, nemění je podle toho, jak se otáčí korouhvička ve větru, a za svými názory si nejen stojí, ale dává jim průchod a ve snaze je prosadit i svoji osobní energii a riskuje také, že ne vždy se svými názory zvítězí.

Rád bych využil přítomnosti pana ministra financí k tomu, abych jej upozornil na místo z jeho vystoupení, kde se vyjadřoval k části návrhu pana kolegy Farského a označil toto místo nebo tyto účinky komplexního pozměňujícího návrhu jako způsob, kterým bude napříště zavedeno vyšší zdanění hazardu. Já jsem už minule říkal, že při čtení novin jsem si uvědomil, jak moc jsme šáleni a jak moc podléháme matení pojmů a významů slov, které jsou nám potom v důsledku podsouvány a fungují úplně jinak. I vystoupení pana ministra svědčí o tom, že i on - byť většinou ze sta procent je elementárně perfektní v tom, že dodržuje pojmosloví a velmi dobře ví, co která slova znamenají - se dopustí toho, jak snadno lze zaměnit slovíčko řádná daň, zdanění a pseudodaň, protože zdanění - v uvozovkách zdanění - hazardu prostě žádnou daní není. Budu to znovu a znovu opakovat: to není žádná řádná daň, to jsou odvody loterijního trhu odváděné ve prospěch veřejně prospěšných účelů.

A návrh pana kolegy Farského vede k tomu, že tato pseudodaň má být navýšena ve svém objemu, ale v důsledku zůstane pseudodaní a bude s jejími výnosy nadále nakládáno, i když v tom technicky a v regulatorním slova smyslu přísněji, ale bude s ní zacházeno stejně, jako je s výnosy zacházeno doteď.

Vedu vás k tomuto bodu naší debaty a našeho rozhodování zcela záměrně, a k tomu se přiznám.

I ve vystoupení předřečníků tady zaznělo, že dvacetiprocentní odvod byl v minulosti stanoven pouze některým loterijním společnostem. Já bych vám rád připomněl, proč tomu tak bylo. Onen odlišný mechanismus, resp. efektivní pseudodaň nebo odvod jednotlivým loterijním činnostem, nebyl takto stanoven náhodou. A nikoliv náhodou v době, kdy bylo 20 % zavedeno, se to týkalo jedné jediné společnosti. To byl Parlamentem, resp. regulátorem záměrně stanovený hendikep jedné jediné společnosti na českém loterijním trhu, to byl privatizovaný bývalý státní monopol, jemuž byl uložen, nasazen tento hendikep dvacetiprocentního odvodu, protože byl jediný na loterijním trhu České republiky, který splňoval parametry za prvé podniku, subjektu loterijního trhu, který je schopen něco takového unést - to za prvé. Za druhé proto, aby byl vytvořen efektivní prostor, kdy má-li vzniknout v České republice loterijní trh, musí být dána možnost těm řekněme lehkonohým gazelám, nově vznikajícím loterijním subjektům, aby vůbec dokázaly zaujmout a měly vůbec nějakou drobnou výhodu vedle toho obrovského bývalého monopolu Sazky, teď tedy Sazky, a. s., privatizované způsobem, kterým privatizována byla.

Opakuji - byl to záměrný hendikep. Takto to zákonodárci i regulátor chtěli, protože ten podnik byl tak příliš veliký. Aby ostatní nezadusil a mohly vedle něj vůbec vyrůst nové společnosti, byl rozdělen povinný odvod do čtyř částí - připouštím, že poměrně nešťastně podle objemu realizovaných tržeb, resp. výnosu loterijního byznysu. To bohužel vede k tomu efektu, který zde byl zmíněn, a sice k tomu, že někdy subjekty záměrně atomizují své činnosti, resp. zřizují další a další firmy, v nichž skrývají skutečné tržby a vyhýbají se tak přechodu do vyššího režimu zdanění.

Přestože mnohým z vás, a panu ministru financí snad ne, mohou znít má slova jako kritika, tak bych rád připomněl, že jsem byl pohříchu jediný poslanec rozpočtového výboru, který podpořil v tu chvíli konkurenční návrh svého kolegy pana ministra financí, a shledávám, že tady kdekdo podporuje a žádá pana ministra financí, aby už předložil Poslanecké sněmovně návrh na zavedení korporátní daně ve výši 20 %, plus speciální odvody, tentokrát tedy kvalifikovaně stanovené podle typu hry, ale málokdo je ochoten takový koncept podporovat.

Prosím, přemýšlejte o tom, že součet efektů, tak jak budou naskládány ty věci dohromady, vyvolává efektivní riziko toho, že některé subjekty, a já nechci vůbec hájit loterijní trh, rizika spojená a negativní náklady spojené s hazardem jsou přinejmenším tak velké, jak zmiňuje ve svých vystoupeních pan poslanec Novotný. Vůbec je nechci hájit. Na druhou stranu, rozhodne-li se český parlament brutálně jednorázově, naráz, neodhadnutelným, resp. těžko definovatelným, těžko odhadnutelným způsobem zatížit dalšími vícenáklady loterijní trh, ten se významně otřese a pohříchu tento otřes a tato změna bude sloužit a prospěje spíše těm velkým nežli těm malým.

Prosím vás o zvážení mých argumentů. Nepochybně je možné odpovědět na dnešní dilema i tím, že dříve nežli navrhované efekty toho, čemu se začalo říkat lex Farský, vstoupí v účinnost, resp. budou tlačit na reálný trh, bude tady daleko dříve návrh ministra financí a toto riziko bude překonáno. To je pro některé z vás jistým odlehčením. Já vás jen prosím, abyste přemýšleli o tom, že hlasujeme o věcech - v každém případě, kdykoliv, i v tomto -, které mají své reálné důsledky, a že jsme českým parlamentem hlasujícím o proměně právního prostředí týkajícího se českých subjektů.

Žádost o to, aby bylo s některými subjekty působícími na českém trhu, ovšem přicházejícími zvenčí, zacházeno jinak, já prostě neumím pochopit, neumím tolerovat a velmi mě to trápí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Michal Doktor. Zeptám se, zda se někdo ještě hlásí. Prosím, pan poslanec Braný se hlásí o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP