(18.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Jan Vidím - dokončení volebního bodu

101.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Poslanec Jan Vidím Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, velmi stručně vás seznámím s výsledkem volby člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vydáno bylo 155 hlasovacích lístků, odevzdány pak byly 153 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Daniela Nováka 30 hlasů, pro Václava Jehličku 101 hlas. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna předloží ke jmenování předsedovi vlády pana Václava Jehličku jako člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi. Tím jsme tedy uzavřeli bod 101.

 

Vracíme se zpět do bodu

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

V obecné rozpravě zatím vystoupil pan ministr financí Miroslav Kalousek. Mám zde další přihlášky do rozpravy. Pan poslanec Josef Novotný z Věcí veřejných dostává slovo jako první, po něm je přihlášena paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se hazardem zabývám již více než 15 let (smích v sále). Pracuji s hráči, navštěvuji je, přednáším na školách. Tuhle problematiku jsem se vám snažil tady ve svých vystoupeních přiblížit.

Chci se zmínit o historii vzniku úlev a problémů, který s hazardním zákonem loterijním zde dnes řešíme, protože připomenutí historie je o tom, že napravujeme neustále chyby, které zde někdo do zákona dostal.

Jedna z těch historických lumpáren, které se sjednocují v jedné osobě - a je to zrovna zde přítomný ministr financí - jsou nezdaněné manipulační poplatky. Způsob, jakým byl do zákona dostán, je popisován ve stenu Poslanecké sněmovny. Popisuje se tam přesně, jak se do zákona o praní špinavých peněz dostala do doprovodné normy tady k tomu tato věc. Můžu vám citovat poslance Hrnčíře, který naplňuje prosbu ministra financí o předkládání nezbytně nutných pozměňovacích návrhů. Čili to je jedna z lumpáren, kterou musíme napravit.

Druhá, kterou řeknu. Byly v minulosti vyvedeny kasinové hry, dokonce horší než kasinové, mimo kasina. Vede to k arbitrážím, které v současné době na stávající podobu zákona už jsou připravovány, a pan ministr o nich jistě ví. Kasina dokončují tyto žaloby po nálezu Ústavního soudu. Proto je potřeba reagovat a mluvit ještě obsáhleji o hazardu ve třetím čtení právě proto, že se některé věci změnily a předložené návrhy na to nereagují.

Problémem vyvedení kasinového hazardu bylo v podstatě zneužití § 50 odst. 3 v tom, že kurzové sázení bylo... nebo takhle, já se k tomu dostanu za chvilku. Kasinový hazard zneužil benevolence povolovacího procesu v § 50 odst. 3 a škody, které způsobil, byly zmnohonásobeny nebo podstatně zvýšeny a obce byly poškozeny o částku řádově 10 mld.tím, že přišly o poplatky z těchto nových technických her, které nebyly příjmem obce a zůstávaly v kapsách hazardního průmyslu. V současné době čelíme arbitrážím Sazky, arbitráže kasin na vyvedení pokeru, který je připravil o byznys, a ztráta zisku způsobená právě internetovým hazardem a těmi terminály, novými technickými hrami.

Já jsem na tento stav upozornil. Upozornil jsem ministra financí již před lety. Došlo policií k obvinění náměstka Prouzy za tyto věci a samozřejmě proběhlo to, jak to u nás chodí. Policista byl odvolán, posléze odešel od policie a státní zastupitelstvo to odložilo.

A třetí porušení zákona, o kterém se musím zmínit a má souvislost s projednávanou normou, je povolení internetového hraní. Internetové hraní, zejména tak, jak bylo v zákoně upraveno v § 2h. Internet se tímto vůbec nemusí řídit. Může si hrát své hry mimo § 21 až 31, čili došlo opět k hrubému porušení zákona. Je velice zajímavé, že společnosti, aniž měly nějakou jistotu, že jim bude internet povolen, tak nainvestovaly stovky milionů do těch systémů a před Vánoci roku 2008 bylo ministrem Kalouskem podepsáno pět povolení pro pět firem. A v tomto okamžiku okamžitě firmy začaly tyto systémy uvádět do provozu. Argument, že šlo o získání daní pro stát, je falešný. Šlo pouze o peníze.

Reakce ministra na mé upozornění byla vždycky stejná jako při mém upozornění na úvěrový podvod - arogance, jistota, že mu to projde. A doufám, že se teď ukáže, jestli máme justici v rukách, nebo nemáme, protože všechny tyto věci jsou předmětem trestního oznámení, které se vyšetřuje. A byl bych rád, aby konečně se ty věci jasně napravily, protože Ústavní soud nám dal jasný impuls. Řekl, že nové technické hry jsou totéž co výherní hrací přístroje. A s tímto se musíme vypořádat i v té novele, kterou v současné době schvalujeme.

K současnému legislativnímu procesu. Ministr Kalousek tají stav hazardu a dodneška nedovolil ani zadání sociostudie, která by vám byla k dispozici, aby se ukázalo, v jakém stavu je hazard a jak dopadá na naši společnost, jak je to finančně vyjádřitelné.

Co je alarmující - myslím, že by se tím mělo zabývat vedení Sněmovny. Dosud se nesešel nad loteriemi, i když zde leží tři zákony celý rok, podvýbor pro loterie. Já nechápu, jak je to možné, když by se v podvýboru mohly tyto věci, které zde teď řešíme ve třetím čtení, v klidu projednávat a dohodnout. Projednává se zde tzv. lex Suchánek, který teď se spravil trošku tím, že ho vzal kolega Farský. Nicméně je to norma, která se zde povalovala někde, vypracovaná byla loterijními společnostmi a obsahuje určité problémy, na které chci upozornit.

K opravě panem Farským došlo na poslední chvíli. Na to jsme stačili reagovat jenom pozměňovacími návrhy k této normě. Jinak jsme předložili samozřejmě, Věci veřejné, svou představu nového loterijního zákona, která reagovala na vládní návrh, ale ta nebyla přijata. Stejně tak jako nebyla přijata poslancem Kalouskem předložená jeho daňová úprava, která ale fixovala současné snížení zdanění. To zdanění je z jedné desetiny před 15 lety vsazených částek sníženo na jednu dvacetinu vsazených částek, čili došlo k zásadnímu zlevnění provozování, snížení zdanění těmi úlevami, o kterých jsem mluvil, i některými dalšími, o kterých teď nemám už prostor mluvit. Takže tento snížený stav odvodový daňový je fixován. A právě pan Kalousek ukázal, jak to myslí s těmi daňovými obraty atd., jak zde vzletně o tom mluvil před chvilkou. Nemyslí to nijak. Nechce hazard zdanit. Jsou to jenom řeči. Protože jeho norma předložená jako poslancem Kalouskem v podstatě říká, že to nízké zdanění, které je kolem 6 mld., letos zůstane. Na to měl napasované koeficienty, které v jeho návrhu byly.

Velice mě zklamala porada o hazardu, která proběhla minulý pátek po zasedání Sněmovny, kde mělo dojít k nějaké dohodě napříč. Zjistil jsem, že dohoda v podstatě směřuje k tomu, že je tady ten lex Farský nebo komplexní pozměňovák široce přijímaný, že vůbec Věci veřejné a jejich požadavky, aby bylo průhledněji nakládáno se zvýšenými odvody na veřejně prospěšné účely, nejsou respektovány, že nebude odstropován poplatek, který má charakter daně. Bylo zde dokonce řečeno, že je to další zdaňování hazardu, které je nepřípustné. Ze strany ČSSD na schůzce bylo deklarováno, že tři roky přechodná doba, že je v pořádku. A KSČM se staví, že se zdrží úplně všeho a nechá nás v tom všechny vykoupat. Já jsem přesvědčen, že tyto věci se bohužel domlouvají všude jinde, jenom ne při řádném jednání Sněmovny, při řádném jednání podvýboru pro loterie, ale různě v Toskánsku na golfu, na různých narozeninách atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP