(17.50 hodin)
(pokračuje Neubauer)

Navíc je rozhodování ve správním řízení o sociálních dávkách činností vysoce odbornou, kterou již stávající úředníci velmi dobře s metodickou pomocí krajů dobře znají. Kdepak se asi a zejména od koho tuto novou agendu naučí úředníci úřadů práce? A co například znalost třeba správního řádu, když zkoušky odborné způsobilosti ani odborné vzdělání ze zákona o obcích a krajích jim podle zákona není potřeba? Jsou to změny opravdu, ale opravdu smysluplné? Nehledě k tomu, že mnohde se musí v krajích, jako např. v Pardubicích, vybudovat nová budova pro nový a větší úřad práce.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Odpověď vám dá ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče, děkuji za tu interpelaci, protože opět mám příležitost, tak jako už mnohokrát, vysvětlit cíl organizačních změn, které proběhly na úřadech práce od 1. dubna letošního roku, a toho dalšího kroku, který je připravován k 1. lednu následujícího roku.

Já zahájím tím, co tady už padlo při interpelacích premiéra. Tyto kroky nejsou nijak nové, ty nevymýšlí vláda pravicová nebo levicová, ty vymýšlí vláda a ministr proto, že jednoznačně analýzy ukazují, že ten systém není dostatečně efektivní. A byl to ministr Špidla, který se poprvé odvážil říct, že systém přenesené působnosti státní správy v oblasti sociálních dávek prostě efektivní není. Pokud dnes zpracovávají tuto agendu tři typy úřadů, pověřené obce, obce s rozšířenou působností a úřady práce, a paralelně tam probíhá řada agend, tak to nemůže ani z principu efektivně fungovat.

Na argument, že nejlépe je, když tyto dávky vyplácejí obce, protože jsou občanům nejblíž, je potřeba se dívat skutečně očima čísel a ta čísla to bohužel naprosto jednoznačně vyvracejí. Pokud dnes např. příspěvek na péči je poskytován obcemi s rozšířenou působností, to znamená 227 obcemi, tak od 1. ledna příštího roku se předpokládá jeho poskytování na 409 obcích, to znamená přiblížení té agendy občanům. A zdůrazňuji i to, že pokud dnes např. zdravotně postižený - a ten je tím klientským diskomfortem postižen nejvíce - tak pokud dnes musí příspěvek na péči vyřídit na jednom obecním úřadě, dávky pro osoby se zdravotním postižením vyřídit na jiném obecním úřadě, a pokud také, což je v řadě případů skutečnost, má nárok a pobírá dávky státní sociální podpory, tak je vyřídí na třetím místě, tedy na obecním úřadě, pak i z hlediska klienta sjednocení výplaty na jedno místo je skutečně velmi důležitým prvkem pro zvýšení komfortu a zvýšení klientského přístupu.

Pokud se týká vlastního převodu agend, tak jak je navrhován v balíku zákonů, který minulý týden prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, tam se předpokládá - zákonná předloha to jasně zachycuje - že dojde k delimitaci těch pracovníků, kteří dnes tu dávkovou agendu provádějí v jednotlivých typech obcí a na krajských úřadech. To znamená, že není třeba mít žádné obavy, že by po 1. lednu tu agendu vykonávali lidé, kteří s tím nemají zkušenosti, nemají na to vzdělání, nejsou na to připraveni, protože ti pracovníci, valná většina z nich, zůstanou stejní.

A já k tomu ještě dodám jednu informaci, kterou také je potřeba pořád opakovat, protože v řadě případů se objevuje zkreslená - dokonce se někde objevuje údaj, že snad se dávkovými systémy a výplatou sociálních dávek zabývá 12 tisíc pracovníků a my je chceme propustit. Tak to je, prosím, naprosto zkreslený údaj. Já jsem si připravil k tomuto přesné číslo. Dnes dávkové systémy zabezpečuje 3 642 pracovníků, ale z toho je 2 821 pracovníků, kteří jsou lidé, kteří to nemají jako jedinou agendu. To znamená jsou to kumulované agendy. Tedy těch přepočtených pracovních úvazků je někde mezi 2 a 2,5 tisíce. A to je právě ta kapacita, kterou je potřeba využít, využít jejich odborné znalosti, využít odborné zkušenosti. A v tuto chvíli není příliš podstatné, jestli budou zařazeni formálně na obecním úřadě jako v přenesené působnosti státní správy, nebo budou zařazeni ve státní organizaci, což je úřad práce. Jde o tu efektivitu balíku prací, odstranění paralelnosti agend. Jde prostě o to, aby dávkové systémy byly mnohem levněji a efektivněji zpracovávány. A tím krokem se na nákladech státu, ať už na vlastní státní agendu nebo na přenesenou působnost státní správy, ušetří - tím druhým krokem - nejméně 800 mil. korun ročně. Tedy v součtu s tou reorganizací úřadů práce, která proběhla k 1. 4. 2004, úspora bude kolem miliardy korun ročně na provozních nákladech a to si myslím, že už skutečně stojí za velmi pečlivé zvážení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Přeje si pan poslanec položit doplňující otázku? Není tomu tak.

Kolegyně a kolegové, s ohledem na daný časový limit pro dnešní den končím projednávání ústních interpelací a na této schůzi se sejdeme opět zítra ráno v 9 hodin.

Nyní, po krátké přestávce, bude pokračovat mimořádná schůze ke kauze ProMoPro a já předávám řízení paní předsedkyni Němcové.

 

(Schůze přerušena v 17.57 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP