(16.20 hodin)
(pokračuje Böhnisch)

Když Jan Stráský v roce 2011 rozhodl jako ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava o umístění lapáků ošetřených prostředkem obsahujícím problematický pyrethroid cypermethrin v nejcennějších lokalitách národního parku, aniž by k tomuto kroku obdržel výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny, je to jeho manažerské rozhodnutí, za které koneckonců nyní čelí trestnímu oznámení, mimo jiné pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Politickou odpovědnost v tomto případě ovšem nesete vy. To navzdory tomu, že - jak uvedl sám Jan Stráský - ho k přijetí funkce přemluvil prezident republiky.

V Česku je dnes mnoho úředníků dbajících na zákony, a přesto se bojících o svá místa. A pak jeden, který se, jak se zdá, nemusí bát ničeho. A možná milionová pokuta od České inspekce životního prostředí za jeho nezákonné rozhodnutí ho prostě jen zamrzí.

Vážený pane ministře, nechcete přece jen vzít personální politiku svého ministerstva do vlastních rukou a ukázat, že státní úředníci zákony vědomě porušovat nemohou? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a slovo má nyní pan ministr Tomáš Chalupa.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za položený dotaz. Já bych si dovolil k použití chemie zmínit několik faktů a pak odpovědět na zmíněný dotaz.

Když vyšla najevo informace o tom, že pan ředitel Stráský použil chemii v rozsahu, tak jak se psalo v médiích, tak jsem uložil České inspekci životního prostředí, aby provedla šetření. Zadání toho šetření znělo následujícím způsobem.

Za prvé zkontrolujte, a to fyzicky na místě, každé z vyjmenovaných míst první zóny a těch vyjmenovaných míst tzv. druhé zóny, která mají být bezzásahová podle stanoviska, tak jak jsem stanovil pro letošní rok svým stanoviskem oproti návrhům předloženým panem ředitelem Stráským. Dobře víte, vážení kolegové, že tehdy přišel návrh managementu, který zhruba říkal, že na zhruba 16,5 tis. hektarech v součtu první a tzv. druhé zóny vedení parku navrhovalo zasahovat zhruba na čtyřech tisících, tedy zhruba v rozsahu toho, jak se zasahovalo loni. My jsme na ministerstvu stanovili ten postup zhruba o polovinu menší, přičemž se to týká asi 500 hektarů první zóny. Tedy prověřit meritorně, zda došlo k porušení tohoto principu, protože v médiích vyšly informace, že je to v prvních zónách, nejcennějších zónách atd. A za druhé stanovit, zda v případě procesním došlo, nebo nedošlo k porušení, a na základě toho postupovat. Šetření skončilo závěrem, který říká, že nebyl v žádném z vyjmenovaných míst v první zóně a v žádném z vyjmenovaných míst v druhé zóně umístěn žádný z těchto chemických lapačů, že v tomto ohledu ta pravidla, když to tak vezmeme, byla potvrzena. A za druhé potvrdil, že se tak stalo dřív, nebo v rozporu se zákonem, protože nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí státní správy.

Na základě toho bylo zahájeno řízení Českou inspekcí životního prostředí, které je řízení nezávislé a do kterého já vstupovat nemohu a ani neumím. Neumím předjímat, vážení páni poslanci a pane poslanče prostřednictvím předsedající, zda bude uložena pokuta ta či ona. Jedno ale jsem přece jen uložil - aby při řízení bylo postupováno tak, že v úvahu bude bráno, jestli a jak bylo postupováno v minulých letech, v roce 2010 a 2009, a zda v tom případě došlo řekněme k excesu či k porušení toho, co bylo v tuto chvíli. Mé dílčí informace totiž jsou pro zajímavost následující.

V roce 2010 - a prosím, berme to tak, že to není omluva toho, že došlo k evidentnímu porušení zákona, ale jen pro vnímání souvislostí - v roce 2010 bylo rozmístěno zhruba o 20 % více chemických nástřiků stejného typu, jak zde bylo zmíněno, než v roce 2011, přičemž v nižších partiích se tak stalo do 15. dubna a ve vyšších do 30. dubna. Pravomocné rozhodnutí ve věci povolení bylo vydáno v červnu, resp. nabylo účinnosti v červenci. Nikdo to neřešil.

A jen jednu poznámku. Protože informace - bohužel na Šumavě chodí tolik informací, kdy jedna vylučuje druhou, někdo řekne A a pak řekne, že to není pravda, tak se velmi těžce hledá pravda. Já jsem si pro zajímavost nechal z účetních knih vytáhnout, kolik se nakoupilo chemie zmíněného typu, biocidů, v jednotlivých letech. Nepředpokládám a nemám důkazy, že nakoupená chemie byla použita právě v místě, nicméně nepředpokládám, že byla použita k něčemu jinému. K čemu by byla? Ve skladu asi neleží, a že by ji někdo prodal dál, pravděpodobně s ohledem na činnost parku není možné. Není to drogerie koneckonců. V roce 2007 park nakoupil podle svých účetních knih 2 596 litrů vastaku, tedy toho prostředku. V roce 2008 5 115 litrů. V roce 2009 178 litrů, v roce 2010 298 litrů a k 31. květnu bylo nakoupeno a také použito na Šumavě 115 litrů prostředku, o kterém hovoříme, tedy prostředku značky Vastak.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, uplynul čas určený pro vaši odpověď. Děkuji vám. Pan poslanec bude ještě reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Rozumím tomu, že pan ministr nestihl přečíst celou odpověď, a z toho důvodu jsme se vzájemně trochu míjeli v těch informacích, které mě zajímaly a on poskytoval. Každopádně pravdu měl v tom, že i porušení zákona v minulých letech rozhodně není omluvou pro porušení zákona v roce letošním. To je věc, o kterou mi šlo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám ještě slovo panu ministrovi. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Ano, já znovu říkám - v tomto ohledu nebyl dodržen postup tak, jak stanoví zákon. To je pravda, já to neomlouvám. A je teď na České inspekci životního prostředí, která má také posoudit, jaké to má důsledky a co to znamená pro park, a na základě toho stanovení sankce. To řízení je a zaplať pánbůh má být nezávislé na vůli ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vstoupí pan poslanec Jan Klán na ministra kultury Jiřího Bessera. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Milada Emmerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, v nedávné době se ke mně dostala informace, že se bude finančně zatěžovat střední školství. Toto finanční zatížení by mělo spočívat v tom, že bude povinnost škol za každou kopii, která bude zhotovena pro studenty, zaplatit občanskému sdružení Dilia poplatek 20 haléřů. Toto mé tvrzení vyplývá z porady ředitelů středních škol, která se konala dne 10. 4. 2011. Cituji ze zápisu: "Tématem číslo jedna byly peníze. Stručně, je jich málo a víc jich nebude. Jsme vyzýváni k maximálním úsporám. Krize dorazila i k nám. Kdo tomu nevěří, bude zaskočen. Žádné tonery, papíry, pomůcky, knihy. Topit na 18 stupňů Celsia atd. Aby toho nebylo dost, jsme povinni platit Dilii za každou kopii, kterou pro žáky zhotovíme, poplatek 20 haléřů. Očekávejte tedy od 1. září 2011 zdražení."

Chci se vás tedy, pane ministře, zeptat na následující otázky. Proč se budou odvádět poplatky právě občanskému sdružení Dilia? Z jakého důvodu to bude oněch 20 haléřů z jedné kopie? Jakým způsobem byla tato organizace vybrána? Kam vybrané poplatky touto společností od středních škol půjdou a zda poplatky budou odvádět i základní školy a vysoké školy z celé České republiky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo ministru kultury. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP