(16.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Mám-li ještě chvilku, pouze konstatuji, že opravdu podmínky, kdy se má testování vykonávat, upravuje metodický pokyn ředitele odboru zdravotnické služby generálního ředitelství. Není to tedy náhodná kontrola, že by toto mohl někdo zneužívat. Ten pokyn přesně vymezuje body a) až h) - případy a situace, kdy kontrola má nastat, kdy testování má nastat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec ještě položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Pane ministře, zatím děkuji za vaši odpověď. Samozřejmě váš slib o podrobnostech písemných rád vítám.

Je pravda, že já nejsem odborníkem na vězeňství a vězeňskou službu. Uchopil jsem tuto interpelaci od pracovníků, kteří jsou ve vězeňské službě. Pokusím se doplnit vaše případné dotazy ohledně korupčního jednání.

Ale taková ta moje věcná, řekl bych i občanská situace, která se týkala těch testů - já bych to chápal z mého praktického života tak, že testy se dělají tehdy, když mají mít nějaký význam pro další pobyt nebo činnost nebo existenci té osoby. Tady jsou prováděny testy, které bohužel nemají žádný vztah k tomu, jakým způsobem budou ubytovány, jak se s nimi zachází. Sám jste konstatoval, že procházejí ty osoby dalším lékařským vyšetřením, kde samozřejmě si nesou svoji dokumentaci, takže tam mají - (Předsedající: Pane poslanče, vypršel váš čas.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ještě bude reagovat pan ministr. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já panu poslanci poděkuji za téma, které tady otevřel, protože to považuji za důležité věcné téma. A jak jsem řekl, poskytnu veškeré informace. Jsem připraven to téma otevřít třeba i na podvýboru pro vězeňství, abychom se na to podívali. Podívám se na to výběrové řízení. Poskytnu informace, za jakých okolností probíhalo, jaké byly nabídky atd., proč byla vybrána konkrétní firma.

Samozřejmě můžeme vést debatu o tom, nakolik informace o tom, že dotyčná osoba tedy je drogově závislá nebo že ten test, to testování dopadlo pozitivně, nakolik to vězeňská služba dál využívá, nebo ne. V každém případě si obecně myslím, že takováto informace je pro vězeňskou službu důležitá, cenná. I když ta osoba není izolována a oddělena ve zvláštním režimu, tak minimálně dozorci vědí, že taková osoba, tento klient, vězeň je závislý na drogách, a mohou třeba přejímat některé formy jeho chování, které by jinak byly obtížně vysvětlitelné. Stejně jako se dělá psychotest s osobou, která přichází na výkon trestu, a taky nerozlišujeme osoby podle toho, zda jsou submisivní nebo zda jsou melancholičtí nebo jiní, ale ta informace, řekněme, toho psychodiagramu, zdravotního stavu a závislosti na drogách by měla být dozorci známá, aby podle toho s dotyčným pracoval.

Je to téma, o kterém velmi rád povedu debatu dál.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu poslanci Václavu Votavovi, který chce přednést interpelaci na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který je ovšem z dnešního odpoledního jednání řádně omluven. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, jsem stavař, řadu let jsem prožil na stavbách a slovník stavbařů je často drsný, jadrný a i pro sprostší slova nejdou často chlapi na stavbě daleko. Proto se také říká je sprostý jako dlaždič. Ale já si těchto fachmanů vždy vážil a vážím právě pro to, co umějí.

Vy jste ale ministrem zahraničí této země a reprezentujete Českou republiku v zahraničí a podle toho byste také měl vystupovat. Výrazy, kterými někoho označujete za paka nebo magory, a to veřejně v zahraničí, to určitě do slovníku člena vlády České republiky nepatří. Své kolegy v koalici, tedy ústavní činitele, a i pana premiéra, jste při oficiální návštěvě Spojených států označil za paka, na která si prý už ani nevzpomenete. No, já bych si samozřejmě nedovolil hodnotit, zda s těmi paky máte pravdu. To musíte vědět lépe než já, když to sám také říkáte. No, když to říkáte i v zahraničí a říkáte to veřejně.

V jedné interpelaci jsem Nečasovu vládu nazval vládou národní ostudy. Nedomníváte se, že takovými výroky právě neděláte jako člen vlády ostudu nejen sobě, koaličním partnerům, ale celé vládě a České republice? Nestydíte se, jakou vizitku děláte právě České republice?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další vystoupí pan poslanec Ladislav Velebný a prosím, aby se připravil pan poslanec Václav Klučka. Jen upozorňuji, že pan ministr vnitra, na kterého se obracíte se svou interpelací, je omluven také z dnešního jednacího dne. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane nepřítomný ministře. Sice si už nepamatuji, jak vypadáte, ale přesto dovolte, abych se na základě dotazů obyvatel mého poslaneckého obvodu na vás obrátil se žádostí o sdělení, jak bude ze strany Ministerstva vnitra a Policejního prezidia Policie České republiky zajištěna spolupráce mezi státní policí a obecními či městskými policiemi, a to při řízení dopravy na území České republiky. Nehodlám spekulovat, že takové měření slouží zejména k naplnění obecních a městských rozpočtů pokutami vybíranými od řidičů a že poslání obecních a městských policií je zcela jinde.

Rád bych se však zeptal, jak je ve skutečnosti zajištěn výběr úseků. Jaká jsou stanovena kritéria? Kde mohou obecní či městské policie provádět měření rychlosti? A jak se prostý občan může dozvědět, že právě na tomto úseku měří městská policie rychlost oprávněně, to znamená po dohodě s Policií České republiky?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude odpovězeno písemně.

Prosím, aby vystoupil pan poslanec Václav Klučka, který se také obrací na ministra vnitra. Dále prosím, aby se připravil pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Mockrát děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane nepřítomný ministře, vy snad nejlépe víte, co je to stávka. Dneska se tady stávkuje v dopravě, nejezdí vlaky, a vy prostě nechodíte do Sněmovny. Kdo vás tady kdy naposled viděl, abyste seděl? Vy nemáte politickou odpovědnost. Vy říkáte, že jste nezávislý, že nikdo za vámi nestojí, ani ODS, ani Věci veřejné, ani TOP 09. Tak se asi tak i chováte.

Vy jste mi odpověděl na to, co je to nekomunikace, tím, že jste naznačil, že vy komunikujete s novým ministrem, nebo s novým vedením Ministerstva vnitra. Ale já jsem se vás ptal, proč jste propustil náměstky pro nekomunikaci z bývalého vedení Ministerstva vnitra. Na to jsem se vás ptal. Na to jste mi neodpověděl. Já bych strašně rád, abyste na to odpověděl, protože tím jste si vytvořil velké vakuum. Cožpak vy nevíte, jaká je situace v Policii České republiky? Jaká je bezpečnostní situace ve vnitřní politice tohoto státu?

Pane ministře, přijďte do této Sněmovny, každý čtvrtek od 16 do 18 hodin jsou pouze interpelace. Jinak tu nemusíte sedět. Tyto dvě hodiny tu můžete strávit. Prosím, přijďte do této Sněmovny, povykládejte s námi o tom, jaká je situace ve vnitřní bezpečnosti. Rád si vás poslechnu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Ivan Ohlídal na ministra zemědělství Ivana Fuchsu. A prosím, aby se připravila paní poslankyně Kateřina Konečná. Pana poslance Ohlídala zde nevidím... Stále ho nevidím, tudíž mu propadá pořadí.

Prosím, aby vystoupila paní poslankyně Kateřina Konečná. Také není.

Takže další s interpelací je pan poslanec Lubomír Zaorálek na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Také není.

Další je pan poslanec Robin Böhnisch, který vystoupí s interpelací na pana ministra Tomáše Chalupu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Klán.

(Do sálu vbíhá místopředseda Zaorálek.) No, to už máte, pane kolego, smůlu. (Smích v lavicích.)

Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, když se Jan Stráský v roce 1996 navzdory doporučení tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka rozhodl jako ministr zdravotnictví řešit spor se společností Diag Human rozhodčím řízením místo soudní cestou a otevřel tak cestu k současným problémům České republiky v této kauze, bylo to jeho politické rozhodnutí. Za něj nesl, respektive nese svou politickou odpovědnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP