(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo k doplňující otázce paní poslankyni Semelové.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já si nemyslím, že budovu v Berlíně pro naše velvyslanectví je nutno měnit. Nicméně pokud ano, tak přesto bych se chtěla zeptat, jestli vláda neuvažuje o tom, že by prodávala jinou budovu. Proč takovýto architektonický skvost barokní musí být zaplacen za tuto cenu?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, už jsem se lekl, že paní poslankyně označila za architektonický skvost budovu naší ambasády v Berlíně. To tedy věru nikoliv. Takže jsem rád, že se nakonec vrátila k Lobkovickému paláci.

Já jenom znovu zopakuji. Pouhý provoz této budovy, pouhé vytápění, klimatizace, stojí ročně 10 milionů korun v objektu, který je jasně naddimenzován pro potřeby českého zastupitelského úřadu. Tato budova prostě funguje pouze jako vysavač peněz z veřejných rozpočtů, aniž přináší cokoliv pozitivnějšího. Každý, kdo tuto budovu navštívil, ví, že vnitřním interiérem, vybavením, to je prostě hrůza neodpovídající současnosti. To jsou prostě sedmdesátá léta se vším všudy, včetně neefektivnosti fungování této budovy. Je to racionální záměr, a znovu opakuji, záměr se této budovy zbavit, získat nový pozemek směnou za Lobkovický palác a doplatek, získat také prostředky, které by umožnily vybudování efektivní ambasády, a ještě by to celé skončilo plusem pro český státní rozpočet.

Ale to, co chci zdůraznit, je, že zatím byl schválen záměr vlády. Čili my jsme ve stadiu, které bych nazval feasibility study, to znamená vůbec studie proveditelnosti. Potřebujeme mít aktualizované odhady cen jak pozemků, tak jednotlivých budov. Pokud by to byla majetková transakce jakkoliv nevýhodná pro Českou republiku a pro její veřejné rozpočty, vláda takovou majetkovou transakci neschválí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin, tedy uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

První interpelující je pan poslanec Karel Šidlo, který by chtěl přednést interpelaci na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Tím zahájíme blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, aby se připravil pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, dovolte mi poukázat na skutečnost, která se děje ve Vězeňské službě České republiky a má co do činění s nehospodárným nakládáním veřejných prostředků a možná i s korupcí.

V době, kdy vaše koaliční vláda šetří každou korunu na občanech České republiky, Vězeňská služba České republiky provádí plošné testování všech lidí, kteří nastupují do výkonu vazby nebo trestu, na aktuální přítomnost drog v organismu. Toto testování jim nařizuje vnitřní předpis vězeňské služby. Každá osoba, která nastupuje do výkonu vazby nebo trestu, je testována na aktuální přítomnost drog v organismu. Test se provádí odběrem vzorku moči, která se testuje jednorázovým testerem. Výsledek testu nemá zásadní vliv na další pobyt nebo na zacházení s vězněnou osobou. Cena jednoho testu je dle veřejného zdroje 189 korun. Vězeňská služba údajně výhodně nakoupila od firmy Elisabeth Pharmacon Brno, s. r. o., 30 tisíc kusů testů pro rok 2011. Utraceno tak bylo z veřejných peněz 5,5 milionu korun. Uvedený nákup vyvolává podezření z korupčního jednání zainteresovaných příslušníků vězeňské služby, kteří mohou účelově využívat nedokonalé vnitřní nařízení vězeňské služby. Není to také údajně pouze tento jediný případ.

Nyní mi dovolte tři otázky na vás. Za prvé: Je plošné testování vězněných osob nezbytně nutné, eventuálně za jakým účelem? Za druhé: Bude provedeno šetření, zda nedošlo ke korupčnímu jednání zainteresovaných příslušníků vězeňské služby? Za třetí: Budou vyvozena opatření vůči příslušníkům vězeňské služby v případě zjištění jejich korupčního jednání? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pokusím se stručně odpovědět. Jedná se o odborné, složité téma, tak předem říkám, že svoji v zásadě obecnější odpověď doplním písemným vyjádřením pro pana poslance.

Chci však obecně konstatovat nejprve k testování drog ve věznicích: V rámci Evropské unie je Česká republika na standardní úrovni jako jiné země Evropské unie. Naopak zde konstatuji, že jsme z hlediska množství testů, které provádíme, v jakémsi průměru. Tedy konstatovat, nebo se bavit o tom, zda není příliš testů v rámci vězeňské služby, samozřejmě je možné, ale konstatuji jako prvotní nástřel odpovědi, že z hlediska počtu testů, které se na vězních a osobách ve vazbě provádějí, jsme v rámci průměru Evropské unie. Jen pro informaci, v roce 2010 bylo celkem provedeno 19 703 testů na takovémto počtu osob. To znamená, že během roku byly překontrolovány tři čtvrtiny vězeňské populace. Mám tím na mysli jak osob ve výkonu trestu, tak osob ve vazbách. Tolik první konstatování, že jsme zde v rámci Evropy v průměru.

Zda bychom měli s číslem jít dolů a snižovat počet osob, které mají být testované, samozřejmě o tom se můžeme bavit. Je to spíše diskuse třeba na podvýbor pro vězeňství, nakolik tato činnost má, či nemá být realizována. Vzhledem k tomu, že obecně považuji drogy za velký problém vězeňství jako takového, je to problém ve všech vyspělých zemích, tak bych s nějakým výrazným poklesem počtu testů byl opatrný, respektive bez racionálních a jasných důvodů bych k němu nepřistoupil.

K tomu, co říkal pan poslanec, při vstupu a ono plošné testování, ano, při vstupu do výkonu trestu odnětí svobody dochází k plošnému testování, pouze však při výkonu trestu, který je delší než čtyři měsíce, nebo v případě, že dotyčná osoba bude vykonávat tzv. vazbu. Většina zemí Evropské unie má takovéto plošné testování při vstupu do vězení. Připadá mi to racionální a správné. Vězeňská služba by měla vědět, koho v uvozovkách ubytovává, jaký případně zdravotní problém dotyčný má. Vedle testu prochází osoba zdravotními a též dalšími prohlídkami.

Ke zbylým dotazům. Zda je nutné plošné testování. Konstatuji, má ho celá řada zemí Evropské unie, připadá mi to tedy standardní, nicméně poskytnu panu poslanci přesné odpovědi, přesnou komparatistiku.

Zda ono výběrové řízení, o kterém samozřejmě jako ministr spravedlnosti nemám přesné informace, protože ministr spravedlnosti nemá informace o výběrových řízeních, která provádí samotná vězeňská služba, nikoliv resort, zvláště když jde o takové to spíše řekněme menší výběrové řízení - zda tam došlo ke korupci, či nikoliv, já samozřejmě nevím. Já si nechám poskytnout informace o tomto výběrovém řízení. Nicméně bych byl vděčný, kdyby pan poslanec aspoň trošku naznačil, z čeho on odvozuje, že tam možná korupce je. Tady bylo konstatováno, že tam je možnost korupce, ale nějaké podezření, jako je například nestandardní cena, nestandardní průběh, zde zmíněno není. Takže prosím možná o doplnění té informace, abych při té řekněme kontrole mohl vycházet už z nějaké bližší indicie a věděl, na co se tedy máme zaměřit.

Zda budou vyvozena opatření. Prosím, nejprve se na tu věc musíme podívat, zjistit, zda opravdu došlo k nějakému pochybení, či nikoliv. Pokud k pochybení došlo, pak samozřejmě opatření vyvozena budou a já jsem připraven o dalších krocích v této věci pana poslance, nebo i ostatní členy třeba podvýboru, informovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP