(14.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

Když už se ale bavíme na téma platů v těchto státních firmách a podobně, my jsme tady v tom předcházejícím bodě, což byla 18. schůze Poslanecké sněmovny, viděli takový trošku ten orloj morálních symbolů České strany sociálně demokratické, které tady vystupovaly jeden po druhém a oháněly se slovy jako morálka a etika. I tady bych váženým kolegům ze České strany sociálně demokratické připomenul, že například stanovení neuvěřitelných platů a odměn v krachujících Českých aeroliniích byla jejich práce. To, jak se jejich kolega a stranický soudruh a dlouholetý volební manažer Jaroslav Tvrdík doslova a do písmene namastil se svými kumpány v Českých aeroliniích, je prostě neuvěřitelné. Z tohoto pohledu považuji za vrchol nehoráznosti kritizovat kohokoliv jiného, aniž začnu touto sebekritikou.

Mohl bych pokračovat dividendovými programy ve státních firmách. To všechno byly věci, které zavedla sociální demokracie, nikoliv tato vláda. Takže opravdu, snažte se, vážený pane kolego prostřednictvím paní předsedající, abyste pokud možno začal sebekritikou.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji předsedovi vlády. Pan poslanec ještě položí doplňující otázku.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, samozřejmě. Já tomu vůbec, pane premiére, nerozumím. Už je to celý týden, kdy jste slíbil, že s tím budete něco dělat, a nyní říkáte, že to řešíte a budete řešit. Jestli to budete řešit jako v českých lesích nebo v ČEZu nebo v dalších podnicích, kde dále tito manažeři pobírají nesmírně vysoké platy, tak...

A já bych se vás ještě zeptal, jak je to možné, já tomu prostě nerozumím, jak to přenášíte na ministra potom dále. Protože České dráhy jsou obchodní společností, kde stoprocentní majetkovou účast drží Česká republika. A premiérem České republiky jste vy. Tak proč je to tak dlouho?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu sem, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, nevnášejte další státní podniky, jako například Lesy České republiky. Opravdu vám tady mám začít připomínat působení v tomto podniku například za dob vašeho klíčového člena, současného moravskoslezského hejtmana a ministra zemědělství Palase, co se dělo v Lesích České republiky, co se dělo s odměnami, co tam dělal ředitel pan Koníček a podobně? Opravdu, vneste sem další a další podniky se státní účastí a znovu a znovu tam můžete generovat opravdu hluboký zdroj pro vlastní sebekritiku a pro kritiku své vlastní politické strany.

Co se týče záležitosti ombudsmana, já považuji tuto záležitost podle informací, které jsem dostal od pana ministra dopravy, za vyřešenou a veřejnost, poté co proběhnou i určité lhůty, které plynou ze zákonů apod., bude náležitým způsobem informována. Jsem přesvědčený, že to rozhodnutí bude takové, které veřejnost přijme.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Ohlídal. A prosím, aby se připravil pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já bych jenom reagoval na to, co jste teď říkal, i když to není veřejná rozprava ani rozprava poslanců. Tu dobu českých lesů, kterou jste právě teď kritizoval, také charakterizuje to, že ve správní radě seděli lidé jako pan Janota, pan primátor Bém atd.

A nyní k mé vlastní interpelaci. Já vás chci interpelovat v záležitosti, která je odborná, ale která může mít za jistých okolností velmi nepříjemný politický dopad.

Chci vás totiž interpelovat v záležitosti projektu ELI, což znamená zkratku názvu Extreme Light Infrastructure. Je to první velký projekt v rámci programu VaVpI, který byl odsouhlasen Evropskou unií. Evropská unie už 20. 4. tohoto roku vyslovila souhlas s financováním tohoto projektu. Bohužel je k tomu financování, k jeho realizaci, zapotřebí i kladného vyjádření, kladného souhlasu řídícího orgánu v České republice, a to je Ministerstva školství. A kupodivu toto kladné rozhodnutí doposud nebylo vydáno. Nebylo vydáno, protože existují jakési problémy mezi řídícím orgánem, to je tímto ministerstvem, na jedné straně, a realizátorem projektu, Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky. Řídící orgán má výhrady, co se týče způsobilosti výdajů na nákup pozemků, které Fyzikální ústav musí nakoupit, aby tento projekt mohl realizovat. Je tam jakási disproporce mezi tím, co má Fyzikální ústav uzavřeno ve smlouvách o smlouvě budoucí s majiteli pozemků, a jakýmsi odhadem, který si ministerstvo nechalo udělat. Ten rozdíl je zhruba sto milionů, které nechce ministerstvo uznat.

Upozorňuji, že tímto způsobem, tímto zdržováním kladného vyjádření Ministerstvo školství zpožďuje tento projekt. Zpožďuje jeho realizaci, která má skončit v roce 2015. Tím způsobuje, že může dojít ke snížení kvality realizace tohoto projektu. Může dojít k narušení mezinárodní spolupráce, protože tento velký projekt v podobě velkého mohutného laseru bude sloužit i k mezinárodní spolupráci České republiky a zahraničí.

Prosím předem za vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A prosím, předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Ohlídal tady otevřel poměrně důležitý problém, kterému já věnuji osobní pozornost. Na toto téma jsem již opakovaně jednal s panem ministrem Dobešem, protože máme stejný pohled na věc, to znamená, že považujeme tento projekt za extrémně nikoliv lehký, ale extrémně těžký a extrémně důležitý pro naši zemi nejenom z hlediska rozvoje vědecké infrastruktury, ale i z hlediska zabezpečení finančních prostředků.

Tento projekt byl schválen ze strany Evropské komise v květnu letošního roku jako jeden ze šesti velkých projektů z programu VaVpI. Zpoždění zhruba šesti měsíců oproti původnímu harmonogramu bylo způsobeno opravdu detailním ověřováním Evropské komise, respektive jejího DG Competition, čili ředitelství pro hospodářskou soutěž, kdy se jednalo o otázky nedovolené veřejné podpory. Jinými slovy, ekonomické aktivity těchto výzkumných center nesmějí zvýhodnit nějaký konkrétní podnikatelský subjekt a naopak. To znamená nezvýhodnit.

V současné době probíhá jednání s žadatelem ohledně nastavení parametrů do národního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tady kvůli prodloužení harmonogramu došlo ke změně některých kritérií, konkrétních milníků apod. Tyto negociace by měly být ukončeny příští týden. Pak bude následovat vydání národního rozhodnutí.

Je skutečností ten problém, o kterém tady mluvil pan poslanec Ohlídal, a sice že je v současném období v řešení otázka způsobilosti výdajů na nákup pozemků v Dolních Břežanech, kde se má centrum realizovat. Původní posudek na cenu pozemků, zadaný ze strany žadatele v roce 2009, vycházel na cenu zhruba 3 800 korun za metr čtvereční. Následoval oponentní posudek, který byl zadán v loňském roce, který byl již na částku pouze 900 korun za metr čtvereční. Na základě dohody mezi žadatelem, tzn. Fyzikálním ústavem, a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl zadán rozhodující posudek, který provedl Institut pro oceňování majetku, který je součástí Vysoké školy ekonomické. Posudek vyšel na částku v průměru 2 400 korun za metr čtvereční. Tuto částku považuje Evropská komise za konečnou a lze ji přeneseně deklarovat do způsobilých výdajů programu. Tento postup je v souladu s pravidly Evropské komise a v souladu s metodikou tohoto operačního programu a byl s Evropskou komisí konzultován.

Vzhledem k tomu, že Fyzikální ústav již podepsal smlouvy o smlouvě budoucí s hlavním vlastníkem pozemků za ceny z toho prvního posudku, to znamená toho posudku, který byl na 3 800 korun za metr čtvereční, dostal se Fyzikální ústav do situace, kdy na projekt ELI potřebuje zhruba 130 milionů korun, které nebude možné hradit z evropských fondů, protože nebudou uznatelné. Pouze ta cena 2 400 korun za metr čtvereční bude uznatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP