(14.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Co se týče dalších důležitých společenských organizací, například tady byla zmíněna sociální reforma, já musím říci, že jsem strávil desítky a desítky hodin nejenom jednáním se zástupci odborů, ale také desítky a desítky hodin jednáním se zástupci dalších společenských organizací, jako je třeba Národní rada zdravotně postižených, a myslím si, že výsledná podoba sociální reformy, která se nakonec stala pro Národní radu zdravotně postižených akceptovatelnou a přijatelnou, je důkazem tohoto fungujícího mechanismu, který je veden příslušnými ministerstvy, ale také mnou jako předsedou vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec Sobotka bude chtít ještě reagovat, prosím, položit doplňující otázku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane premiére. Chci se zeptat, zda si uvědomujete, že se z tripartity vytratil obsah, zůstala jenom forma, ale už tam není žádný obsah. Řekněte mi jeden nebo dva příklady toho, kdy vláda zohlednila připomínky ze strany odborů. Řekněte mi, proč jste obešli tripartitu u tak vážné věci, jako je reforma úřadů práce, kde v tuto chvíli nastal absolutní chaos, úplně se rozkládá celý systém aktivní politiky zaměstnanosti státu, v té neuvěřitelně nepřipravené a chybné reformě, kterou vy realizujete v oblasti úřadů práce. Tady jste tripartitu úplně obešli, poslali jste to sem formou poslaneckého návrhu a žádný sociální dialog nad takhle významným zákonem jste nevedli. Ale prosím alespoň dva příklady, kde v těch zákonech, které máme tady v Poslanecké sněmovně, byl zapracován jakýkoliv návrh odborů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat bude ještě pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přiznám se, že netuším, kde pan poslanec Sobotka bere informace o tom, že jednání tripartity jsou bez obsahu, protože se těchto jednání nezúčastňuje. Čili velmi těžko může posoudit, zda jsou, nebo nejsou bez obsahu. A vzhledem k tomu, že ta diskuse je tam velmi živá, velmi často dlouhá k jednotlivým tématům, tak pochybuji, že i když by vláda chtěla tripartitu bez obsahu, jak nám podsouváte, že by byli ochotni tam vysedávat tyto hodiny a hodiny, včetně pracovních skupin, i zástupci zaměstnavatelů a zástupci odborů. Čili bez obsahu to určitě není.

Co se týče toho, zda jsme zohlednili požadavky odborů - ano, v některých aspektech jsme zohlednili požadavky odborů. Například právě v oblasti sociální reformy došlo proti původnímu materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti zdravotně postižených k celé řadě úprav, které byly konzultovány jak s odbory, tak například s Národní radou zdravotně postižených. Došlo k zohlednění jednoho zásadního požadavku odborových svazů, které zásadně nesouhlasily s tím, aby druhý pilíř důchodové reformy byl povinný. Přestože původní koncepční materiály a návrhy jak MPSV, tak MF byly na povinný spořicí pilíř, vláda se rozhodla předložit do Poslanecké sněmovny návrh na dobrovolný spořicí pilíř. Čili v tomto také byly zohledněny požadavky odborů.

Co se týče dalších záležitostí, Úřad práce je věc, která je diskutována dlouhodobě. Mimochodem, první materiál na téma Úřad práce České republiky nepředložil ministr Drábek, dokonce ani jeho předchůdce ministr Šimerka nebo jeho předpředchůdce ministr Nečas, ale úplně první materiál na téma celorepublikového úřadu práce připravil ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. A to věru nebyl politik této vládní koalice.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Ladislav Šincl, který byl vylosován na druhém místě. Prosím, aby se připravil poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, s velkým překvapením jsem si minulý týden přečetl zprávu v denním tisku týkající se výše platu ombudsmana Českých drah Petra Fejka. Šokovalo mě, že v době, kdy se většině lidí zvedají náklady na život a snižují se platy ve veřejném sektoru, například hasičům, policistům a dalším státním zaměstnancům, existují i takoví, kteří z pro mě neznámých důvodů mají to výsadní právo a jsou nadále velkoryse odměňováni částkami, o kterých se může obyčejnému člověku jenom zdát. Nechápu, jak se tak může dít v podniku, kde je jediným akcionářem stát a vláda má bezprostřední vliv na tento podnik. Vypadá to tak, že sami kážete vodu a svým chráněncům umožňujete pít víno. Přijde vám normální, aby ombudsman Českých drah bral čtvrtmilionový plat? A nejde jen o něj. Takových privilegovaných je i přes vaše sliby ve státních podnicích plno.

Vážený pane premiére, minulý týden jste tady slíbil, že zjednáte nápravu. Avšak zdá se, že příslušný ministr dopravy údajně nemá v této věci pravomoc. Můj první dotaz zní: Jak je to možné? Co jste konkrétně v této věci za celý dlouhý týden udělal a jaké jsou konkrétní výsledky?

Můj druhý dotaz se týká situace kolem bývalého ministra vnitra Radka Johna, který se stále více zaplétá do svých tvrzení, proč v době rozpočtové odpovědnosti a nutnosti šetřit nechal vyplatit na konci loňského roku, to je v době vaší rozpočtové odpovědnosti, mimořádné odměny ve výši 2,4 milionu korun svým několika blízkým spolupracovníkům z Ministerstva vnitra, z nichž někteří nebyli ve funkci déle než pár týdnů. Doposud se mu nepodařilo věrohodně objasnit, za co tyto vysoké odměny jeho spolupracovníci obdrželi. Tuto věc nyní vyšetřuje policie, neboť Radku Johnovi hrozí obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Ptám se tedy, myslíte i přes tato fakta vážně svou nabídku, aby tento člověk opět usedl do vlády - vaší vlády rozpočtové odpovědnosti?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Petr Nečas.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec svou interpelací skutečně částečně přišel takto trošku s křížkem po funuse, protože samozřejmě tuto věc jsme poměrně živě diskutovali minulý týden na jednání Poslanecké sněmovny jak v průběhu písemných interpelací, kde tento dotaz vznesl pan předseda ČSSD a poslanec Sobotka, tak v průběhu ústních interpelací. Já jsem svůj názor, poměrně jednoznačný, na to řekl, že tento plat podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá míře zodpovědnosti, kterou nese člověk na úrovni ředitele odboru Generálního ředitelství Českých drah. Tuto věc jsem řešil a řeším s panem ministrem dopravy. Ten přenáší tuto informaci a řeší tuto záležitost s vedením Českých drah, které jediné je oprávněno činit personální rozhodnutí v Českých dráhách. To nečiní ani premiér, ani ministr dopravy. Tato věc bude vyřešena.

Za další. Co se týče pana poslance Johna, musím říci, že ta věc je šetřena orgány činnými v trestním řízení. Pan John není ministr. Já jsem přesvědčen, že jednal na základě zralé úvahy, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nemám jeden jediný důvod, abych mu při tomto jeho personálním rozhodnutí z konce minulého roku podsouval jakýkoliv negativní motiv. Čili předpokládám, že dotaz má směřovat primárně na pana kolegu Johna, nikoliv na mě. Znovu opakuji, já nemám jeden jediný důvod vidět v tomto jeho personálním kroku cokoliv, co by mělo v úmyslu porušovat zákon nebo pravidla. Ale jak jste sám uvedl, tuto věc šetří policie, a proto by i výroky mě jako předsedy vlády v této věci měly být velmi uměřené, aby nemohly být vykládány jako ovlivňování tohoto nezávislého vyšetřování, ať již tím, nebo oním směrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP