(10.20 hodin)
(pokračuje Boháč)

Jak jsem již uvedl v předchozí komunikaci, oceňuji snahu ministerstva alespoň částečně pomoci formou zrychlení přípravy staveb I/55 - mimoúrovňové křížení Přerov - Předmostí a I/55 - Přerov - průtah městem a jejich zařazení do strategie, nicméně zde nezbývá, než konstatovat, že již včera bylo pozdě. Těmto stavbám musí být přiřazena nejvyšší národní priorita v rámci dopravní výstavby spolu se zajištěním financování a je nutné co nejdříve přistoupit k její realizaci, nicméně samy o sobě tyto stavby situaci nevyřeší.

Vyzývám proto Ministerstvo dopravy, aby přistoupilo k přehodnocení finančního plánu staveb na nejbližší roky a zařadilo do plánu na rok 2012 zcela připravený úsek 0137 dálnice D1 s vydaným stavebním povolením. Jak si jistě uvědomujete, v případě oddalování výstavby hrozí riziko propadnutí stavebních povolení, což by představovalo nejen velkou finanční, ale především časovou ztrátu, která by byla pro město Přerov doslova katastrofou. Zároveň je ale naprosto nezbytné získat finanční prostředky také na pokračování a urychlení přípravy stavby 0136 dálnice D1, což bude po dokončení stavby 0137 poslední chybějící, ale naprosto kritický úsek na 377 km dlouhé dálnici D1 z Prahy do Ostravy a dále do Polska.

Pane ministře, žádám vás o zařazení uvedených staveb mezi akutní priority v rámci dopravní sítě ČR! Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se prosím někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Pan poslanec chce ještě vystoupit? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom chci tady nechat hlasovat o usnesení: Vyjadřuji nesouhlasné stanovisko k odpovědi pana ministra dopravy ve věci klíčových dopravních staveb na Přerovsku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já tedy přivolám ještě kolegy z předsálí, abychom mohli o tomto návrhu hlasovat. Bylo zde navrženo usnesení: nesouhlas s odpovědí ministra dopravy Radka Šmerdy na interpelaci poslance Zdeňka Boháče ve věci situace ohledně klíčových dopravních staveb na Přerovsku. Já vás nejprve odhlásím. Prosím, přihlaste se.

 

A nyní už zahájím hlasování. Kdo je pro takto navržené usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 165 z přihlášených 77 pro 52, proti 18. Toto usnesení bylo přijato a já končím projednávání této interpelace a tohoto tisku.

 

Další interpelací je interpelace na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Je to interpelace poslance Vojtěcha Filipa ve věci rozhodnutí o osobě přednosty kliniky transplantační chirurgie IKEM, sněmovní tisk 384. Zdá se, že pan poslanec zde není, tedy k tomuto bodu se nebude konat žádná rozprava.

Přistoupíme k poslední z písemných interpelací a je to interpelace na ministra financí Miroslava Kalouska - interpelace poslance Zaorálka ve věci bytových domů bývalého bytového fondu OKD, a. s., sněmovní tisk 386. Připomínám, že ministr financí je do 11 hodin omluven, ale nevidím zde ani interpelujícího pana místopředsedu Zaorálka, takže i tato interpelace nebude projednávána.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali první bod našeho dnešního jednání. Tím byly odpovědi na písemné interpelace. V 11 hodin bude pokračovat přerušená 18. schůze Poslanecké sněmovny a já tedy v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 11 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP