(9.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane premiére, děkuji za vaši odpověď. Jen bych ještě dodal jednu věc. Vy jste hovořil o tom budoucím zlepšení výběrového řízení ve dvou krocích. První krok by byl ten, že by panelistům jejich podané projekty posuzovali zahraniční panely, čili panely složené ze zahraničních odborníků. Proti tomu ovšem lze vznést námitku, že tím pádem vznikne jakási nerovnost v posuzování projektů na jedné straně panelistů a na druhé straně ostatních. Tam vznikne jakási nerovnost, jakési nestejné podmínky a to myslím může také vést ke zkreslení, případně k dalším kritikám tohoto prvního kroku.

Já si myslím, že bychom měli napodobit situaci, která je v jiných zemích, např. evropských zemích zhruba stejně velkých, se stejně velkou komunitou, např. Rakouska a jiných, kde panelisté prostě projekty po ty dva roky, co jsou v panelu, nepodávají a zřejmě to tam funguje bez jakýchkoli zádrhelů. Pokud odborníci z panelů jsou skutečně takoví špičkoví odborníci, pak pauza dva roky v podávání projektů Grantové agentuře by je neměla existenčně ani výzkumně ohrozit. Mají další možnosti např. v různých evropských programech, např. v současné době sedmirámcový program atd. Daly by se jmenovat ještě i další projekty. Takže pokud členové panelů tvrdí, že by tím byli poškozeni, pak bych hodně zpochybňoval tuto tezi vzhledem k tomu, co jsem právě říkal.

Potom ten druhý krok, který jste, pane premiére, zmínil, to znamená zapojení i zahraničních odborníků, zahraničních vědců do našich odborných panelů, tak to by byl opravdu krok správným směrem a myslím, že v tomto směru se jistě shodneme. Zatím se neshodneme v otázce podávání projektů panelistů, a proto vám položím ještě poslední otázku: proč si myslíte, že právě tito panelisté by byli poškozeni tím, že by dva roky nemohli podávat projekty, když v jiných zemích tato skutečnost je brána jako samozřejmost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a předávám slovo předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, otázka pana poslance Ohlídala, na základě čeho usuzuji, že by tento systém nefungoval, je oprávněná a legitimní. Pohybujeme se však spíše teď na úrovni psychologických hypotéz, nebo by to měla být otázka pro odborníka na behaviorální vědy, zda by opravdu došlo k tomu, že by bylo dost kvalitních odborníků, kteří by šli do těch panelů, přestože by věděli, že dva roky nedosáhnou na žádný projekt, nebo by naopak nastal jev, že by do panelů žádný kvalitní odborník nechtěl jít, protože by nechtěl riskovat, že po ty dva roky nebude mít šanci dosáhnout na projekt. Jsou to dvě podle mého názoru legitimní hypotézy. Možná tím správným krokem bude verifikace hypotézy experimentem, to znamená pokusit se to zavést a pak případně, jestli se tento systém osvědčí, v něm pokračovat, možná u části panelů nebo u některého panelu udělat pilotní projekt. Opět se samozřejmě objeví legitimní námitka, že je nestejné posuzování třeba u jednoho panelu a u ostatních nikoliv.

Já osobně se spíš kloním k hypotéze, že podle mého názoru by kvalitní odborníci do panelů přestali chodit, protože by nechtěli riskovat, že po ty dva roky nemají šanci dosáhnout na konkrétní projekt. Cestou by mohla být možná anonymně provedená anketa mezi panelisty, kde bychom si ověřili hypotézu, zda by přesto byli ochotni působit v panelu i za situace, kdy by neměli právo žádat o grant na svůj projekt, a na základě toho postupovat. Já bych osobně upřednostňoval opravdu jít spíše důsledně cestou nasazení zahraničních expertů a zahraničních odborníků než verifikovat naše hypotézy prostřednictvím experimentů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu poslanci Ohlídalovi.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane premiére, já jsem se zmínil o jedné anketě. V té anketě byla položena přesně tato otázka, jestli by lidé byli ochotni fungovat v panelech i za předpokladu, že dva roky by nemohli podávat projekty. Většina, skoro 70 %, to byla ochotna provádět. Takže já si myslím, že jakási představa v rámci této ankety vznikla, že skutečně to tvrzení, že by se panely vyprázdnily ze strany vynikajících odborníků, není zcela pravdivá.

Když to vezmeme z obecného hlediska, dovedete si, pane premiére, představit, že nějaké výběrové řízení o čemkoli na úrovni obce, na úrovni kraje, které se týká veřejných peněz, že by v té výběrové komisi seděli lidé, kteří by se toho výběrového řízení jako účastníci účastnili? To je naprosto nepředstavitelná představa podle mě. Myslím, že není důvod, proč by ve vědecké oblasti, kde se takto jedná o veřejné peníze, byla prováděna jakási výjimka. A znovu upozorňuji, v jiných zemích se tato skutečnost, to, že panelisté nepodávají projekty, bere jako naprostá samozřejmost. Když řeknete, že u nás tomu tak není, tak tomu prostě nechtějí ani věřit.

Nicméně v této otázce se zřejmě neshodneme. Rád bych od vás slyšel ještě poslední větu. Mohu se tedy spolehnout na to, nebo mohu předpokládat, že se skutečně budete zasazovat o to, aby do všech odborných panelů přišli zahraniční odborníci, to znamená i za předpokladu, že se zvýší náklady na tuto činnost? To je moje teď už opravdu poslední otázka.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím vyslovit nesouhlas s tím, co tady řekl pan poslanec Ohlídal, že se neshodneme. Já to považuji za naprosto legitimní možnost, já se jí budu velmi vážně zabývat. Sejdu se s vedením Grantové agentury, nechám si předložit analýzu oné ankety a určitě je to věc, která je hodná zamyšlení, a já vůbec nevylučuji, že budu prosazovat, aby se Grantová agentura pohnula tímto směrem, to znamená, že by panelisté nesměli žádat o projekty. Já to považuji za jednu z možných cest jako mezikrok k tomu, až budeme mít nalezen dostatečný počet zahraničních odborníků, kteří budou moci v těchto panelech zasednout. Čili já to považuji opravdu za jednu z možných cest a budu o tom s vedením Grantové agentury jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec se ještě hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji, pane premiére, za vaši odpověď. A protože s touto vzájemnou rozpravou jsem celkem spokojen, nebudu navrhovat žádné usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pokud se nikdo další již nehlásí do rozpravy a protože nebylo navrženo žádné usnesení, končím projednávání tohoto sněmovního tisku.

Můžeme přejít k další interpelaci - na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, k interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci nekoncepčnosti kroků na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, sněmovní tisk 343. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP