Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. června 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 169 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - ze zdravotních důvodů, Bureš Jan - z pracovních důvodů, Farský Jan - do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Florián Jan - z pracovních důvodů, Hašek Michal - z důvodu zahraniční cesty, Chalánková Jitka - ze zdravotních důvodů, Jalowiczor Petr - ze zdravotních důvodů, Kaslová Jana - z rodinných důvodů, Koskuba Jiří - z rodinných důvodů, Krátký Jiří - z důvodů zahraniční cesty, Langšádlová Helena - z osobních důvodů, Němeček Vít - bez udání důvodu, Novotný Josef st. - bez udání důvodu, Novotný Josef ml. - z pracovních důvodů, Řápková Ivana - z pracovních důvodů, Schejbalová Jana - z osobních důvodů, Sivera František - z rodinných důvodů, Šarapatka Bořivoj - do 13 hodin z pracovních důvodů, Šlégr Jiří - do 11 hodin z pracovních důvodů, z členů vlády se omlouvá pan ministr Besser Jiří - od 14.30 hodin - z pracovních důvodů, ministr Chalupa Tomáš - do 11 hodin z pracovních důvodů, ministr Kalousek Miroslav - do 11 hodin bez udání důvodu, ministr Jan Kubice - z pracovních důvodů, ministr Karel Schwarzenberg - z důvodu zahraniční cesty, ministr Radek Šmerda - z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 113, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že od 11 hodin budeme pokračovat v přerušené 18. schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud její projednávání neskončí do 13.30 hodin, budeme v ní dále pokračovat 10 až 15 minut po ukončení ústních interpelací. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Nyní zde mám dvě přihlášky s návrhy na změnu schváleného programu. První přihláška je od pana poslance Jana Vidíma, poté pan ministr Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, chtěl bych vás požádat o následující. Poslanecká sněmovna měla včera pevně zařazené body 11, 12, 13, 14, 20 a 44. Jsou to všechno body, u kterých je za vládu předkladatel ministr průmyslu a obchodu. Leč vzhledem k rozsáhlé dopolední rozpravě na ty body nedošla řada. Chtěl bych tedy požádat Sněmovnu, aby tyto body byly pevně zařazeny na zítřek, a to bezprostředně po projednání bodu 73. Čili žádám, aby zítra po bodu 73 byly zařazeny body 11, 12, 13, 14, 20 a 44. Děkuji velmi pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan ministr Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, já bych rád požádal plénum Sněmovny o přeřazení bodu číslo 73, který je pevně zařazen zítra jako první bod, jedná se o novelizaci zákona 48, o veřejném zdravotním pojištění. Z důvodu jednání s odboráři, které uskutečnil pan premiér, bylo slíbeno, že tento zákon bude ještě projednán v pondělí 20. 6. na tripartitě, a já bych žádal jeho zařazení jako pevný bod v úterý 21. 6. ráno. Jedná se bod 73, sněmovní tisk 325. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Sněmovna začíná ve 14 hodin, vnímám to tak, že by to byl první bod ve 14 hodin v úterý.

 

Já tedy zrekapituluji, pokud se nikdo další nehlásí k návrhům na změnu schváleného pořadu schůze, návrhy. Jako první zazněl návrh od pana poslance Vidíma na zařazení bodů 11, 12, 13, 14, 20 a 44 pevně na zítřek po bodu 73. Ale pan ministr požádal o stažení bodu 73. V tom případě by se o těchto bodech jednalo hned v pátek ráno. Já tedy nechám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Vidíma.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 163, z přihlášených 81 pro 66, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zde zazněl návrh od pana ministra Hegera, bod číslo 73, který byl pevně zařazen na zítřek jako první bod, přeřadit na úterý 21. 6. ve 14 hodin. Také o tomto návrhu zahájím hlasování.

 

Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, z přihlášených 87 pro 77, proti 3. Také tento návrh byl schválen.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání prvního bodu dnešního jednacího dne, tedy bodu

113.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První interpelace je interpelace na předsedu vlády Petra Nečase, interpelace poslance Ivana Ohlídala ve věci činnosti Grantové agentury České republiky, sněmovní tisk 342. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem pana premiéra interpeloval v záležitostech týkajících se činnosti Grantové agentury České republiky, jak již bylo v úvodu řečeno. Pan premiér mi odpověděl, ovšem s některými jeho odpověďmi v rámci písemné interpelace jsem nebyl spokojen, proto jsem požádal předsedkyni Sněmovny o umístění této neuspokojené interpelace na plenární jednání Sněmovny. (Neustálý hluk v sále.)

Vážená paní místopředsedkyně, byla byste tak moc laskava a...

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, pokusím se zde zjednat klid. Dámy a pánové, prosím, abyste si vyřizovali věci když tak v kuloárech, aby tady byl klid na tento bod. Prosím vás o pozornost.

Prosím, pane poslanče, zkuste to znovu.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji vám. Já jsem kritizoval na činnosti Grantové agentury České republiky několik konkrétních záležitostí a ty podstatné bych zde zopakoval.

Především se mi nelíbilo, a nelíbí se to i mnoha dalším lidem, to, že členové posuzujících panelů, to znamená lidí, kteří posuzují to, jestli daný projekt dostane grant, čili finanční prostředky na jeho řešení, nebo ne, tak tito členové panelů jsou stabilně úspěšnější v získávání těchto grantů než ostatní. V poslední době ta úspěšnost je větší asi 2,5krát. Dříve to bylo ještě více. Samozřejmě to indikuje různé dohady, čím to je. Je docela možné, že je to v důsledku nepříliš spravedlivého přístupu panelů vůči posuzování jednotlivých projektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP