(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Na hlasy z pléna) Ano, navrhnout? To navrhne, ano, teď už to může navrhnout, správně.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dobře, děkuji. Takže ještě jednou - navrhuji už nyní zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to už obsahem usnesení výboru. Myslím, že jsme učinili všechno, co jsme mohli. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Už nikdo, může ukončit a zřejmě můžeme ukončit i projednávání tohoto bodu v této chvíli. Takže končím projednávání bodu číslo 16 a máme tu bod číslo

17.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

Vítám tady pana primátora Bohuslava Svobodu ve Sněmovně. Jsme tedy zase ve druhém čtení. Jedná se o sněmovní tisk 33. Samozřejmě tématem jsou opět loterie. Požádal bych primátora hlavního města, aby nám tady tento návrh uvedl. Prosím, pane primátore, máte slovo.

 

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na svém zasedání 19. května doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu zamítnutí návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1990 Sb. Dovolte mi konstatovat opětovně, že i vládní návrh řeší pro hlavní město Prahu uspokojivým způsobem zásadní problém současné právní úpravy, a to problém provozování videoloterijních terminálů a jiných technických herních zařízení.

S čím se však hlavní město Praha nemůže ztotožnit, je přechodné ustanovení vládního návrhu, podle něhož povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaná do dne nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky, která nejsou v souladu s touto vyhláškou, zůstávají v platnosti po dobu uvedenou v povolení. Přijetí tohoto ustanovení totiž popřelo základní záměr projednávaného návrhu, to je umožnit občanům účinnou regulaci provozování především videoloterijních terminálů. Do konce roku 2009 byla vydávána povolení na dobu deseti let, to znamená, že značné množství provozovaných videoloterijních terminálů je povoleno až do roku 2019. Zachováním platnosti vydaných povolení v následujících osmi letech se situace v provozování hazardních her v obci nezmění. Pro hlavní město Prahu je takovéto řešení velmi obtížně přijatelné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme to přikázali rozpočtovému výboru, máme už usnesení 33/2. Znovu bych požádal pana poslance Pavla Svobodu, aby k tomu vystoupil. (K dotazu poslance Pavla Svobody mimo mikrofon) Ano, k tomu usnesení, kterého jste se dobrali, něco k tomu, jak to vypadalo a tak.

 

Poslanec Pavel Svoboda: I v tomto případě rozpočtový výbor zaujal následující stanovisko neboli usnesení s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách, zamítla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za tuhle stručnou zprávu a teď k téhle věci otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy. Prosím, pan poslanec Novotný se hlásí.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Já bych už jenom krátce ujistil pana primátora a zastupitele Prahy, že v oponentní zprávě i v pozměňovacím návrhu k oponentní zprávě ze strany Věcí veřejných a zejména v dodatku koaliční smlouvy, kterou v těchto dnech vyjednáváme, je zkrácení přechodného období, aby hazard šel z obecních pozic účinně regulovat. Účinně rovná se přechodné období jeden rok. A znovu zopakuji, i tak jsme dali hazardu tři roky, což je poměrně velice tolerantní, řekl bych až nezodpovědné. Další prodloužení nemá smysl a po včerejším rozhodnutí Ústavního soudu máme pravomoc k tomu, abychom skutečně přechodné období jeden rok uzákonili.

Naopak si myslím, že by bylo nemožné prodlužovat tuto dobu, protože pokud soud řekl, že ty bedny, koncové stanice centrálních systémů a VHP, jsou totéž, a já vás ubezpečuji, že mám posudek z ČVUT, který vám je k dispozici, který toto říká. A už byl k dispozici BIS, vládě Mirka Topolánka, a nebral ho žádný ze státních orgánů na zřetel. A to je zrovna to, co jsem říkal, že je potřeba z toho vyvodit trestní závěry k těmto lidem, kteří kryli podvodné povolení těchto her, vyvedení mimo zákon, vyvedení hazardu z kasin do cukráren, do pizzerií, kamkoliv, a hazard, který nebyl povolen předtím ani v kasinu.

Takže určitě dojde k tomu, že to, co zastupitelstvo města, město Praha rozhodlo, bude vyslyšeno a věřím, že už ve třetím čtení příští týden. A Věci veřejné tímto podmiňují dodatek koaliční smlouvy. A v podstatě setrvání v koalici. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Braný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pane primátore, vážená vládo, nebudu na předřečníka pana Novotného reagovat, protože to postavil na ostří nože, že by se rozpadla koalice, proto jsem se nepřihlásil. Ale též podporuji zkrácení lhůt.

Ale já si myslím pro pana primátora i jeho předřečníka, bývalého primátora Prahy Pavla Béma, že Prahu tlačí ještě jiný problém. Že toho už je příliš. A tady si myslím, nepomůže ani komplexní pozměňovací návrh, ale pomůže jedině nový zákon. Já tady vždycky vzpomínám Itálii, ale to je tzv. stanovení hraničního počtu přístrojů, jeho rozdělení po regionu a dražba míst, a potom ať to regulují obce. Ale v této situaci přeji panu primátorovi Svobodovi a jeho pracovníkům vysoký stupeň statečnosti, aby uregulovali tento byznys a aby se jim podařilo při tom novém komplexním návrhu i při rozhodnutí Ústavního soudu snížit ten počet.

Takže já si myslím, ať už to dopadne, jak chce v tom třetím čtení, že je před vládou jednoznačný úkol nový loterijní zákon. Tam se možná i s panem kolegou Novotným shodneme a tam bychom měli napřít úsilí a nemělo by nás ukolébat to, co jsme teď připravili nějakým kompromisním návrhem. A proto i klub KSČM je pro, aby se udělalo, co je možné, aspoň nějaké minimum, ale určitě, aby se i připravil nový zákon, který právě udělá limity pro počty těchto přístrojů a zařízení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Vidím, že už diskuse zřejmě se vyčerpala, takže snad můžeme obecnou rozpravu ukončit a možná rovnou přejít k rozpravě podrobné. Takže já otevírám rozpravu podrobnou, jestli se do ní někdo nehlásí. Ano, prosím pana poslance Svobodu, aby tady přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych stejně jako v předchozím bodě navrhl s ohledem na to, že skutečně nositelem celého tohoto procesu loterijního zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou vládní návrh, potažmo oponentní zpráva, abych navrhl, podal návrh na zamítnutí tohoto návrhu hlavního města Prahy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP