(10.00 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Řeknu to na příkladu. Při obratu 100 milionů firma zaplatí 10 milionů správní poplatek, čili daní deseti procenty. Ale v okamžiku - a to jsou všechny velké firmy - kdy daní miliardu a více, ten základ, ke zdanění je miliarda, tak limitace 10 milionů udělá z daně desetiprocentní jedno procento. Čili naprosto neuvěřitelná věc, kdy u nás jsou velké loterijní firmy daněny progresivně, ale obráceně, obráceně než u občanů, obráceně, než je logika věci.

A vzhledem k tomu, že my ty malé firmy trestáme zvýšením, sjednocením sazeb odvodu na VPÚ na 20 %, tak musíme povinně, musíme také zrušit tu limitaci správního poplatku pro velké firmy. Přinese to zhruba 0,9 miliardy korun a i to je příjem státního rozpočtu, který peníze nutně potřebuje.

Pak jsem chtěl se ještě zmínit o zásadní věci, která v současné době je na stole. Chtěl bych tohoto vystoupení využít k podnětu k zahájení šetření povolovacího procesu na Ministerstvu financí, kdy přístroje, které vykazovaly všechny známky zákonem podrobně upravených výherních hracích přístrojů, byly vyvedeny mimo zákon, nazvaly se centrální systémy, poté je tato forma, poměrně investičně náročná, upravena různými pseudosystémy, např. ty tripowery, maxpowery a různé jiné švindly. A já bych chtěl využít toho vystoupení, aby se konečně orgány činné v trestním řízení začaly zabývat tím povolovacím procesem, řekly, kdo tento proces nastartoval, kdo ho eskaloval, a vyvodily z toho odpovědnost. A doufám, že i ministr financí si tohohle všimne a zahájí kroky, které povedou k tomu, aby zjistil, kdo za tento švindl může.

Já řeknu ale číslo, které by mělo zajímat obce, zejména vás starosty. Tím, že se překategorizovaly VHP z poměrně neškodných systémů, které představovaly výherní hrací přístroje, se úplně mimo zákon zavedly přístroje, které řádově navyšují sázky, možnosti her, a výplatu prohrajete v centrálním systému za tři čtvrtě hodiny, ale u VHP díky limitaci dvě koruny v herně, pět korun v hospodě, pět korun v herně a padesát korun v kasinu, tu výplatu prohrajete na výherním herním přístroji za deset, dvanáct, patnáct hodin - to už tam sotva vydržíte. Kdežto tady u těch nových systémů jste bez výplaty za tři čtvrtě, za půl hodiny.

Takže tento proces ale měl i negativní důsledky pro obce, které byly trestány za to, že vyhláškami se pokoušejí regulovat hazard ve svých obcích. Místo výherních hracích přístrojů dostaly tyto centrální systémy, a dostaly je bez peněz. Dostaly je bez správních poplatků, a ten rozdíl za ty roky, jak se mi podařilo spočítat, dělá zhruba 11 miliard korun! O tyto peníze byl ochuzen komunál a tyto peníze zůstaly za těch 14 let, protože tento průlom nastal jakýmsi přídavkem, vmetením do zákona v roce 1998, kdy se zavedl § 50 odst. 3, který umožňuje povolovat i jiné v zákoně nevyjmenované hry, a hazard toho využil, že vlastně úředníci Ministerstva financí mohli úplně všechno na základě zmanipulovaných posudků, často přímo vzniklých na plzeňské fakultě a lidmi nechvalně spojenými s touto fakultou, Ústav státu a práva, tak tito lidé si připravili, hazard si tam připravil posudky, kterými prolomil - podvedl zejména obce, které přišly o 11 miliard korun. A já se ptám, kdo za to nese odpovědnost. A byl bych rád, aby se ta věc vyřešila.

Chtěl bych říct, že účelem pozměňovacího návrhu k tomu komplexnímu, nebo oponentní zprávě Věcí veřejných není zvýšením hazardu dosáhnout nějakých extra větších přínosů, jako nějaký vyšší jidášský groš a profitovat na tomhle podnikání. Naší snahou je snížit těch 40 miliard dopadů - a to je ten přínos pro společnost, který bychom měli zdůraznit, nikoli ten přímý daňový, který samozřejmě v současné době chybějících peněz má význam také.

Takže já v podrobné rozpravě potom popíši, co navrhujeme, a děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubu VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak je tady přihlášený pan poslanec Jan Farský, tak ho prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze uvést některá upřesnění informace, která tady zazněla, týkající se oponentní zprávy menšiny.

Já bych chtěl uvést, že na veřejně prospěšné účely, tak jak je tam uváděno, sjednocení na 20 %, tak je velice podrobně hlídáno to, aby nedocházelo k dalšímu zneužívání, a to dvěma způsoby. Jeden je ten, že je povinností smlouvu, kterou se odvádějí prostředky na veřejně prospěšné účely, mít dopředu schválenou povolovacím orgánem, který povoloval loterii. První filtr. Druhý filtr je zveřejnění smluv umožňující dálkový přístup na dobu nejméně pěti let, takže tady je i kontrola veřejnosti a případně dalších příjemců.

Podle propočtu loterijních společností, který dnes nedokážu v tuto chvíli ani ověřit, ani nějak rozporovat, takže ho přijímám, je, že by na veřejně prospěšné účely mělo tímto způsobem být nominálně přisunuto dalších 3,5 miliardy korun, z čehož 3 miliardy by měly jít do rozpočtu obcí a půl miliardy obecně na veřejně prospěšné účely by rozdělovaly společnosti.

Určitě jsou ale další peníze, které dneska mizely v systému přerozdělováním si do vlastních společností loterijních dceřinek, a tím způsobem, těmi dvěma způsoby, které jsem na začátku zmínil, by tímto mělo být zakročeno a znemožněno.

Chtěl bych předtím, než přistoupíme k podrobné rozpravě, na jejímž začátku budeme hlasovat o tom, jestli se oponentní zpráva menšiny stane tím základem pro projednání ve druhém čtení, požádat všechny zde přítomné poslance, bez ohledu na politickou příslušnost, protože téma, které dnes řešíme, je apolitické, aby se k tomuto návrhu připojili, aby pokud možno své osobní ambice utlumili, protože si myslím, že důkazem je to, že ta cesta jednotlivých, byť výborných návrhů, ale návrhů, které postupně jenom roztříští jednotu Poslanecké sněmovny, ta vedla k tomu, že se za dvacet let v podstatě regulovat hazard nepovedlo. My teď máme výjimečnou šanci hazard zregulovat, dát mu pravidla, která lze hlídat, lze dodržovat, a já vás žádám o to, abyste tedy hlas a svoji ruku pro tento návrh zvedli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tohle je poslední vystoupení, které jsem tu měl přihlášené do obecné rozpravy. Takže se ptám, jestli ještě někdo v obecné chce vystoupit, a nebo pokud ne, tak... Ano, prosím, pan poslanec Bém, kterého jsem přehlédl, prosím. To je moje chyba.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vím, že vše, co mělo být a mohlo být řečeno na téma hazard, už tady bylo řečeno mnohokrát v prvním čtení, bylo recyklováno a bude ještě recyklováno v průběhu podrobné rozpravy při čtení třetím. Přesto já jsem tady neměl možnost vystoupit v průběhu prvního čtení a já si tu příležitost nenechám vzít.

Dovolte mi, abych vás seznámil s několika čísly, která tady zazněla, ale nejsem si tak úplně jist, jestli zde zazněla v takovém komplexu, o který já se pokusím.

Hlavní město Praha, Las Vegas, Monte Carlo, Reno - krásná města, úžasná místa na světě. To jedno, co je spojuje kromě krásy, zájmu, atraktivity pro turisty, to jedno, co je spojuje, společný jmenovatel, je hazard, hazardní hry, kasina, výherní hrací přístroje, videoloterijní terminály. Celý ten svět je světem neobyčejně perverzním, je světem peněz, je světem byznysu, ale je také světem chorobného hráčství a je světem obrovských nákladů pro náš veřejný rozpočet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP