(9.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

To bych očekával od Poslanecké sněmovny a navrhuji právě peníze v současné době vyplácené na takzvaně veřejně prospěšné účely postupně vypínat a řízeným způsobem převádět jako výnos používaný napříště na financování rozvoje sportu v České republice. To bych považoval za jaksi mravné, stravitelné a přijatelné břemeno společnosti, kdyby společnost řekla: ano, my tady trpíme loterijní byznys a zároveň s vědomím toho, že loterie a podobné hry jsou spojeny s jistými sociálněpatologickými jevy a riziky především v obcích, tam, kde ten byznys, zejména tedy v malých obcích, tak jako protiváhu tohoto břemene cítíme význam spočívající v tom, že peníze vybírané jako řádné zdanění - opakuji řádná korporátní daň v kombinaci s odvodem - tak používáme tyto peníze na financování a rozvoj sportu v České republice.

Proto, abych dal Sněmovně šanci rozhodovat o modelu, jakou cestou se chce vydat, jsem předložil pozměňovací návrh, který samozřejmě formálně zvednu a krátce odůvodním v podrobné rozpravě. Považuji ale za důležité říci, že právě v tomto pozměňovacím návrhu vypínám, v uvozovkách, i když doslova ve svých účincích to takto je, vypínám část výnosu vázaného odvodu ve prospěch veřejně prospěšných účelů, odebírám je z peněz, které byly a jsou v tuto chvíli dávány ve prospěch těch mnohdy velmi skandálních projektů, a činím z něj napříště řádný výnos zhruba ve výši 900 mil. korun pro obce. Zdůrazňuji, pouze pro obce, které na svém území mají loterie a mají tam hazardní hry. Považoval bych za naprosto nemravné vytvářet nějaký nový typ nákladového břemene, o jehož výnos by se dělily všechny obce bez ohledu na to, jestli na svém území hry a loterie povolily, či nikoliv. Považuji za správné tento objem peněz používat výhradně ve prospěch obcí, které takové hry na svém území mají.

Další komponenty svého pozměňovacího návrhu odůvodním ve svém vystoupení. Opakuji pouze jednu věc, nebo opakuji věc, kterou jsem začal své vystoupení. Považuji za naprosto nepochopitelné, nepochopitelné, že v atmosféře, kdy jsou nám dnes a denně předkládány důkazy o tom, jakým způsobem jsou zneužívány peníze na veřejně prospěšné účely, bude tento objem peněz napříště navyšován ve jménu takzvaného boje o narovnání odvodu na zvolených 20 %. V zásadě se vůbec nejedná o narovnání odvodového břemene, protože pro každý typ hry zůstane odvod jiný, ale za naprosto alarmující považuji fakt, že naroste objem peněz, který bude možno takovýmto způsobem zneužívat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou se přihlásil Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil v návaznosti na vystoupení pana poslance Doktora několik upřesňujících čísel.

Padlo tady, že snad ty prostředky, které mají být vybírány na veřejně prospěšné účely a jejichž objem se má zvýšit, na čemž se pravděpodobně rýsuje shoda tady v Poslanecké sněmovně, nebudou žádným způsobem směřovány do veřejných rozpočtů. Nemusíme to nazývat daní, ale náš návrh, který předkládáme, je, aby se onen výnos sjednotil na 21 % a aby 20 % z celkové částky, která bude vybrána, přešlo automaticky na zvláštní účet Ministerstva školství, které by jej přerozdělovalo ve prospěch sportu.

Myslíme si, že to je správný návrh, návrh, který může pomoci českému sportu a který bude jednoznačně znamenat, že část těchto prostředků bude rozdělována pod dohledem státu, bude rozdělována bez nějakých zásadně větších nákladů tím, že bychom zřizovali nové fondy a podobně, a bude pod kontrolou Ministerstva školství. Jednoznačně také říkám, že sociální demokracie předložila ve svém návrhu regulační principy, které budou především znamenat větší transparentnost užívání prostředků na veřejně prospěšné účely. Protože souhlasím s panem poslancem Doktorem, že skutečně docházelo k mnoha velmi extrémním případům a ke zneužívání těchto prostředků, a my bychom rádi, aby napříště bylo jasné, kdo může inkasovat tyto prostředky, aby to nebyly například společnosti přímo propojené personálně či majetkově s tím, který příspěvky poskytuje, a zároveň aby bylo transparentní a veřejnosti známé a právě například dohledatelné na internetu, kam prostředky v minulosti směřovaly.

Pokud se týká daní, ty jsou plně v kompetenci vládní koalice. Sociální demokracie tady předkládala několikrát návrhy na změny daňového systému, na progresivní zdanění a podobně. Zatím se žádný náš návrh nepodařilo prosadit. Já tomu rozumím, koalice má většinu. Takže prosím, vyříkejte si to v koalici, my určitě návrhy na zdanění hazardu podpoříme, ale přijďte s nimi vy a prosím nediskutujte pouze tady v poslaneckých lavicích. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Josef Cogan se přihlásil s faktickou.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych reagoval touto faktickou poznámkou na kolegu Doktora. Já musím zásadně nesouhlasit vlastně s částí jeho argumentace, a pokud myslel tím, že nebudou nijak řekl bych doplněny veřejné rozpočty v podstatě i ve vztahu k oponentní zprávě, protože tam to nebylo zjevné, jestli to myslí samozřejmě ke všem třem, nebo i k té oponentní zprávě, tak tady je zcela zjevné, že pokud bude oponentní návrh přijat, tak samozřejmě veřejné rozpočty budou posíleny, budou posíleny i v lokacích, kde problém vzniká, protože právě jak místní poplatek za IVT, případně ten trojautomat a véhápéčko, by potom asi skončil v obcích. A asi se shodneme na tom, že obecní rozpočty jsou veřejné rozpočty. A potom vlastně i část odvodů ve výši jedné čtvrtiny by taktéž šla do veřejných rozpočtů obcí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní požádám pana poslance Alfréda Michalíka.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mám tu smůlu, že tady jsem už trošku delší dobu a mohu konstatovat, že prakticky už v období 2002 až 2006 se konaly první pokusy o úpravy loterijního byznysu, protože se ukazuje, že opravdu tam se dějí věci, které nejsou přijatelné a nejsou pro naši společnost dobré. Bohužel kvalitní prací lobbistů a všech lidí s nimi spojených se podařilo to, že nebylo přijato nic dodneška. A mám obavu, abychom neskončili stejným způsobem i s dnešními návrhy. Proto si myslím, že bychom měli některé své ambice zúžit a hlavně dosáhnout toho, abychom dneska nebo příští týden, kdy bude třetí čtení, dosáhli toho, aby byly upraveny základní věci, které nám na loteriích vadí.

Já jsem se přihlásil do diskuse teď, protože se projednává oficiálně stotřicetosmička. Ta byla na rozpočtovém výboru vzata jako základní prvek, který byl schválen, a ke 138 je i oponentní zpráva menšiny rozpočtového výboru, kterou tady představil kolega Farský. Takže prakticky pokud budu hovořit o něčem, tak se to týká znění buď ve smyslu tisku 138, nebo ve smyslu oponentní zprávy.

Já bych zúžil důvody, které mě vedou a které vedou skupinu sociálních demokratů, kteří se do toho pokoušejí vstoupit, na tři takové základní prvky, tři příčiny a tři cíle, které chceme, aby byly v této naší budoucí přijaté novele uplatněny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP