Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. června 2011 v 9.02 hodin
Přítomno: 187 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dovolte mi, abych vás seznámila s omluvami z dnešního jednání.

Z poslanců se omlouvají: Vojtěch Adam - zdravotní důvody, Michal Hašek - zahraniční cesta, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Kateřina Klasnová - zdravotní důvody, Viktor Paggio - bez udání důvodu, ale vidím ho tady, omlouvá se od 11.30 do 14 hodin, Jana Schejbalová - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: do 11 hodin z pracovních důvodů předseda vlády Petr Nečas, z odpoledního jednání pro pracovní důvody Jaromír Drábek, z pracovních důvodů se omlouvá Jan Kubice.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body: 73, 15, 16, 17, 74, 75, 80, 81, 97, 42, 11, 12, 13, 14, 20, 44, 39, 40, 63 a 64. Poté bychom případně pokračovali zákony z bloku druhých čtení.

Nyní se o slovo hlásí pan ministr Heger. Prosím ale o klid!

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedkyně, dovoluji si udělat návrh ke změně programu při dnešním prvním bodu 73, který se týká sněmovního tisku 325. Jedná se o změnu zákona č. 48/1997 Sb. Žádali bychom o přeřazení tohoto bodu jako první bod v pátek ráno.

Já si dovolím uvést stručné odůvodnění. Při rozdávání pozměňovacího návrhu se dodatečně zjistilo, že u části poslanců, kterým byl tento návrh rozdán, chyběla jedna stránka. Jednalo se o technickou chybu, a proto navrhujeme tento bod ještě o dva dny odsunout. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan kolega Petr Gazdík má nyní slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné ráno, vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si zařadit jako druhý dnes pevně zařazený bod po loteriích sněmovní tisk 247, bod 3. Je to novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, přesné zařazení po loteriích znamená, že to jsou ty tři loterie. Nebo které myslíte přesně?

 

Poslanec Petr Gazdík: Za bod 17.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže 15, 16 a 17 jsou loterie. Za bod 17. Ano. Nyní pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, navrhuji přeřadit již pevně zařazené body 39 a 40, sněmovní tisky 376 a 329, za bod číslo 75, což je zákon o protikomunistickém odboji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Byly to body 39 a 40? (39 a 40.) Za bod 75. Ano. Jsou nějaké další návrhy? Paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si navrhnout pevně zařadit na pátek 17. 6. za blok třetích čtení body 63 a 64, sněmovní tisky 267 a 308. Jedná se o smlouvy Ministerstva dopravy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě někdo k návrhu schůze? Pokud nikdo, budeme hlasovat o těch návrzích, které padly.

 

Pan ministr Heger žádá, aby bod 73, sněmovní tisk 325, byl přeřazen na tento pátek jako první bod ráno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 114, přítomno 153, pro 116, proti 5. Tento návrh jsme schválili.

 

Pan poslanec Gazdík navrhuje zařadit jako dnešní čtvrtý bod sněmovní tisk 247, bod číslo 3. - Pane poslanče Gazdíku, prosím, abyste mě teď chvilku sledoval. My tam ten bod přesně v pořadí, jak jste jej žádal zařadit, máme. Po loteriích, po bodech 15, 16 a 17, je zařazen bod 74, třetí čtení jednacího řádu.

Pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Děkuji, paní předsedkyně. Moc se omlouvám, nebyl jsem o tom informován. Stahuji tím svůj návrh.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili stahujete svůj návrh. Je to vyřešeno.

 

Pan poslanec Stanjura navrhuje zařazení bodů 39 a 40 za bod 75.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 115, přítomno 161, pro 97, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Langšádlová žádá Sněmovnu o pevné zařazení bodů 63 a 64 na pátek 17. 6. po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116, přítomno 163, pro 92, proti 16. Návrh byl přijat.

 

To byly tedy úpravy programu schůze.

 

Budeme se věnovat dnes prvnímu zařazenému bodu. Zahajuji projednávání bodu

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Z pověření vlády by měl uvést tento bod pan ministr Kalousek, ale zastoupí jej pan ministr Heger. Prosím pana ministra Hegera, aby se tedy ujal slova. Pan ministr Kalousek je na jednání tripartity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP