(17.40 hodin)
(pokračuje Konečná)

Proto jsem se pana ministra chtěla zeptat na to, jak vidí budoucnost těchto dvou staveb, jak ji vidí v souvislosti s novou koncepcí, která se údajně připravuje, a ráda bych ho také upozornila na to, že přestože většina staveb, které zastavil pan kolega Bárta, byly právě v Moravskoslezském kraji, že Moravskoslezský kraj potřebuje pomoc státu v této věci. Týká se to opět nejen znečištění ovzduší, ale také počtu obyvatel, který tam žije, protože jsme největším krajem, jsme krajem, který má jiné velmi vážné problémy, a velmi bychom přivítali, kdyby Ministerstvo dopravy se na nás nedívalo jako na někoho 400 km vzdáleného, ale bralo tento kraj vážně.

Já upozorňuji, že odpovědi na své dotazy bych byla ráda, aby mi byly doručeny dříve než do 30 dnů, protože se jedná o věci, které náš kraj opravdu pálí, a chtěli bychom znát názor pana ministra. A případně ho budu interpelovat i příští týden, čímž ho upozorňuji, že bych byla ráda, aby si od čtyř do šesti hodin ve čtvrtek příští týden udělal čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak se tu, doufám, setkáte. Teď požádám pana poslance Davida Kádnera, který chce interpelovat Miroslava Kalouska ve věci podniku Sazka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, v posledních měsících jsme svědky evropského a možná i světového unikátu z dílny České republiky - úpadku loterijní společnosti s majoritním podílem na trhu, společnosti, do které dnes a denně tekly miliony korun od našich sázejících občanů a vykazuje závazky ve výši desítek miliard korun vysoce převyšující její majetek.

Je logické, že do této situace se Sazka nedostala ze dne na den, šlo o delší a hlavně postupný proces. Proto se vás, vážený pane ministře jakožto ministra odpovědného mimo jiné za výkon dohledu nad sázkovými a loterijními společnostmi, ptám: Byl jste vy nebo jiný člen vlády, popřípadě některý z vašich spolupracovníků na Ministerstvu financí jako dozorovacího orgánu odpovědnými představiteli BIS informován o ekonomickém nebezpečí hrozícím Sazce? Pokud se tak nestalo, jaká opatření vůči řediteli BIS a dalším odpovědným příslušníkům služby jste z důvodu nedodržení ustanovení § 8 odst. 2 zákona o zpravodajských službách navrhl? O stejnou odpověď vás žádám, poskytla-li zmíněnou varující informaci BIS pozdě v době, kdy již nešlo hrozbě platební neschopnosti Sazky v takové výši zabránit. Pokud se tak stalo, jaké opatření jste, případně vaši spolupracovníci, přijal k zamezení hloubkové platební neschopnosti společnosti Sazka a jak jste dbal na jejich rychlé naplnění. Podotýkám, že vámi medializovanou kontrolu, v jejímž důsledku byla mimo jiné Sazce odňata licence, považuji za opatření opožděné, které také ekonomickému kolapsu Sazky již nezabránilo.

Vzhledem k tomu, že i média informovala o finančních problémech Sazky již na přelomu roku, chci vám, vážený pane ministře, položit ještě jednu otázku. (Předsedající upozorňuje na čas.) Jsem si vědom, že žádná ústřední instituce státní správy (opět upozornění na čas) nemůže reagovat na každý článek v tisku, nicméně se domnívám, že činnost, respektive nečinnost společnosti Sazka se dotýká milionů našich občanů. Proto se vás ptám, jak jste reagoval, jak reagoval orgán dozírající na sázkové a loterijní společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, abyste dodržovali časový limit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za dotaz, pane poslanče. Jak hlubokou relevanci by měla vaše naléhavost za předpokladu, že Sazka by byla státní organizací, státní akciovou společností nebo snad rozpočtovou organizací, příspěvkovou organizací či organizační složkou státu! Ničím takovým však bohužel není. Sazka byla a je zcela privátní institucí. Stát tam nikdy neměl ani akcii. Stát neměl a neměl ani právo na jediného zástupce v orgánech společnosti, v představenstvu či v dozorčí radě. A já si nejsem vědom jediného právního předpisu, který by mohl umožnit státu zasáhnout v ryze soukromé společnosti, ať už se jmenuje Sazka, Fortuna, Synot, či jakkoliv jinak v okamžiku, kdy se tam její vlastník chová ke svému vlastnictví ostudně. Stát prostě nemůže suplovat roli vlastníka. Hospodaření si musí hlídat vlastník sám v orgánech společnosti, tak zní obchodní zákoník, v dozorčí radě a v představenstvu.

Pravda, zákonodárce, když formuloval tuto legislativu, pravděpodobně nepředpokládal, že se najde vlastník, který bude aktivně a účinně ničit svůj vlastní majetek ze všech sil, jako že tak soudruzi z ČSTV činili, až se z nich kouřilo. Ale v tom jim stát nemohl žádným způsobem zabránit. Na to nemá žádný instrument, tak jako nemůže žádnému jinému vlastníkovi zabránit ničit jeho vlastní majetek. To si holt vyřešme v ČSTV sami, jestli ty lidi zažalujeme, budeme je stíhat za to, že nám zničili náš majetek - to teď říkám jako člen ČSTV, ne jako ministr financí. Stát neměl jediný instrument a neměl jedinou možnost, jak tomu zabránit. Stát vůči loterijní společnosti Sazka má jediné kompetence vyplývající z loterijního zákona, kdy je tedy regulátorem a kdy může posuzovat ne to, jestli si vlastník ničí, nebo neničí svůj majetek, ale jestli společnost funguje, nebo nefunguje podle podmínek, za kterých jí byla vydána licence, to znamená stát tam může zajímat jediná věc, jestli plní, nebo neplní podmínky, za kterých jí byla licence vydána. A to Sazka plnila, byť jsme věděli, že tam prostě vlastník účinně ničí svůj majetek.

Ano, ty zprávy jsme dostávali, tak jako je dostáváme o celé řadě jiných institucí. Tam, kde se to týká státních společností, můžeme zasáhnout. Tam, kde se to týká společností ryze právních, tak to prostě bereme na vědomí, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Stát nemá kompetenci v takovém případě zasáhnout a v okamžiku, kdy Sazka nevyplácela výhry, nebo byly mediální informace o tom, že nevyplácí výhry, pak jsem měl právní důvod poslat orgánu dohledu zjistit ne to, jestli Sazka dobře, nebo špatně hospodaří, do toho mi nic není, ale jestli vyplácí, nebo nevyplácí výhry, protože to je jedna z podmínek udělování licence. A protože výhry nevyplácela, tak bylo zahájeno správní řízení.

Pak jsme při této kontrole zjistili, že Sazka také měla na účtě 66 mil. korun, které patřily státu, protože to byly vybrané poplatky, které měla odvést státu, a použila je za jiným účelem. To už je daleko vážnější průšvih, protože to je stejné, jako když neodvedete jako zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění. To nejsou vaše peníze, vy jste jenom jejich správcem a máte je odvést státním fondům. Tak bylo zahájeno druhé správní řízení, které stále probíhá. První skončilo, protože mezitím Sazka výhru doplatila, ale druhé správní řízení vůči požadavkům státu je vážnější věc a nemůže být ukončeno jen tak, že se to doplatí.

A to je všechno. Stát je v tomhle případě regulátor. Ano, vlastník účinně ničil svůj vlastní majetek. Zástupci ČSTV - a teď promiňte, nemám právo to říct jako ministr financí, prosím, abyste to bral jako vyjádření starého sporťáka, podle mého názoru, zdůrazňuji, který se nemusí krýt s názorem vlády - podle mého názoru zástupci ČSTV podvedli všechny své členy a ničili společný majetek sportovců v Sazce, až se z nich kouřilo. Ale to musíme řešit trestněprávním, popřípadě občanskoprávním řízením. Tam nemůže zasáhnout stát svou autoritou, neboť tak zní náš právní řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zeptám se poslance Kádnera - ale zdá se, že mu to stačí, takže můžeme i tuto interpelaci ukončit. Další je interpelace Václava Klučky na ministra Leoše Hegera.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já už jsem trošku tohoto tématu nakousl při interpelacích na premiéra. Tak to zkusím v této chvíli mírně zpřesnit. Když jsem tedy dobrovolný dárce krve bezpříspěvkový, přijdu ráno na odběr, lékaři mě prohlédnou, zjistí, že jsem zdráv a můžu odběr absolvovat, absolvuji odběr, nechám tam 550 mililitrů krve, případně tedy přes 500 mililitrů plazmy, pokud daruji plazmu, a odejdu z transfuzní stanice, tak tam vlastně nechávám něco, co chci, aby pomohlo všem dalším lidem. Já prostě nevím, jak se s tímto materiálem dále pracuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP