(17.20 hodin)

 

Poslanec David Kádner: Já děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře, bývalý čelný představitel ODS v Ústeckém kraji, exsenátor a exprimátor města Chomutova Alexandr Novák, byl dne 14. 12. 2010 Okresním soudem v Chomutově uznán vinným za přijetí úplatku ve výši 43 mil. korun za prodej plynárenských a energetických akcií společnosti Severočeská plynárenská a Severočeská energetika Děčín z majetku města Chomutova německé společnosti VNG-Verbundenz Gas. Úplatek nakonec skončil přes kyperskou společnost Intercontractor na rakouském soukromém účtu Alexandra Nováka a jeho manželky Evy. Za tento čin byl Alexandr Novák odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu odnětí svobody a pokutě 5 mil. korun. Rozsudek není pravomocný, neboť se Alexandr Novák na místě proti rozsudku odvolal.

Uvedený rozsudek vyvolal ve veřejnosti na severu Čech obeznámené jak s případem, tak i s další činností a pověstí Alexandra Nováka rozpaky a rezignaci na víru v nezávislost a objektivnost našich soudů. V této souvislosti se vás, vážený pane ministře, ptám: Za prvé, jak je možné, že Alexandr Novák byl za prokazatelný prospěch velkého rozsahu potrestán pouze podmíněným trestem a pokutou, ačkoliv trestní zákoník v § 331 přijetí úplatku, odst. 4 stanoví za takový trestný čin trest nepodmíněný v rozsahu (předsedající upozorňuje na čas) 5 až 12 let. Uložení takového trestu je v rozporu s ustanovením § 39 a 42 písm. f) zneužití postavení primátora trestního zákona. A navíc uložení neoprávněného majetkového prospěchu v celé výši (předsedající upozorňuje na čas) § 70 až 72 trestního zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, upozorňuji, že vám vypršel.

 

Poslanec David Kádner: Tak jestli můžu přečíst jenom ten konec?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak konec přečtěte.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane ministře, očekávám vaši námitku, že vám jako ministru spravedlnosti nepřísluší zasahovat do výkonu soudní moci a ani soudní rozhodnutí komentovat. Přesto se domnívám, že máte k dispozici nástroje, kterými můžete ze své pozice přispět k postupné obnově víry našich občanů ve spravedlnost a opravdu rovným přístupem ke všem souzeným osobám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Jenom upozorňuji vystupující, že na tabuli vám běží čas, takže si to můžete kontrolovat.

A teď prosím, protože Jiří Pospíšil tu není, takže to bude písemně, další je pan poslanec Robin Böhnisch, který tu ale zřejmě není, si myslím. Takže pak by to znamenalo, že další je pan poslanec Jan Klán na ministra Dobeše.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, ale jak tak koukám, pan ministr tady není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom bych chtěl požádat pana ministra Dobeše, pokud je někde poblíž, aby se dostavil.

 

Poslanec Jan Klán: Někde tady je. Já budu číst tedy radši, bude to lepší. (Ministr přichází.) Už je tady.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Vážený pane ministře, v nedávné době se ke mně dostala informace, že se bude finančně zatěžovat střední školství. Toto finanční zatížení by mělo spočívat v tom, že bude povinnost škol za každou kopii, která bude zhotovena pro studenty, zaplatit občanskému sdružení Dilia poplatek 20 haléřů. Toto mé tvrzení vyplývá z porady ředitelů středních škol ve Středočeském kraji, která se konala dne 10. dubna 2011. Cituji: "Tématem číslo jedna byly peníze. Stručně: Je jich málo a víc jich nebude. Jsme vyzýváni k maximálním úsporám. Krize dorazila i k nám. Kdo tomu nevěří, bude zaskočen. Žádné tonery, papíry, pomůcky, knihy. Aby toho nebylo dost, jsme povinni platit Dilii za každou kopii, kterou pro žáky zhotovíme, poplatek 20 haléřů. Očekávejte tedy od 1. září 2011 zdražení."

Chci se vás tedy, pane ministře, zeptat, proč se má na jedné straně, viz výše uvedená citace, šetřit a na druhé straně finančně zatížit střední školství. Konkrétní otázka tedy spočívá v tom, proč by se mělo platit za provedené kopie a proč navíc právě tomuto občanskému sdružení Dilia.

A ještě tady mám jednu otázku - zda se budou poplatky Dilii odvádět i ze základních a vysokých škol po celé České republice. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám pana ministra, aby se chopil odpovědi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, pane poslanče, já jsem se zdržel, protože jsem zadal nejmenované bezpečnostní agentuře, aby mně data zjistila. To byl žert, ano. Zjišťovali to moji úředníci ministerstva. (S úsměvem.)

Já jsem zjistil - a už budu citovat, to není z mé hlavy, to jsem skutečně musel vypátrat: "Používání kopírek ve veřejných prostorách i na školách tím pádem upravuje autorský zákon." Je to dáno zákonem. Ministerstvo školství není autorem tohoto zákona, není ani v gesci tato problematika. A teď: Výběrem částky z každé kopie bylo Ministerstvem kultury - tudíž můj soused po pravici - určeno občanské sdružení Dilia. To znamená, z pozice ministra školství v tuto chvíli nemám žádnou pravomoc ani možnost ovlivnit, proč je to Dilia, proč je to dvacet haléřů. Obecně můžu říct, že když se něco kopíruje, tak se za to musí platit. Ale bylo by dobré možná se obrátit na kolegu Bessera s tím, jak byla Dilia vybrána a jak to je.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Já vám děkuji, pane ministře, za odpověď a obrátím se na pana ministra Bessera. Ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď postoupíme k panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. Ale jeho ministr tu také není přítomen. Prosím, můžete.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane nepřítomný ministře, vaše písemná odpověď na mou interpelaci pronesenou ve vaší nepřítomnosti ze dne 26. 5. mě naprosto neuspokojila. Vyjmu z ní část - cituji: "K vámi přednesené interpelaci sděluji, že jsem svůj podíl ve firmě SUB S.A. neprodleně po svém nástupu na Ministerstvo vnitra převedl na druhého společníka, a nevidím proto důvod, abych se k činnostem této firmy jakkoli vyjadřoval. Pokud jde o mne osobně, uvádím, že jsem žádnou smlouvu na veřejnou zakázku pro tuto firmu se státní institucí neuzavřel. Současně sděluji, že společnost SUB S.A. neprováděla a neprovádí žádnou veřejnou zakázku pro Ministerstvo vnitra." Konec citace.

Myslím si, pane ministře, že mám jako poslanec právo na informace, a já o koze a vy o voze. Proto pro jistotu přečtu interpelaci z minule znovu: Zajímá mě, zda budete moci dnes ústně a v krátké době podrobně a písemně ukázat, jaké zakázky jste s vaší firmou SUB S.A. získal z české státní správy od okamžiku vzniku této firmy. Státní správou myslím ministerstva, centrální instituce a orgány, podniky se státní účastí. Sdělte mi prosím, kolik z těchto zakázek vaše firma obdržela peněz a co konkrétně za ně odpracovala. Myslím, že nic z těchto otázek není nadbytečné. Věřím, pane ministře, že překonáte ostych, kterým trpíte, a začnete se od příště interpelací osobně zúčastňovat. A dále, že mi a Sněmovně dokážete v rámci interpelací odpovědět na mnou položené otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tolik tedy interpelace pana poslance Paroubka. Já mám špatnou zprávu pro paní poslankyni Konečnou, protože ministr Šmerda se omluvil po té poslední interpelaci, takže vy také můžete pouze přednést. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo (s povzdechem). Já bych jenom chtěla upozornit diváky, že je půl šesté večer a přítomnost ministrů v této Sněmovně se zmenšuje poměrem času, který by zde zřejmě museli strávit. Takže můj pozměňovací návrh bude jistě přijat ve Sněmovně k jednacímu řádu, aby aspoň ta kultura z toho něco měla, když my už z toho nic nemáme. Nicméně k mé interpelaci. Mě moc mrzí, že tu pan ministr Šmerda není, protože já jsem mu tu otázku dávala i dopředu. Nicméně dovolte mi se tedy zeptat alespoň tak, aby mi bylo písemně zodpovězeno.

Já jsem interpelovala pana premiéra Nečase několikrát ohledně zpoplatnění dálnice D1 úseku kolem Ostravy. Jedná se o zhruba 20 km. My se tady neustále bavíme o čistotě ovzduší v ostravské aglomeraci a já jsem přesvědčena - a nejen já, ale dneska už i odborná veřejnost - o tom, že pokud bychom uměli zrušit zpoplatnění dálnice D1 v úseku kolem Ostravy, tak bychom opravdu byli schopni odvést dopravu z centra Ostravy, a to dopravu, která způsobuje minimálně třetinu znečištění, které v Ostravě občané musí dýchat. A protože pan premiér Nečas mi odpověděl, že má zájem na tom, aby toto bylo uskutečněno, že o tom s panem ministrem dopravy bude jednat a následně že je nutné, aby jednalo Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem dopravy, ráda bych se pana ministra zeptala, zda opravdu došlo k jednání mezi ním a premiérem na toto téma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP