(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to bude, předpokládám, odpovězeno písemně. Můžeme jít dále k paní poslankyni Daně Filipi, která má v úmyslu interpelovat ministra Jiřího Bessera. Prosím, máte tedy slovo.

 

Poslankyně Dana Filipi: Dobrý den, vážený pane místopředsedo. Pane ministře, počátkem tohoto týdne jsem se z médií dozvěděla informaci o transformaci Státní opery Praha a Národního divadla Praha, která prakticky znamená sloučení těchto dvou institucí v jednu. Na jednání podvýboru pro kulturu jste prohlásil, že jste pro zachování obou scén a všech souborů. Současně jste informoval o vytvoření pracovní skupiny vedené panem náměstkem Zdráhalem, která se situací v obou institucích zabývá. V březnu na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanci z vašich úst slyšeli, že všechny zvěsti o slučování Národního divadla a Státní opery jsou pouze dohady a zmiňovaná pracovní skupina situaci stále ještě vyhodnocuje. Jednání výboru bylo přerušeno s tím, že bude pokračovat, až pracovní skupina dokončí svou činnost, což se nestalo.

Mám na vás v souvislosti s transformací dvě otázky. V čem podle vás bude spočívat umělecký přínos avizovaných změn? A je pravda, že případné personální změny se budou týkat nejdříve sezóny 2012-2013? Podle informací deníku Práva jste to pronesl na tiskové konferenci. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Besser je připraven a já mu uděluji slovo. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji, pane předsedající. Vážení přítomní, paní kolegyně, vaše otázky jsou opět položeny na základě informací z médií a jsou položeny tak, že jsou vytrženy z celého kontextu transformace. Pokud, a už jsem na to v této Sněmovně upozorňoval, chcete relevantní informace, otevřené a ověřené a veřejně přístupné, prosím, spíše než média doporučuji webové stránky Ministerstva kultury, kde je vše jasně popsáno, a vaše otázky byste si po přečtení jistě dokázala odpovědět sama.

Odpovím vám ale na to, proč byl přerušen tento bod při projednávání ve výboru pro kulturu, případně ve velkém výboru pro školství, vzdělání a kulturu, protože jsem slíbil, že ho přinesu, až bude kompletně dopracován. Kompletní dopracování je zde v celé této transformaci popsáno. Bohudík a zároveň bohužel jsme při tom zjistili, že pro takový ambiciózní projekt, jakým je transformace těchto dvou velmi významných kulturních institucí českého státu, je potřeba vytvořit i určité legislativní změny a vytvořit pro ně ekonomické prostředí. To nejde při procesu, který jste nazývali ze dne na den řezem. To není ze dne na den řez, to je skutečná transformace, která by měla přinést skutečně to, co jste pojmenovala, že je naším cílem. A vězte, že plán je připraven na léta 2012 a 2015, čili není možné ho zpracovat během dvou tří měsíců.

Já svůj slib splním a samozřejmě, až budu pozván do podvýboru pro kulturu, případně do výboru pro kulturu, předložím vám ten dílčí materiál. Nemyslím si však, že v současné době je nutné tento materiál zveřejňovat. Vzhledem ale k tomu, že zároveň jsme byli mediálně napadáni, proč to nechceme sdělit a nechceme říci, jaký je současný stav, v pondělí tohoto týdne jsme uspořádali tiskovou konferenci na Ministerstvu kultury a seznámili jsme, věřím, že nejen odbornou veřejnost, ale celou veřejnost s postupem transformace i s cíli, které od ní očekáváme. Detaily jsem slíbil na září tohoto roku, dříve k tomu skutečně nedojde a myslím si, že nebudou ohroženy žádné plány ani Národního divadla, ani Státní opery.

Majetkové propojení pod jedním ičem Národního divadla není protizákonné, jak někde zaznívalo, vždyť k tomuto procesu už opakovaně došlo při integraci Laterny Magiky do Národního divadla. Obě instituce budou nadále tvořit samostatné účetní jednotky a značka Státní opera zůstane zachována, zůstane i to, co jsem slíbil, že budou zachovány orchestry jak Národního divadla, tak Státní opery, tak budou zachovány sbory Národního divadla a Státní opery Praha a organizačně se ani neslučují, zůstávají samostatné.

Že dojde ke spojení baletních souborů a vznikne první baletní těleso této země, je myslím nasnadě. Možná někdo nezaznamenal to, že stálých zaměstnanců baletu Státní opery Praha je v těch uměleckých složkách 13. Propojení určitě nepřinese to, že by z Prahy odešla klasika na úrovni baletních pódií, ale bude skutečně vytvořeno jedno velké baletní těleso a všichni baletní umělci se budou moci zapojit jak do klasiky, tak do moderního tance a budou tak koncipovány obě scény.

Dojde ke sloučení sboru sólistů opery Národního divadla a Státní opery Praha. Nemyslím si, že je urážkou býti sólistou Státní opery Praha a Národního divadla. Myslím si, že naopak to zvýší kredit všech těchto sólistů. Vždyť ředitelé těchto institucí vzájemně sólisty oslovovali, ať vystupují na scénách křížem. Činohra Národního divadla pokračuje bez jakýchkoliv změn.

Všechny věci, které se budou týkat mzdové politiky, personálních věcí, budou dořešeny postupně. Já bych jenom chtěl odpovědět na otázku, kde chceme ušetřit. Ušetřit chceme především na managementu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, promiňte, pane ministře, omlouvám se. Ještě budete myslím moci zareagovat, pokud paní poslankyně ještě učiní doplňující dotaz, tak vám tedy umožní také ještě i doplnit svou odpověď. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Filipi: Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, příští týden je svolán podvýbor pro kulturu, kde jistě všichni mí kolegové uvítají, pokud nám odpovíte na naše otázky. Bude na to větší časový prostor, takže rádi tuto věc probereme důkladněji.

Ale ještě k mé druhé otázce, co se týká personálních změn. Jistě chápete, že zaměstnanci obou institucí se cítí poněkud ohroženi, a proto jsem jenom chtěla slyšet z vašich úst potvrzení toho, co jste údajně řekl, že personální změny budou až nejdříve v sezóně 2012-2013. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, jestli ještě můžete reagovat.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Ano, mohu reagovat. Personální změny managementu je možné předpokládat mnohem dřív, uměleckých složek se žádné personálie v současné době, dříve než jste řekla, v žádném případě netýkají. Všichni členové orchestrů a souborů zůstávají nadále v zaměstnaneckém poměru, to je myslím dobrá zpráva. Všichni, kteří se podílejí na managementu Národního divadla a Státní opery samozřejmě budou muset potvrdit ve výběrových řízeních svoje pozice, s tím vším transformace v oblasti personální politiky počítá.

Já bych jenom chtěl říci, že finanční prostředky, které ušetříme na nesmyslném utrácení ve Státní opeře, které jdou především do soukromých firem a najímání služeb a plýtvání na počtu managementu v Národním divadle, které budou uspořeny, budou převedeny legislativní úpravou do mzdových prostředků a z vlastní kapitoly Ministerstva kultury se budu snažit vytvořit takové platové podmínky všech souborů Národního divadla a Státní opery, aby skutečně to byly jedny z prvních souborů naší země a lidé si vážili toho, že tam pracují, a měli tendenci se neustále zlepšovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP