(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana ministra, aby reagoval.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Tak ta síť je velká. Síť veřejných škol, soukromých škol. Je třeba říci, že Akreditační komise uděluje akreditaci studijních programů a vydáváme státní souhlas ke vzniku soukromých škol. Tady je potřeba se shodnout na tom, a já s vámi souhlasím, že je potřeba síť stabilizovat a nezvyšovat, včetně a zejména co se týká soukromých škol, to znamená udělování státního souhlasu. A pak mít přísnější - a to je ta diskuse ve věcném záměru - přísnější kritéria pro reakreditaci stávajících škol. A bavit se o tom, a to je otázka, jestli mít Akreditační komisi v této podobě, dát jí nějakou podporu, nebo vytvořit, jak říkají někteří odborníci, agenturu, která bude mít větší zázemí a bude mít větší zásah a větší možnosti k reakreditaci a k zvážení odebrání souhlasu škole. To znamená zpřísnit kritéria, ale mít i zázemí, agendu pro akreditaci. Protože dnešní Akreditační komise se schází párkrát do roka, jsou tam lidé, kteří mají své úvazky, a já vnímám, že tato podoba hlavně díky síti vysokých škol se přežila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je konec interpelace a poprosím pana poslance Václava Neubauera. Pan ministr tady je, můžete začít.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře dopravy, finanční situace v Českých dráhách je všem obecně známa. Nejen na osobní dopravu, obnovení vozového parku a podobně přispívá stát, kraje, obce, ale i samotní cestující značné finanční prostředky. Co je však do nebe volající, je ustavení nové funkce podnikového ombudsmana, a řeknu přímo, trafika pro pana Petra Fejka.

Vážený pane ministře, je tomu opravdu tak, že ombudsman Českých drah má stanoven měsíční plat ve výši 270 tisíc korun a k tomu téměř dalších 100 tisíc korun navíc jako příspěvek na pojištění a jiné požitky? Je pravda, že ombudsman Českých drah Petr Fejk obdržel smlouvu na tzv. zlatý padák, který mu zaručuje pro případ, že odejde, celých 24 měsíčních platů, tedy 6 mil. 480 tis. korun?

Při dnešní dopolední, ale i odpolední interpelaci pan premiér Petr Nečas přislíbil, že stanovený plat ombudsmana prověří. V Parlamentních listech jsem si však přečetl vaše vyjádření prostřednictvím tiskového mluvčího, že do platů managementu Českých drah nehodláte zasahovat. Je tomu opravdu tak? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Šmerdu, aby reagoval na interpelaci pana poslance Neubauera. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Děkuji, já nejdříve řeknu několik fakt. Pan doktor Petr Fejk je ředitelem odboru ombudsmana kvality Českých drah, a to od 1. března letošního roku. Jeho činnost prochází napříč celou firmou a je primárně zaměřena na péči o zákazníky. Výhledově se počítá s tím, že tento ředitel by měl mít na starosti několik desítek zaměstnanců, kteří by měli pečovat o zákazníky Českých drah. Pokud uvedu několik fakt, tak vzhledem k tomu, že České dráhy denně vypraví téměř 7000 vlaků a ročně přepraví 160 mil. cestujících, tak svým způsobem já jako ministr chápu snahu managementu získávat více informací od svých zákazníků a chápu jejich snahu směřovat k větší kvalitě.

Samozřejmě, tu funkci zřizovat nebo nezřizovat je výsostné právo představenstva Českých drah jako akciové společnosti a ministr ani předseda vlády by neměl, ani tu možnost nemá, jestli nějakou takovouto funkci zřídí, nebo nezřídí. Plat ombudsmana stejně jako jiných zaměstnanců je plně v kompetenci Českých drah. Je mi to líto se dopustit drobné podpásovky, protože toho člověka si vážím, ale pokud je pan poslanec členem poslaneckého klubu ČSSD, tak co se týká personální politiky a stanovování platů, tak by se měl obrátit na personálního náměstka generálního ředitele Českých drah Pavla Švagra, který se na tom intenzivně podílí.

Co se týká vůbec řízení Českých drah, tak zákon o dráhách stanoví to, že vlastnická práva vykonává tzv. řídící výbor Českých drah, který je složen ze sedmi zástupců, kdy Ministerstvo dopravy má čtyři členy, jednoho člena má Ministerstvo financí, jednoho člena Ministerstvo pro místní rozvoj a jednoho člena Ministerstvo obrany. Tento řídící výbor jako valná hromada volí dozorčí radu a dozorčí rada jmenuje a odvolává představenstvo. A představenstvo rozhoduje o organizační struktuře Českých drah včetně systému odměňování.

Přes tyto čtyři úrovně já jako ministr samozřejmě mohu svým doporučením nebo svou snahou získat informace, leccos ovlivnit. Já jsem taky na pokyn pana předsedy vlády učinil, to znamená, obrátil jsem se na svého prvního náměstka, který vykonával funkci předsedy dozorčí rady, aby mi připravil seznam všech vedoucích funkcionářů a úrovně jejich platů, ale v tuto chvíli, omlouvám se za to, není to motivováno tím, že bych chtěl něco utajit, já tuto informaci ještě ani přesnou nemám a zajímá mě v celém souhrnu, i co se týká platů například personálního náměstka Českých drah. A pokud ten právní názor bude takový, že jsou to informace možné ke zveřejnění, protože se tady liší dva právní názory, ať už názor Nejvyššího správního soudu, který říká, že tuto informaci je možné zveřejnit, kdežto Úřad pro ochranu osobních údajů, a je to v řádu několika dnů, vydal stanovisko přesně opačné. Až se zorientuji i jako právník v těchto názorech, tak pak nemám problém tyto věci dále komunikovat.

Poslední věc. Musím říci, že naprosto popírám to, protože jsem i byl členem dozorčí rady Českých drah v tu chvíli, kdy se ta funkce zřizovala, že by to byla nějaká účelová trafika. Vzhledem k původnímu působení pana Fejka a jeho řekl bych výsledkům v organizaci Zoologická zahrada Praha, tak přesně takový typ člověka, vím, České dráhy poptávaly. A pokud České dráhy mají uspět v rámci trhu, který se postupně liberalizuje, a vzhledem k tomu, že pouštíme další soukromé přepravce, kteří jsou zejména známi tím, že poskytují vysokou kvalitu těchto služeb, tak si myslím, že tato funkce v rámci Českých drah má místo. Zdali ten plat je přiměřený práci, to nechť hodnotí management a já se na to mohu pouze optat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bude ještě chtít pan poslanec Neubauer? Nebude. Takže tím pádem můžeme ukončit tuto interpelaci, panu ministrovi děkuji.

Máme tu další interpelaci, to je paní poslankyně Ivana Levá. Ovšem váš ministr, jak jinak, je omluven. Tak prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. V nepřítomnosti oslovuji vás, vážený pane ministře. Dovolte, abych tlumočila nesouhlas občanů a starostů mikroregionu Plánice se zrušením obvodního oddělení Plánice. Z organizačních důvodů bylo toto oddělení zrušeno již jednou, v roce 1985. Vývoj ukázal, že šlo o rozhodnutí chybné, což lze doložit nárůstem kriminality v této oblasti po zrušení. Udělat chybu jednou je lidské, opakovat ji je nerozumné. Teritorium služebního obvodu zaujímá 198 km čtverečních, je v něm přihlášeno k trvalému pobytu více než 4560 obyvatel. Nachází se tu 52 obcí spadajících pod 15 obecních úřadů a tři městské úřady. Je zde přes 400 rekreačních objektů a veliké rybníky vyžadující zvýšený výkon služby proti pytlákům. Jde tedy o poměrně velký obvod.

Po roce 2009 z tabulkových 13 míst zůstalo 11 policistů, jejichž obětavé pracovní nasazení zamezilo v uplynulých letech navyšování trestné činnosti, převážně se jedná o vloupání. Převedení oddělení na policejní stanici bude znamenat nejen nárůst kriminálních činů, ale především dojde ke zhoršení možnosti preventivní činnosti policie. A preventivní činnost já považuji za velmi důležitou. Ušetří podle mého soudu nejvíce peněz. Krádeže, pytláctví, výtržnictví, to vše lidi v regionu trápí. Platí si daně stejně jako občané v jiných oblastech, tudíž mají stejné právo na bezpečí a ochranu svého majetku.

Žádám vás, pane ministře, zvažte, prosím, tento krok. Šetřit zde není opravdu na místě. Děkuji za písemnou odpověď.***




Přihlásit/registrovat se do ISP