(16.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Takže se vracíme k tomuto osvědčenému modelu a pokusíme se zafixovat podobu té státní maturity, těch povinných předmětů tak, jak je to dneska, protože ze zákona 561 by příští rok měla být informatika a měly by být přidávány další předměty. Vidím to velmi nešťastné. Zafixujme český jazyk, volba mezi matematikou a cizím jazykem s tím, že já bych rád za tři roky měl český jazyk, matematiku, cizí jazyk. Mezitím věřím, že proběhnou srovnávací zkoušky na základních školách v 5. a 9. třídách z matematiky, češtiny a angličtiny. Věřím, že to je jedna z cest, jak tu kvalitu zvednout.

Takže vyhodnocení bude, část musí být na CERMATu, revize tohoto vyhodnocení bude na ministerstvu, dostanete zprávu jak výsledcích, tak o změnách, tak i o vyhodnocení.

To, co se děje, že někteří studenti jsou nespokojeni, tak to já čekám. Já si nedovedu představit, že budou všichni spokojeni. Ale já mám jednu věc - já říkám, je možné diskutovat, je možné těm studentům toto vysvětlovat, ale není možné ustoupit. Všichni ministři přede mnou za těch 15 let, kteří ustoupili od státní maturity, studentům vymetli cestičky. Ale všude za našimi hranicemi se ty cestičky nezametají a studenti podstupují nějaký standard, který stanoví stát, něco, co stojí, je to náročnější, ale je to správné. A já i v tomto nepopulárním postoji hodlám setrvat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď požádám pana poslance, aby doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pokud bude hodnocení provádět CERMAT a následně potom Ministerstvo školství, tak mám obavy, že toto hodnocení nemusí být zcela objektivní. A to z prostého důvodu, že obě dvě tyto instituce byly vlastně aktéry té první státní maturity. To za prvé.

A za druhé. Všiml jsem si některých testů, které se týkají nižší úrovně státní maturity. Tyto testy jsou téměř triviální. A pokud neuspělo na některých školách více než 30 % studentů, tak to bohužel je fatální obraz nízké úrovně středního školství v České republice. Na tom se snad shodneme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Dobeš doplní.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Tak částečný souhlas, částečný nesouhlas. Podobu státní maturity formovali mj. politici. To je potřeba říct. A otázka, jestli nevěříme úředníkům na svých ministerstvech - proč je pak platíme? Pak se tady shodněme ve Sněmovně, že zrušíme úředníky na ministerstvech, protože jsou neobjektivní, a peníze, já nevím, dejme, nevím kam. Ale já mám vcelku jasný postup úředníků. Je potřeba mít úměrný počet, aby pracovali efektivně. Ale pak jsou to oni, úředníci ministerstva, oni odborníci, kteří mají mít jasný postoj. A my se na ně musíme spolehnout. Na kvalitní, efektivní úředníky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A to bude zřejmě konec této interpelace a můžeme pokročit. Paní poslankyně Květa Matušovská bude interpelovat také ministra Dobeše.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, v posledních měsících se intenzivně v rámci své poslanecké činnosti věnuji problematice vysokých škol a musím konstatovat, že situace na veřejných vysokých školách není zcela uspokojivá a je potřeba vnímat velký pocit rozčarování a nejistoty akademických pracovníků. Na jedné straně jsou univerzity tlačeny do náročné situace z hlediska financování a necitelných zásahů v kontextu s hodnocením vysokých škol, na druhé straně zavedený boloňský systém se nejeví jako ideální volba, což potvrzují diskuse o zveřejnění kritiky profesora Konrada Liessmanna z Vídeňské univerzity.

Ptám se proto: Je přínosem stále snižovat příspěvek na studenta? Udělovat další akreditace novým vysokým školám bez ohledu na dbání kvality stávajících vysokých škol tak, aby vznikla znovu konkurence mezi studenty a na vysoké školy se dostávali jen studenti s dobrými výsledky a ne každý, kdo se přihlásí? Nevede stále větší rozmělňování studentů vzhledem k vyššímu počtu vysokých škol a oborů ke snižování kvality celku vlivem odstranění konkurence na straně poptávky? Jak je možné, že v rámci akreditací jsou docenti a profesoři na více jak jedné škole, resp. jejich úvazky jsou v součtu vyšší jak jedna? Pane ministře, děkuji za odpověď a za vysvětlení výše uvedeného.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Dobeše ještě jednou. Máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, ono to myslím plynule naváže. Já myslím, že vysoké školy nejsou v jiném stavu než naše základní školy a střední školy, tzn. je jich strašně moc. Studentů, a ta demografie ubývá - platíme na hlavu normativem a neměříme dostatečně kvalitu. Já jsem si říkal, co to je. A my do toho musíme udělat nějaký řez. Nemůžeme na jednu stranu říct, že je nejistota akademiků z toho že na ministerstvu se pokoušíme měnit model financování, kdy normativní stoprocentní poměr, kdy dáváme za studenta, se pokoušíme a pokusili jsme a vyhádali jsme s akademickou reprezentací na poměr 80/20 - my 80 % platíme normativ a 20 % platíme na kvalitu těch studentů a diktujeme si ty prvky kvality.

Mimo jiné, a souvisí to opět s akreditací, jeden prvek kvality je registr docentů a profesorů. To je něco, co zavedla novelizace zákona o vysokých školách s účinností červenec 2010 a co se během podzimu 2010 zrealizovalo, že školy měly povinnost naplnit ten registr docentů a profesorů.

Co se týče těch úvazků, tak já mám pocit, že právě tento registr dává první hranice proti tzv. létajícím profesorům a docentům, protože zákoník práce nerozlišuje vedlejší - hlavní pracovní poměr. Je to všechno na úroveň. A my říkáme - akreditace, akreditační komise, ministerstvo akceptují, že ten úvazek je minimálně 0,7, není menší v tom registru, ale nesmí být větší při součtu všech škol, než je 1,75. Je to první mantinel, který jsme nastavili a který garantuje, že nebude osm vysokých škol, které bude zaštiťovat pro ten obor jeden profesor. Takže ta cesta jde dál.

Co se týče problematiky vysokoškolské, tak víte, že v tuto chvíli se diskutuje věcný záměr o vysokých školách. Já jsem v kuloáru už panu prof. Ohlídalovi říkal, že jsme udělali jednu zásadní personální změnu. Je mi ctí, že náměstek pro vysoké školy pan prof. Wilhelm, kterého jsem k 1. 6. jmenoval, a my v tuto chvíli chystáme velké setkání rektorů, emeritních rektorů a profesorů, lidí, kteří mají co říct, politiků z této Sněmovny, co se zabývají školstvím, bude to 29. 6. A vezmeme všechny ty čtyři věcné záměry - tam, kam jsme se v tom zatím záměru dostali. Vypíchneme z nich klíčové věci, které tam mají být, a otevřeme úplně od začátku diskusi o této problematice. A akreditace je jeden ze stěžejních bodů. Budeme se bavit, jestli budeme akreditovat celé vysoké školy, nebo se budeme držet oborové akreditace a necháme opět rozproudit velkou odbornou diskusi.

Záměr vysokoškolského zákona bych chtěl dát v definitivní podobě v listopadu 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Odpověď zazněla. Prosím paní poslankyni, ona doplní svou interpelaci.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Já děkuji za odpověď. Ale ještě jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem bude přistupováno ke vzniku soukromých vysokých škol zahraničních subjektů a jak budeme chránit naše špičkové vysoké školy, které budou čelit tlaku zahraničního kapitálu plynoucího do těchto vysokých škol. Právě tento vstup popisuje, jak jste teď uvedl, pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách ze dne 23. 2. Zdá se mi, že tento nevratný proces by mohl vést k devastaci a likvidaci českého školství, což by mohlo někomu velice přijít vhod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP