(11.00 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Ještě než budeme hlasovat, chtěla bych ještě přečíst nějaké omluvy. Pan poslanec Smutný prosí omluvit - omluvu jsem vám nepřečetla, omlouvá se dnes až od 16. hodiny. Pan ministr Alexandr Vondra také se omluvil, mám tu od něj omluvu - původně se omluvil do 16 hodin, ale bude nepřítomen celý den, účastní se schůze ministrů obrany zemí NATO v Bruselu. Tolik omluvy.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 125 pro 48, proti 58. Tento návrh byl zamítnut a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v našem dnešním programu a pevně jsme zařadili na tuto chvíli, na 11. hodinu, bod

104.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010
/sněmovní tisk 294/

Požádám o informaci veřejného ochránce práv, který již přichází. Vítám tedy mezi námi pana JUDr. Pavla Varvařovského, veřejného ochránce práv, a zároveň vás, vážený pane doktore požádám, abyste se nyní ujal slova a uvedl Zprávu, která nám byla předložena v písemné podobě. Prosím.

 

Pan Pavel Varvařovský Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, když jsem sem vešel asi před čtvrt hodinou, tak jsem u dveří uslyšel, že řešíte plat ombudsmana, takže jsem se zarazil (veselost a potlesk v sále). Pak jsem zjistil, že to není o mně, čemuž jsem rád, a dovolím si tedy přistoupit ke své zprávě.

Jak jistě víte, byl jsem tady nepříliš dávno, komentoval jsem tehdy zprávu za rok 2009 svého předchůdce pana doktora Motejla. Tentokrát ta zpráva je již zčásti moje. Rok 2010 byl pro Kancelář veřejného ochránce práv zvláštní v tom, že zhruba třetinu roku velel ještě tomu právnickému spolku pan doktor Motejl, třetinu roku moje zástupkyně paní doktorka Seitlová a já jsem se té funkce ujal poté, co jste mě zvolili v září loňského roku. (Hluk v sále.)

Takže ač se mi to nezdá, jsem v té funkci již tři čtvrti roku a troufám si říct, že již trošku, nebo dost rozumím tomu, co ombudsman dělá a co nedělá, že se svou funkci snažím vykonávat tak, jak jsem byl paní předsedkyni slíbil - podle svého nejlepšího vědomí a svědomí -, a musím vás ujistit, že oproti tomu, když jsem byl deset let ústavním soudcem, mě tato funkce bere více času, energie a nervů, než když jsem soudcoval. Je to svým způsobem funkce nevděčná. Vždycky si vzpomenu na staré české rčení, že není člověk ten, aby se zachoval lidem všem.

Zpráva, kterou jste všichni dostali, má celkem šest kapitol.

V té první se dočtete, jak jsme hospodařili. Jsme patrně jediná státní instituce, která svůj rozpočet vyčerpala toliko z 80 %, a já pevně věřím, že se to negativně neodrazí, až nám Ministerstvo financí bude dělat rozpočet na další rok. Prostě jsme uspořili, jsme skromný úřad.

Dál je tam část, která pojednává o vztahu veřejného ochránce práv a... (Řečník se obrací k předsedkyni s prosbou o zjednání klidu v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, promiňte mi, prosím, to je moje opomenutí.

Já žádám všechny kolegyně a všechny kolegy, aby věnovali pozornost tomu tématu, které je nyní projednáváno, tedy panu doktoru Varvařovskému.

 

Pan Pavel Varvařovský Děkuji, já přece jen z té své přednáškové činnosti ve škole jsem zvyklý, že mě žáci jakž takž poslouchají.

Takže pokud jde o vztah k jiným ústavním orgánům, jsem nejčastěji účastníkem řízení před Ústavním soudem, pokud jde o vyhlášky obcí. Chtěl bych říci, že mě těší, že se Ústavní soud ve své judikatuře posunul řekl bych směrem k posílení postavení samosprávy. Naposledy vyhověl naší argumentaci a argumentaci města Břeclav, v úterý příští týden se budu účastnit jednání na straně obce nebo města Chrastava, kde jde o ten evergreen výherní videoterminály, zda do toho obec má, nebo nemá mluvit. Doufám, že i tam budeme úspěšní.

Třetí část pojednává o jednotlivých typech stížností, které nám chodí. Já nemám příliš rád statistiku, ono to není vypovídající. Stížností nebo podnětů v loňském roce bylo o něco méně, asi 6 300. A zdá se, že si už občané - a nejen občané - České republiky, kteří se na nás obracejí, trošku ujasnili, co veřejný ochránce práv dělá a co nikoliv, takže vzrůstá počet podání, která jsou v naší kompetenci, a mírně klesá počet podání, která jsou mimo.

K těm podáním, která jsou mimo, bych řekl rád, že to neznamená, že my lidi, kteří se na nás obracejí, odbudeme nějakým strohým dopisem na pěti řádcích. My jim poskytneme právní informace, co mohou dělat, na koho se mohou obrátit, ale samozřejmě v trestním řízení, v soukromoprávních sporech my, nebo já žádnou kompetenci nemám.

A konečně pak kapitoly čtvrtá a pátá jsou o agendách, o kterých se málo mluví, ale veřejný ochránce práv je, řekl bych, vyfasoval v průběhu své existence, a to je dohled nad místy - preventivní dohled nad místy - kde jsou lidé zbaveni osobní svobody. V minulém roce se naši kolegové zaměřili na policejní cely, na ženské věznice, na místa, kde se vykonává trest odnětí svobody mladistvých, a musím říci, že zejména u těch policejních cel zjištění nebyla příliš povzbudivá. Učinili jsme doporučení těm příslušným policejním místům a doufám, že to příště bude lepší.

Poslední pak část je agenda diskriminace, kde jsme takoví bezzubí, nebo nejvíce bezzubí, poněvadž jste nám dali do zákona, že v této oblasti veřejný ochránce práv poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc a provádí výzkum. Takže obdrželi jsme asi 180 podnětů, diskriminaci jsme konstatovali zhruba u 27 případů, ale samozřejmě končí to tím, že těm lidem píšeme: takže byste mohli do toho jít, my si myslíme, že jste v právu, ale musíte k soudu a my vás zastupovat nemůžeme - což oni obvykle očekávají, že ano. Takže možná tam trochu také chybí zákon o bezplatné právní pomoci, resp. nějaký posun k bezplatné právní pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP