Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. června 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 125 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 4.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti mě zatím nikdo nepožádal. Očekávám, že se mi tady nakupí omluvenky.

Dnešní jednání zahájíme bodem 113, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že od 11 hodin máme již pevně zařazené body - sněmovní tisk 294, bod 104, zpráva veřejného ochránce práv, bod 57, sněmovní tisk 379, záležitosti Evropské unie, bod 69, 70, 71, 72, sněmovní tisky 357, 358, 359, 360. Případně bychom pokračovali dalšími body z bloku smlouvy prvého a druhého čtení.

Na žádost předsedy volební komise navrhuji pevně zařadit na 12.30 bod číslo 103, což je návrh na volbu členů Rady České televize, druhé kolo.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

V tuto chvíli mi již dorazily omluvy z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a já tedy přečtu omluvené poslance a členy vlády.

Pan poslanec Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Bém z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jan Bureš z odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec František Dědič z rodinných důvodů, Milada Emmerová z pracovních důvodů, pan poslanec Michal Hašek od 14 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Pavel Hojda z důvodu zahraniční cesty, Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, pan poslanec Radek John bez udání důvodu, paní poslankyně Kristýna Kočí z odpoledního jednání z osobních důvodů, pan poslanec Jan Látka z pracovních důvodů, pan poslanec František Laudát z důvodu zahraniční cesty, poslanec Vít Němeček bez udání důvodu, pan poslanec Josef Novotný mladší z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Paroubek od 11 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Anna Putnová z osobních důvodů, pan poslanec Aleš Roztočil od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Smutný z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk z důvodu zahraniční cesty, poslanec Karel Šidlo z pracovních důvodů, poslanec Ladislav Šincl z důvodu zahraniční cesty, poslanec Jaroslav Škárka z důvodu zahraniční cesty, poslanec Jiří Šlégr z pracovních důvodů, poslanec Tomáš Úlehla z pracovních důvodů, poslanec Jaroslav Vandas z osobních důvodů, poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, poslanec Václav Votava z osobních důvodů, poslankyně Jaroslava Wenigerová z pracovních důvodů.

Z dnešního jednacího dne se omluvili tito členové vlády: pan ministr Josef Dobeš od 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Leoš Heger z odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Chalupa po dobu písemných a ústních interpelací z pracovních důvodů, pan ministr Kamil Jankovský z odpoledního jednání z pracovních důvodů, ministr Miroslav Kalousek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, ministr Martin Kocourek od 12 do 16 hodin z pracovních důvodů, dále pan ministr Jan Kubice z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Pospíšil z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty, ministr Radek Šmerda od 13 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Alexandr Vondra od 16 hodin z důvodu zahraniční cesty.

Nyní tady mám přihlášky k návrhům na změny schváleného pořadu - pan poslanec Jaroslav Krupka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, z důvodu řádně omluvené nepřítomnosti ministra vnitra bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 22, který se týká elektronizace veřejné správy, a to na úterý po již pevně zařazených bodech, čili druhé čtení zařadit na úterý po pevně zařazených bodech, s tím, že pokud bude splněna lhůta, tak bych požádal, aby třetí čtení bylo zařazeno na pátek, následující pátek, čili při zkrácení lhůty o 48 hodin jako bod na jednání třetích čtení v pátek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále je přihlášek k návrhu na změnu schváleného pořadu pan poslanec Jan Husák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové. Žádám o pevné zařazení bodu 42, sněmovního tisku 347, návrh zákona o elektronických komunikacích a změně dalších zákonů, na středu 15. 6. jako první bod za blokem prvních čtení.

Důvodem je účast pana ministra. Dalším důvodem je možnost projednání tohoto tisku na hospodářském výboru, který se uskuteční hned ten den, ve středu, kde jsme stanovili harmonogram, protože jde o materii, která je poměrně obsažná. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dále k návrhům na změnu schváleného pořadu vystoupí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu, a to na dnešní den, po bodu 104, sněmovní tisk 294, tedy zprávě veřejného ochránce práv, zařadit bod číslo 3, sněmovní tisk 247. Je to poslanecký návrh změny zákona o jednacím řádu Sněmovny, druhé čtení. Domnívám se, že je možné jej absolvovat během několika minut, a tudíž by mohl být projednán v tomto termínu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dále zde mám přihlášku pana poslance Jana Vidíma k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení bodu 4 našeho pořadu, kterým je poslanecký návrh o účastnících protikomunistického odboje. Chtěl bych požádat, aby tento bod byl projednáván ve svém druhém čtení zítra jako první bod jednacího dne.

Důvod je ten, že zástupci Konfederace politických vězňů mě požádali, aby věděli, kdy bude termín projednávání, aby se jej mohli zúčastnit. Čili opakuji, bod 4, sněmovní tisk 204, zítra jako první bod jednacího dne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP