(18.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Tady by měli zpozornět všichni bývalí či současní starostové a hejtmani, protože vláda tímto návrhem snižuje rozpočty územních samosprávných celků. Co se týká rozpočtů obcí, ze současného podílu ve výši 21,4 % na 19,9 % v roce 2013. Co se týká krajských rozpočtů, těm se sníží současný podíl 8,92 % na 8,28 % v roce 2013. Jen pro kraje budou dopady ve výši desítek či stovek milionů korun ročně.

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, uvedený návrh bude mít negativní dopady i na podnikatelské prostředí, zejména ve službách a v obchodu s komoditami doposud zařazenými do snížené sazby. To nehovořím o tom, že zvýšením sazby DPH se zdraží učebnice, skripta, knihy, noviny a časopisy. Opravdu krásná ukázka podpory vzdělanosti národa!

Ale nejhorší dopad, a vláda to sama přiznává, bude na nízkopříjmové skupiny obyvatel a na skupiny závislé na sociálním systému. Rodiny s dětmi sice dostanou kompenzaci 150 korun na měsíc a vyživované dítě, ale na starobní důchodce a osoby se zdravotním postižením pobírající invalidní důchod není prozatím pamatováno. Zmínka o tom, že tyto kompenzace bude řešit až zákon z pera ministra Drábka, by se mohla jevit úsměvnou, pokud by situace těchto lidí už dnes nebyla vážná.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, shrnuto a podtrženo, současná vláda hodlá snížit životní úroveň většině české populace. Útočí na územní samosprávné celky a namísto decentralizace státní správy i v rozporu s principy Evropské unie centralizuje. O tom svědčí i text uvedený v důvodové zprávě. Cituji: Pozitivní fiskální dopad zvýšeného inkasa DPH se projeví výlučně ve státním rozpočtu.

Chtělo by se mi zvolat "pryč s takovou vládou!", ale prozatím se spokojím pouze s tím, že se připojím k požadavku na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych požádal paní poslankyni Soňu Markovou. Připraví se Michal Doktor. Prosím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Přeji hezký večer. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přispěla několika argumenty k tomu, proč je potřeba tento zákon zamítnout.

Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou a její tíhu nese samozřejmě poplatník. Těmi jsme nejenom my všichni občané, ale také v případě zdravotní péče za nás platí DPH zdravotní pojišťovny. Lze důvodně očekávat, že v důsledku změn DPH naroste celkový účet segmentu zdravotnictví v roce 2012 o více než 5 mld. Kč. I pan ministr zdravotnictví se v médiích, konkrétně v Otázkách Václava Moravce 6. března, přiznal, že zvýšení DPH je pro Ministerstvo zdravotnictví zásah, se kterým se nepočítalo. Stát sice vybere vyšší daň, zároveň ale dojde k vyšším výdajům zdravotních pojišťoven za léky, tedy k výpadku dalších peněz ze systému zdravotnictví. V nákladech za léky a zdravotnické prostředky to znamená o 650 mil. vyšší výdaje pacientů a zhruba o 2 mld. více pro zdravotní pojišťovny v příštím roce, v roce 2013 pak zaplatí pacienti dalších 550 mil. a pojišťovny o 1,5 mld. Kč více.

Navržená cílová výše daně 17,5 % je u léků v zemích Evropské unie zcela neobvyklá. V porovnání s evropským průměrem je více než dvakrát vyšší. Průměr Evropské unie je totiž 8,5 %. Velká Británie, Irsko, Švédsko, Malta mají dokonce nulovou sazbu. Naopak základní sazbou jsou léky zatíženy pouze v Bulharsku, Dánsku, Německu a Norsku. Navíc se léky zařadí v rozporu s většinovým přístupem evropských zemí do základní sazby DPH. V zemích Evropské unie přitom převládá názor, že by měly být léky zařazeny ve snížené sazbě DPH, nebo dokonce být od této daně osvobozeny. Toto opatření by našemu finančně těžce zkoušenému zdravotnictví výrazně prospělo a vláda by se místo vymýšlení takovýchto zákonů, jako je tento, měla zaměřit na vyjednávání této nulové sazby v Evropské unii.

Jen pro zajímavost. Jako reakce na vrcholící krizi byla v Řecku od května 2010 zvýšena daň z přidané hodnoty na léky z 9 na 10 %. Znovu zvýšena byla v červenci 2010 na 11 %, ale v důsledku výkyvů v zásobování léčivy byla od ledna 2011 opět snížena na současných 6,5 %.

Státní rozpočet dostal od zavedení daně z přidané hodnoty na léky v roce 2004 a po jejím zvýšení v letech 2008 a 2010 finanční injekci z účtů zdravotních pojišťoven zhruba 20 mld. Kč. Je to 20 miliard z kapitoly náklady za léky. Opravdu si myslíte, že státní rozpočet má být spasen z rozpočtu zdravotnictví? Kdo bude sanovat rozpočty zdravotních pojišťoven? Budou to opět pacienti, kteří již dnes trpí neúnosnou spoluúčastí, zvlášť některé skupiny občanů? Kdo bude kompenzovat negativní dopady této zvýšené sazby DPH na jednotlivé obory ve zdravotnictví, na ambulantní lékaře, nemocnice, lékárny či na zdravotnickou záchrannou službu?

Na tyto otázky tento vládní návrh zákona neodpovídá, a proto skutečně nemohu tento zákon podpořit a připojuji se k těm, kteří navrhují zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď požádám Michala Doktora. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych uvedl několik poznámek k údajům a kritice, která zaznívá na adresu vládní předlohy, kterou je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty. Popravdě řečeno, cítím ve slovech předřečníků mnoho výzev, kterými považuji za poctivé a správné se zabývat, protože odpověď na ně dává minimálně jednu poctivou otázku, a sice že do značné míry jsou jejich obavy přehnané a v mnoha případech zcela liché, neb vycházejí ze špatných předpokladů.

Aby tomu nebylo obráceně, vypomohu si čísly oficiálních statistických pracovišť a autorit, které jsou, myslím, nezpochybnitelné, neb možná by se dal očekávat od Michala Doktora pokus o nějaký úhybný manévr, a proto já vždy zásadně uvádím čísla Eurostatu, Ministerstva financí a podobných institucí. Jsem rád, že ta podnětná poznámka zazněla přímo z lavic KSČM, budu se věnovat vystoupení řečníka, který je zde zastupoval.

Já bych jako vládní poslanec a člen koalice dokázal říci zejména k tomu finálnímu modelu daně platné od roku 2013 několik poznámek, kterými bych třeba vyjádřil mírné zklamání nad tím, že formát 17,5 vypadá tak, jak vypadá. Na druhou stranu výnos celého manévru a schopnost vládní koalice, všech stran, které dnes vládní koalici tvoří, schopnost shodnout se na tom, že bude od roku 2013 zavedena jedna jediná sazba, já spatřuji jako zlatý grál. To je Jeruzalém, o který bojuje mnoho vlád v celém světě a v Evropě, která tady byla zmíněna z úst mých předřečníků, jen nemají tu odvahu a schopnost překonat vazby dané v ekonomikách, ty letité propletence souvislostí, a málokterá vláda má v sobě tu odvahu a potenciál zříci se věcí, které se, jsou-li zneužívány, stávají pro ekonomiku daných zemí spíše problémem. A Česká republika není žádnou výjimkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP