(Jednání pokračovalo v 19.05 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, uplynula doba určená pro přestávku poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Je před námi hlasování o navržených usneseních a já ještě sděluji náhradní karty. Náhradní kartu č. 12 má paní poslankyně Ivana Levá, náhradní kartu č. 20 pan poslanec Ladislav Skopal, náhradní kartu č. 15 pan poslanec Jaroslav Plachý, náhradní kartu č. 21 pan poslanec Václav Mencl. (Připomínka poslance Skopala.) Pan poslanec Skopal, náhradní kartu č. 20. Opravuji a omlouvám se panu poslanci. (K omylu nedošlo.)

Podrobná rozprava byla skončena. Zaznělo závěrečné slovo, a jak jsem řekla, je před námi návrh dvou usnesení, o nichž by měla Sněmovna hlasovat. Mám zde žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

 

Budeme hlasovat nejprve o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Sobotka. Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády Petra Nečase, aby navrhl prezidentovi republiky odvolání Alexandra Vondry z funkce člena vlády."

O tomto návrhu usnesení rozhodne Poslanecká sněmovna v hlasování s pořadovým číslem 4, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh.

V hlasování pořadové číslo 4 přítomno - kdo je proti? Pardon. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 78, pro 78. Tento návrh byl přijat.

 

Druhý návrh usnesení přednesl pan - je zde znovu žádost na odhlášení, čili prosím o vaši novou registraci.

 

Budeme hlasovat o druhém návrhu. Ten přednesl pan poslanec Filip a zní takto: "Poslanecká sněmovna doporučuje předsedovi vlády Petru Nečasovi, aby podal demisi svou, a tím demisi celé vlády."

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 5, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. (Hlas: Nejde to.)

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 5 přítomno 122, pro 29, proti 56. Tento návrh nebyl přijat. (Potlesk v části ODS.)

 

S tímto závěrem usnesení končím projednávání číslo 1 a končím také 18. schůzi Poslanecké sněmovny.

Zítra se sejdeme v 9 hodin ráno, kdy bude pokračovat svým dalším jednacím dnem 19. schůze Poslanecké sněmovny, a bude pokračovat pevně zařazenými body.

 

(Schůze skončila v 19.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP